3.9.2021

TOAS Kauppi

Tampereen opiskelija-asuntosäätiön asuinkerrostalo TOAS Kauppi sijaitsee Tampereella ratikkareitin varrella ulkoilu- ja urheilupaikkojen kupeessa ja lähellä opiskelupaikkoja. CLT-tilaelementeistä rakennettu talo on ensimmäinen TOAS:n rakennuttama puukerrostalo.

TOAS Kauppi sijaitsee osana korttelikokonaisuutta, joka rajautuu TAYSin sairaala-alueeseen, siirtolapuutarha-alueeseen sekä Kaupin urheilupuistoon ja ulkoilualueisiin. Yhteisen pihan ympärille sijoittuu viisi erityyppistä asuinkohdetta ja maanpäällinen pysäköintihalli.

Korttelin neljän asuinrakennuksen ja pysäköintihallin sekä piha-alueiden pää- ja rakennussuunnittelusta on vastannut BST-Arkkitehdit Oy. Arkkitehtuurin kokonaisideana on ollut, että erilaiset asumisratkaisut saavat näkyä myös ulospäin, ja rakennuksissa on käytetty erilaisia julkisivumateriaaleja käsinlyödystä tiilestä hierrettyyn rappaukseen ja metalliverkkoon. Puinen TOAS Kauppi täydentää korttelin materiaalivalikoimaa omalta osaltaan.

Arkkitehtuurin lähtökohtina on ollut suunnitella ja toteuttaa rakennus, joka vastaa tilaajan tarpeisiin ja kaupunkikuvallisiin vaatimuksiin kauniilla ja kestävällä tavalla. TOAS Kaupin pää- ja rakennussuunnittelijana toimi arkkitehti Ida Väänänen BST-Arkkitehdeiltä.

Julkisivuverhoiluksi valikoitunut käsittelemätön höylätty lehtikuusi korostaa rakennuksen kappalemaisuutta, ja rauhallinen toistuva ikkunasommittelu luo pintaan tekstuurimaisen vaikutelman. Suorailmeinen vaakaverhous häivyttää julkisivuista CLT-elementtien vaakasaumat. Pystysaumoihin tuotiin perinteisestä puurakentamisesta poiketen uudenlaista detaljiikkaa, ja nurkkalaudat korvattiin metallisilla hattulistoilla. Ulkoarkkitehtuurissa on pitäydytty vain muutamassa kantavassa aiheessa. ja tässä paikassa se riittää. Taitteisella julkisivumuodolla on mahdollistettu vaihtelevuutta asuntojen näkymiin ja luotu rakennukselle omaleimainen tunnistettava hahmo. Yhteen suuntaan kallistuva lapekatto kätkee sisäänsä iv-konehuoneen.

Puukerrokset sijoittuvat ulokkeina betonisen jalustakerroksen päälle. Tämä on ollut helposti toteutettavissa CLT-moduulitekniikkaa hyödyntäen. Sisäpuolella pintamateriaalien valintaan vaikuttivat palotekniset ja akustiset vaatimukset sekä pitkäaikaiskestävyys. Kaikki mahdolliset puupinnat haluttiin kuitenkin jättää näkyviin.

Asunnoissa CLT-kattopinnat käsiteltiin kuultavalla palonsuoja-aineella. Puualumiini-ikkunoiden ja ranskalaisten parvekkeiden sisäpuitteet käsiteltiin kirkkaalla lakalla. Käytävillä ja porrashuoneissa puuosista näkyviin jäivät asuntomoduulien CLT-kannatuskonsolit, CLT-hissikuilut ja portaiden alapinnat. Nämä pinnat puunsuojakäsiteltiin.

Tekniset ratkaisut

TOAS Kaupissa on kahdeksan kerrosta. Betonirunkoisessa maantasokerroksessa sijaitsevat pyörävarasto pyöränhuoltopisteineen, irtaimistovarastoja, väestönsuoja, yhteissaunatilat, kerhotila ja pesula. Puurunkoisiin kerroksiin 2–8 sijoittuu yhteensä 70 kpl opiskelija-asuntoja. 

Rakennuksen paloluokka on P0(2). Paloluokan P0 määräytymisperuste on poikkeama uloskäytävän vaatimuksista, ja asiasta laadittiin rakennuksen toiminnallinen vertaileva riskiarvio palosuunnittelijan toimesta. Rakennuksessa on toteutettu kerrososastointi (pl. porrashuone) ja käyttötarkoitusosastointi tarpeen mukaan. Rakennuksessa on yksi palolta suojattu uloskäytävä, ja koko rakennuksessa on automaattinen sammutuslaitteisto. Rakennuksen poistumisjärjestelyt eivät perustu virallisesti varateihin, jolloin julkisivulle ei aiheudu vaatimuksia ranskalaisten parvekkeiden osalta.

Päällekkäisten ikkunoiden ja muiden aukkojen välillä palon leviäminen on rajoitettu automaattisella sammutuslaitteistolla. Julkisivulla palon leviämistä tuuletusraossa on rajoitettu kerroksittain palokatkopelleillä. Savunpoisto on painovoimainen ja tapahtuu pääosin palokunnan toimenpitein ikkunoiden ja ovien kautta. Porrashuoneen savunpoisto tapahtuu sen yläosassa sijaitsevan savunpoistoluukun kautta.

Kohteen akustisessa suunnittelussa oli huomioitava viereisen TAYSin sairaala-alueen helikopteriliikenteestä aiheutuva lentomelu. Osa ulkoseinistä verhoiltiin sisäpuolelta kolminkertaisella kipsilevyllä, jotta saavutettiin ulkovaipan äänitasoerovaatimukset. Ikkuna- ja ovityyppien valinnassa kiinnitettiin jo varhaisessa vaiheessa niiden akustisiin ominaisuuksiin.

Rakennushanke

Kohteen suunnittelu aloitettiin marraskuussa 2019 tilaajan aloitteesta ns. sparraavilla hankesuunnittelutyöpajoilla, joissa monialaisesti tutkittiin erilaisia ratkaisumalleja. Tavoitteena oli alusta asti toteutus, jossa yhdistyy korkeatasoinen puuarkkitehtuuri ja toimivat tekniset ratkaisut. Ylläpidon näkökulma oli keskeisessä roolissa, samoin eri vaihtoehtojen kustannusvaikutukset tutkittiin tarkasti päätösten pohjalle. Pääsuunnittelijan osallistuminen jo hankesuunnitteluvaiheessa ratkaisujen arviointiin ja ideointiin oli tärkeää. Monia alkuvaiheen ideoita pystyttiin hankkeen suunnitteluvaiheen aikana vielä jalostamaan ja hiomaan, osa ideoista jäi odottamaan seuraavia projekteja.

Yhteistyö suunnittelijoiden, tilaajan, pääurakoitsijan ja tuoteosatoimittajan välillä oli rakentavaa ja eteenpäin suuntaavaa. Koko hankeryhmällä myös toteutusvaiheessa oli halu tehdä töitä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Työmaa aloitettiin kesäkuussa 2020. CLT-tilaelementtiasennukset alkoivat marraskuussa 2020, ja kohde vastaanotettiin toukokuussa 2021.

Read the article in English: TOAS Kauppi – beautiful and sustainable for students

Faktat kohteesta

TOAS Kauppi

 • Sijainti | Tampere, Kauppi
 • Käyttötarkoitus | Asuinrakennus
 • Rakennuttaja/Tilaaja | Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr
 • Valmistumisvuosi | 2021
 • Kerrosala | 3 475 m2
 • Kokonaisala | 3 475 m2
 • Tilavuus | 11 065 m3
 • Investointikustannukset | 8 071 386 €
 • Arkkitehtisuunnittelu | BST-Arkkitehdit Oy / Ida Väänänen
 • Rakennesuunnittelu | Rakennuskonsultointi T Kekki Oy / Toni Kekki
 • Akustiikkasuunnittelu | A-Insinöörit Oy / Jussi Rauhala
 • Palotekninen suunnittelu | L2 Paloturvallisuus Oy / Aleksi Ojala
 • LVIA-suunnittelu | Granlund Pohjanmaa Oy / Hannu Repola
 • Sähkösuunnittelu | Granlund Pohjanmaa Oy / Sami Kasari
 • Pääurakoitsija | Hartela Länsi Suomi Oy
 • Puuosien toimittaja | Elementti Sampo Oy (tilaelementti toimittaja), Oy CrossLam Kuhmo Ltd. (CLT toimittaja)
 • Valokuvat | Marko Kallio / Skyfox
 • Teksti | Ida Väänänen