15.7.2020

Espoon Sprinttisilta

Leppävaaran urheilupuistoon on toteutettu kansainväliset vaatimukset täyttävä sprinttilatu. Ladun ja kevyen liikenteen väylän risteämisen mahdollistamiseksi on kevyen liikenteen väylälle suunniteltu ladun ylittävä silta.

Sillan päällysrakenne koostuu pituussuuntaisista poikittain jännitetyistä liimapuupalkeista. Liimapuupalkkien päällä on sillan poikkisuuntainen sahatavarasta valmistettu syrjälankkukansi.

Silta on pystygeometrialtaan pituussuunnassaan pyöristyssäteessä R=140 metriä. Sillan kaiteet ovat puurakenteiset ja verhottu polykarbonaattilevyillä.

Siltakansi tukeutuu maanvaraisesti perustetuille teräsbetonisille maatuille yksikerroslaakerien välityksellä.

Sillan keilat on nurmetettu ja etuluiskissa on murskeverhous. Lisäksi maatukien etu- ja siipimuureihin on asennettu puurakenteiset kasvuritilät.

Faktat kohteesta

Espoon Sprinttisilta

  • Sijainti | Leppävaran urheilupuisto, Espoo
  • Käyttötarkoitus | Kevyen liikenteen silta
  • Rakennuttaja/Tilaaja | Espoon kaupunki
  • Arkkitehtisuunnittelu | Sitowise
  • Rakennesuunnittelu | Sito
  • Puuosien toimittaja | Versowood Oy