30.6.2020

Finnforest Modular Office

”Ja ihminen viisastui viisastumistaan. Nyt hän osasi puristaa metsän puiden rosoiset rungotkin kauneudeksi, jos muuksikin. Ja hän puristi.” Pentti Haanpää: Puoli miljoonaa puunrunkoa

2000-luvun arkkitehdille puu rakennusaineena asettaa haasteita. Kohtuullisesti työstettynä puu on aito, elävä, luonnon tuote, jonka työstäminen vaatii vähän energiaa. Se on paikallinen ja uusiutuva rakennusaine, joka sitoo hiilidioksidia ja varastoi lämpöä. Puun emotionaaliset vaikutukset ovat myönteiset; puu on koodattu suomalaiseen tajuntaan.

Finnforest Oyj järjesti Modular Office –arkkitehtikilpailun keväällä 2003. Tavoitteeksi asetettiin suunnitella teollinen tuote, joka on muunneltavissa kooltaan ja kokoonpanoltaan erilaisiin tilanteisiin. Voittajaksi valittiin ehdotus ”Sydänpuu”. Elokuussa 2005 valmistunut rakennus on Euroopan korkein puurakenteinen toimistotalo.

Rakennus koostuu lautatapulimaisista suorakaidemoduuleista. Eteläpäädyn kartiomainen moduuli “Eteläviitta”, korostaa muodollaan rakennuksen merkitystä maamerkkinä ja samalla mahdollisuuksia toteuttaa käytetyistä puutuotteista perusmoduulia vapaampaa arkkitehtuuria.

Moduulit kätkevät sisäänsä tilajärjestelmän, jossa sisätilojen korkeat aulat ja ulkotilan puoliatriumit vuorottelevat. Työtilat lomittuvat näihin niin, että yksiköistä avautuu vaihtelevia näkymiä Tapiolaan ja ympäröivään luontoon. Työn ympäristöt ovat mitoiltaan pieniä ja ne sopivat yksilölliseen työskentelyyn tai ryhmätyöhön. Tavoitteena on sosiaalisen ja fyysisen ympäristön vuorovaikutus sekä miljöö, joka edistää keskittymistä.

FMO -malli mahdollistaa massoittelultaan ja hahmoltaan yksilöllisten puurakenteisten toimistorakennusten suunnittelun ja toteutuksen käyttäen hyväksi modulaarisia runko-, julkisivu- ja verhouselementtejä. Perustana on sarja yksinkertaisia, suorakulmaisia toimistoperusmoduuleita, joita voidaan täydentää kaarevilla erikoismoduuleilla.

Pilari-palkki-runko sekä välipohjan kotelolaatat ovat kertopuurakenteiset. Rakennuksen ulkoseinät on toteutettu kohteeseen kehitetyillä, kertopuurankaisilla elementeillä. Pääasiallinen pinnoite on halkaistu liimapuulankku. Lämpöpuisista julkisivusäleiköistä näyttävin on kartiomoduulin aurinkosuoja. Itäjulkisivuun on sijoitettu kolme liimapuuparvekekehää. Hissikuilut, poistumistieportaat ja kellari ovat betonia.

Perusrakenteiden käyttöikätavoitteeksi asetettiin yli sata vuotta. Ratkaisujen tuli vastata toimistotalojen rakentamisen keskimääräistä kustannustasoa. Sisäilmastoolosuhteet ovat pääsääntöisesti luokkaa S1, ilmanvaihto tehtiin puhtausluokan P1 mukaan ja valitut pintamateriaalit ovat luokkaa M1. Käyttöiän lisäksi energiataloudellisuuteen sekä kosteudenhallinnan suunnittelun ja toteutuksen kiinnitettiin erityistä huomiota.

Suunnitelma perustuu käsitykseen, että puu on paloturvallinen rakennusmateriaali, sillä sen hiiltymisnopeus ja käyttäytyminen palotilanteessa tunnetaan tarkkaan. Työssä noudatettiin Suomen Rakentamismääräyskokoe lman osaa E1, Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ja lisäksi pelastusviranomaisten ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöön kanssa sovittiin yhteiset “pelisäännöt”.

Kohteen suunnittelussa ja toteutuksessa on käytetty PromisE-ympäristöluokitusta, joka on Motivan, RAKLIn, Ympäristöministeriön ja TEKESin kehittämä työkalu kiinteistöjen ympäristöominaisuuksien arviointia varten. FMO:n luokitukseksi näyttäisi selvitysten perusteella muodostuvan kiitettävä B, johon Suomen oloissa noin 10 % kiinteistöistä yltää. Rakennuksen ympäristöominaisuuksilla on korkea laatutaso.

Puupalkinto 2006

Faktat kohteesta

Finnforest Modular Office

  • Sijainti | Tapiola, Espoo
  • Käyttötarkoitus | Toimisto
  • Rakennuttaja/Tilaaja | Kiinteistö Oy FMO Tapiola
  • Tilavuus | 50 420 m3
  • Arkkitehtisuunnittelu | Helin & Co Arkkitehdit
  • Rakennesuunnittelu | Insinööritoimisto WSP SuunnitteluKortes Oy
  • Pääurakoitsija | PEAB Seicon Oy
  • Valokuvat | Voitto Niemelä
  • Teksti | Pekka Helin ja Peter Verhe