17.6.2020

Opas julkisiin hankintoihin

PUULEHDEN ERIKOISNUMERO

Puuinfo on julkaissut Puu-lehden erikoisnumerona Puutuoteteollisuus ry:n kustantamana Oppaan julkisiin hankintoihin. Oppaassa esitellään mahdollisuuksia ja keinoja puun käytön lisäämiseksi julkisissa hankinnoissa. Oppaassa kuvataan puun käytön trendejä ja moninaisia käyttömahdollisuuksia sekä puun positiivisia vaikutuksia sisäilmaan ja käyttäjiin. Lisäksi oppaassa kerrotaan, miten uudistuvat rakentamisen määräykset mahdollistavat jatkossa puun käytön kaikessa rakentamisessa. Julkaisun toivotaan edistävän hankkeiden valmistelua ja toteuttamista.

SISÄLTÖ

Terve kunta rakentuu puulle
Suomi tarvitsee ekologisia ja kestäviä julkisia rakennuksia

1. Johdanto
1.1. Eurooppa vihertää julkisia hankintoja
1.2. Suomikin vihertää
1.3. Puurakentaminen tuo yhteiskunnallisia hyötyjä
1.4. Hankintalaki mahdollistaa puurakentamisen edistämisen
1.5. Rakentamiselta edellytetään ympäristövaikutusten arviointia
1.6. Kunnilla on merkittävä rooli 

2. Puun mahdollisuudet julkisissa rakennnushankkeissa
2.1. Määräykset mahdollistavat monipuolisen puun käytön
2.2. Puusta löytyy ratkaisu moneen käyttöön
2.3. Puutalo on terveellinen
2.4. Puun ympäristövaikutukset 

3. Kunnan keinot julkisten hankintojen ohjaamisessa
3.1. Kunnan toimintaa ohjaa kuntastrategia
3.2. Kaavoitus, maankäyttösopimukset ja tontinluovutusehdot ohjauskeinoina 

4. Puurakennuksen hankinta
4.1. Esimerkkejä uuden hankintalain mahdollisuuksista puun käytön edistämiseen
4.2. Hankintamenettelyn valinta
4.3. Hankinnan kohteen kuvaus
4.4. Tarjouksen valinta
4.5. Elinkaarikustannukset 

5. Ympäristövaikutukset julkisissa rakennushankinnoissa
5.1. Rakentamisen ympäristövaikutukset
5.2. Ympäristövaikutusten arviointimenetelmät
5.3. Ympäristöasiat uudessa hankintalaissa
5.4. Euroopan komission julkisia rakennushankintoja koskevat ympäristökriteerit
5.5. Ohjeistusta konsulteille
5.6. Suosituksia julkisten rakennushankkeiden ympäristöarviointiin 

6. Osaamisen varmistaminen