16.6.2020

Puu-lehti: Puheenvuoroja puusta 2013

LÄPIMURRON KYNNYKSELLÄ

PUU-lehden erikoisnumero on kooste Markku Laukkasen Puuinfon artikkelipalveluun toimittamista henkilöhaastatteluista. Vuoden aikana kymmenet ihmiset ovat kertoneet näkemyksiään puun käytön edistämisestä Suomessa ja muualla maailmassa. Ideoita alan edistämiseksi ei puutu. Esitetyt ajatukset ansaitsisivat tulla toteutetuiksi nykyistä huomattavasti useammin. Pelkkää puhetta puun käytön edistäminen ei kuitenkaan enää ole. Ensi vuonna Suomeen rakennetaan useita satoja puukerrostaloasuntoja. Kasvua on odotettavissa myös jatkossa, sillä tulevien vuosien hankekanta on runsas. Tavoitteena on rakentaa tuhansia puukerrostaloasuntoja vuosittain. Aivan kärkisijaa puurakentamisen maailmassa emme siis vielä tavoittele. Muualla maailmassa suunnitellaan jo jopa 30-kerroksisia puisia kerrostaloja, kun meillä vasta kurkotetaan kohti kahdeksaa kerrosta. Hankkeiden myötä uudet teolliset rakentamiskonseptit ovat lyömässä itsensä läpi. Uusi teollinen ajattelu voi parhaimmillaan parantaa rakennusalan tuottavuutta ja laatua merkittävästi puhumattakaan rakentamisen nopeudesta ja kosteusturvallisuudesta. Luontokeskus Haltia on hieno esimerkki yltämisestä maailman luokan arkkitehtuuriin ja rakentamisen laatuun. 

PUURAKENTAMISEN EDISTYMINEN on lisännyt kiinnostusta myös Puuinfon palveluihin. Puuinfo.fi-palvelu ja Puuinfon tapahtumat ovat ennätyssuosittuja. Tekniset tiedotteemme ovat helpottaneet lukuisten rakennushankkeiden ja rakennusvalvontojen elämää. Puurakentamiseen on virinnyt paljon täydennyskoulutusta eri puolille Suomea. Opetushallitukselle laatimamme puukerrostalo-oppikirja tuli tarpeeseen.  Parannettavaakin edelleen on. Käytännön kohteista ja kilpailijamaista saadun palautteen mukaan palomääräyksemme ovat edelleen puun osalta ylimitoitetut ja rakennusoikeuden laskentatapa on puurakentamiselle huomattavan epäedullinen. Nämä tulisi korjata välittömästi, etteivät määräykset estä kansainvälisesti kilpailukykyisten konseptien kehitystä Suomessa.  Puukerrostalojen lisäksi puun käyttöä voidaan kasvattaa myös vanhojen kerrostalojen korjaamisessa ja lisärakentamisessa, julkisessa rakentamisessa sekä silloissa. Puulla sisustaminen, pienimuotoinen omajohtoinen rakentaminen ja tee se itse -nikkarointi ovat nekin merkittäviä puun käytön alueita. Näihin keskitymme jatkossa yhä enemmän. 

PUUN KÄYTÖN LISÄÄMINEN rakentamisessa on alkanut kiinnostaa päättäjiä myös Brysselissä. Puun käyttö tarjoaa ratkaisuja Euroopan resurssitehokkuuden parantamiseen, teollisuuden viherryttämiseen ja kestävään rakentamiseen. EU on suuri puutuotteiden markkina-alue ja valtaosa kotimaankin rakentamisen liittyvästä säätelystä tulee EU:sta. Venäjän viennin edistämiseksi Suomi tekee edelleen aivan liian vähän vaikka aivan lähinaapurissa olisi Suomen kokoisen markkinat. Venäjän WTO-jäsenyys voi parhaimmillaan tarjota huikeita mahdollisuuksia suomalaiselle rakennustuoteteollisuudelle.  Tästä ja monesta muusta puun käyttöön liittyvästä asiasta kerrotaan seuraavissa haastattelujen tiivistelmissä. Lämmin kiitos Markulle ja kaikille äänensä haastatteluissa antaneille. Antoisia lukuhetkiä!