17.6.2020

Puulehti 1/2019

Teemana puiset kodit. Eri asukastutkimusten mukaan ihmiset toivovat puuta kodeissaan erityisesti näkyviin pintoihin. Massiivipuusta rakentaminen näyttää tämän vihdoin mahdollistavan. Puupintojen lisääminen myös muuhun asuntotuotantoon kuin massiivipuukerrostaloihin olisi verrattain helppoa. Tuntuu ihmeelliseltä, että näin ei tehdä nykyistä useammin. Asukastutkimusten mukaan se täyttäisi suuren osan ihmisten toiveista puun käytön suhteen. Rakennuksen runkomateriaalilla ei kyselyiden mukaan ole asukkaille kovinkaan suurta merkitystä.

Lue e-lehtenä

SISÄLTÖ

Pääkirjoitus
Puu tekee kodin
Mikko Viljakainen

Uutta
Ajankohtaista

Rakennettu
Puukuokka-kortteli
OOPEAA Office for Peripheral Architecture
As Oy Trekoli
Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy
Kuninkaantammen puukerrostalot
ARK-House arkkitehdit Oy
Talo Schildt
POOK Arkkitehtitoimisto Oy
As Oy Laajasalon Greija
Woodberg Oy

Maailmalla
Mjøstårnet
Voll Arkitekter AS

Puurakenteet
Kuinka rakentaa puusta hyvää asumista?
Kiviainestäytteinen CLT-välipohja ja uudet vaatimukset rakennuksen ääniympäristölle
Tutkimus suomalaisten asuinpuukerrostalojen runkoratkaisuista ja asuntojen omistusmuodoista
Puurakentamisen liimat

Koulut
Puukerrostaloalue Jyväskylän Kuokkalaan

Profiili
Puun jalostusarvon lisäämiseen omistautunut säätiö
Tekijät

ILMOITTAJAT