1.6.2018

Keski-Euroopan puurakentaminen on suunnittelijavetoista

Keskieurooppalaisessa puurakentamisessa suunnitteluosaamisen arvostus on suurta. Suunnittelupalkkiot ovat moninkertaiset Suomeen verrattuna. Insinööreillä on vahva käytännön osaamispohja. Suuri osa on hankkinut ensin käden taidot kyseisessä työssä oppisopimuskoulutuksen kautta. Suunnittelua tehdään tiiminä jossa mukana ovat myös arkkitehti ja erikoisuunnittelijat. Vetovastuu on tavallisesti arkkitehdilla.

Myös suunnittelijoiden vastuu on suuri. Rakentaminen on suunnittelijavetoista. Suunnitteluun varataan aikaa eikä rakentamista voida aloittaa, ennen kuin hanke on suunniteltu viimeistä piirtoa myöten. Rakennusosien esivalmistus korostaa suunnittelun merkitystä. Suunnittelua on tehtävä perusteellisemmin ja aiemmin.

Puualan yrityksillä on oma vahva oma tekninen osaaminen ja tekninen myynti. Suunnittelijoita palvellaan parhaiten korkealla asiantuntemuksella ja osaamisella. Yritykset panostavat siksi omaan osaamiseen ja ohjeistukseen paljon. Haastavissa kohteissa niihin erikoistuneet yritykset ottavat mielellään suunnitteluvastuun puurakenteista ja niiden valmistuksesta itselleen.

Puurakentamisen kilpailukyky perustuu hyvään suunnitteluun

Insinööri Konrad Merz johtaa rakennesuunnittelutoimistoa Merz & Kley Itävallan Dornbirnissä lähellä Sveitsin rajaa. Toimisto toimii kummassakin maassa ja se tunnetaan puurakentamisen osaavana ja hallitsevana toimistona.

-Keski-Euroopassa rakentaminen on suunnittelijavetoista työtä, jossa arkkitehtien ja suunnitteluinsinöörien vastuu on suuri. Tämän seurauksena rakennussuunnitteluun on varattava riittävästi aikaa ja hankkeiden toteuttaminen aloitetaan vasta sitten, kun kohteen koko detaljiikka on suunnittelutasolla valmiina.

Puurakentamisen suunnittelu on Merzin mukaan erityisen vaativaa. -Se vaatii paljon suunnittelulta. Suunnittelun tarvetta korostaa puualalla tyypilliset yrityskohtaiset järjestelmät, koska puurakentamisessa ei ole esimerkiksi betonirakentamisen kaltaisia vakiintuneita ratkaisuja. Myös teollinen esivalmistus edellyttää tarkkaa suunnittelua. Lisäksi puusta rakennetaan paljon uniikkikohteita.

Suunnittelun merkitys ja arvostus korkealla

Suunnitteluosaamista arvostetaan, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että rakennusten suunnittelupalkkiot ovat Suomeen nähden moninkertaiset.

-Itävallassa 12 prosentin suunnittelukustannus on varsin normaali, Sveitsissä 17 prosenttia on mahdollinen. Korkean profiilin hankkeissa Saksassa kokonaissuunnittelun osuus voi nousta yli 20 prosentinkin. Julkisen puolen hankkeissa suunnittelukustannus on yleensä suurempi kuin yksityisen puolen hankkeissa, joissa kilpailu on kovempaa, kuvailee Merz.

Suunnitteluosaamista arvostetaan, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että rakennusten suunnittelupalkkiot ovat Suomeen nähden moninkertaiset.

-Itävallassa 12 prosentin suunnittelukustannus on varsin normaali, Sveitsissä 17 prosenttia on mahdollinen. Korkean profiilin hankkeissa Saksassa kokonaissuunnittelun osuus voi nousta yli 20 prosentinkin. Julkisen puolen hankkeissa suunnittelukustannus on yleensä suurempi kuin yksityisen puolen hankkeissa, joissa kilpailu on kovempaa, kuvailee Merz.

Erot palkkioissa ovat Suomeen verrattuna suuria myös euromääräisesti. Kun Suomessa kaiken suunnittelun sisällään pitävä kokonaissuunnittelukustannus asuntokohteessa on luokkaa 80 euroa neliömetriltä, Itävallassa kustannus on 200 euroa neliömetriltä. Molemmissa maissa suunnittelupalkkio jakautuu suunnittelijoiden kesken suurin piirtein samalla tavoin. Palkkiosta noin puolet on arkkitehtipalkkiota ja loppu rakennesuunnittelijan ja muiden teknisten suunnittelijoiden palkkioita.

Mikäli puuosatoimittaja tekee osan puuosiin liittyvästä suunnittelutyöstä, tämä vähentää muiden suunnittelijoiden osuutta. Tällöin normaali arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan suunnittelupalkkio voi jäädä jopa viiteen prosenttiin rakennuskustannuksista.

Suunnittelu perustuu arkkitehtien ja insinöörien yhteistyöhön

Suunnittelijoiden vastuut ovat huomattavasti Suomea suuremmat. Nämä vastaavat esittämiensä ratkaisujen teknisestä toimivuudesta ja myös siitä, että hanke pysyy aikataulussa ja budjetissa. Rakennusvalvontojen roolit ovat erilaiset erimaissa.

Esimerkiksi Sveitsissä ei ole lainkaan rakennusvalvontaa vaan suunnittelijat kantavat täyden vastuun rakenteiden vaatimusten mukaisuudesta.

Merzin mukaan rakennussuunnittelu on vahvasti arkkitehtien ja suunnitteluinsinöörien keskinäistä yhteistyötä. -Suunnittelussa kokemus on valttia. Suunnittelijoilla, niin arkkitehdeillä kuin insinööreillä on vahva osaamispohja ja -ote käytäntöön, mikä kumpuaa oppisopimusjärjestelmän työelämälähtöisestä kokemuksesta.

-Kun uusi arkkitehti ryhtyy puurakentamisen suunnitteluun uudella tiimillä, se maksaa tietysti enemmän kuin jos tiimillä on paljon aiempaa kokemusta puurakenteiden suunnittelusta. Kun tekee kymmenen vuotta töitä samalla tiimillä, ei kaikkea tarvitse enää tehdä alusta, vaan suunnittelussa voi hyödyntää aiempien kohteiden kokemuksia ja niissä syntynyttä osaamista, muistuttaa Merz.

Suunnittelijoiden roolijako ja vastuut ovat selvät. Rakennesuunnittelija tekee rakennepiirustukset arkkitehdin suunnitelmien pohjalta ja puuosatoimittaja tekee rakennekuvien pohjalta valmistuskuvat. Merzin mukaan suunnittelun haastavuus ei riipu niinkään materiaalista vaan siitä, mihin suunnittelija on harjaantunut. -Minulle esimerkiksi puu on parempi kuin betoni, koska tunnen sen käyttäytymisen rakenteissa, hän toteaa.

Puisten rakennusosien toimittajien osaamisen ja palvelutason Merz toteaa olevan pääosin hyvällä tasolla mutta riippuvan myös yhtiöstä. -Olisi hyvä, jos kaikilla olisi yhtä hyvä ymmärrys asioista. Kaikki asiakkaat eivät halua vakioratkaisuja vaikka ne olisivatkin teollisuuden mieleen. Puusta ei myöskään kannata yrittää tehdä aivan kaikkea. Suuriin kohteisiin on ehkä kymmenen osaavaa puuosatoimittajaa, Merz kertoo.

Merz on tietoinen rakentamiskustannusten eroista eri maiden välillä. Sveitsin korkeita rakennuskustannuksia selittävät pääasiassa korkeampi vaatimustaso ja laadukkaammat materiaalit ja laitteet. Sen sijaan suomalaisen rakentamisen korkeat kustannukset ihmetyttävät. Työ- ja materiaalikustannuksissa tai määräystasossa ei ole kovin merkittäviä eroja Suomen ja Itävallan välillä ja silti rakentaminen maksaa Suomessa 30 – 50 prosenttia enemmän kuin Itävallassa.

Merzin mukaan asuntorakentaminen Itävallassa on kannattavaa korkeintaan investoijille. Sektori on erittäin kilpailtua ja kilpailun kovuutta lisää Itä-Euroopasta tuleva halpa työvoima.

Puurakentamisen markkina kasvussa

Merzin mukaan puurakentamisen markkina on kasvussa. Sekä julkinen että yksityinen puoli ovat yhä useammin kiinnostuneita puisesta vaihtoehdosta. -Hankkeiden koko on viime aikoina kasvanut, kun nyt tehdään isoja projekteja. Ennen tavallisia kohteita olivat erilaiset puukatot, nyt rakennetaan isoja ja etenkin korkeita kohteita, Merz toteaa.

Syitä puun suosion kasvuun Merz näkee useita. -Sääntely kuten palomääräykset ovat muuttuneet CLT:n yleistymisen myötä puulle suosiollisemmaksi. Puun edullinen hiilijalanjälki antaa puulle paremman kilpailuaseman.

Esimerkiksi Itävallassa sosiaalisen asuntotuotannon tuen määrä on kytketty rakennuksen ekologisuuteen. Mitä ekologisempi talo on, sitä suurempi tukikin on. Rakentamisessa on käytössä pisteytysjärjestelmä, jossa saat vihreitä pisteitä vähäisestä hiilijalanjäljestä ja uusiutuviin perustuvasta lämmitysmuodosta.

-Lisäksi puun käytön terveysvaikutukset ovat saaneet ihmiset haluamaan puuta entistä enemmän sisätiloihin, kertoo Merz. Tällä hetkellä suurin puurakentamisen suunnittelun haaste ei ole Merzin mukaan detaljiikka, vaan halu voida tuntea puu eri aistein. -Tilaajat puhuvat nyt puun läsnäolosta. Puuta halutaan päiväkoteihin, kouluihin, hotelleihin ja koteihin, jossa se koetaan tilassa lämpimänä, terveellisenä ja läsnä olevana materiaalina kovaan betoniin verrattuna.

Mertzin mukaan nyt alkaa löytyä puurakentamisen osaajia myös rakennusyhtiöistä, joita puu on alkanut kiinnostaa aiempaa enemmän. -Pieniä puurakentamiseen erikoistuneita yrityksiä ja puuosatoimittajia on tullut markkinoille paljon.

-Uskon, että puurakentamisen tulevaisuus on prosessi ja evoluutio, jonka seurauksena puun käyttö rakentamisessa kasvaa. En usko mihinkään isoon läpimurtoon tai suureen markkinaosuuteen, mutta puurakentaminen vakiinnuttaa asemansa. Riippuu paljon myös julkisen sektorin päätöksistä, miten puuta halutaan suosia.

Mertz uskoo ekologisten arvojen ja yhteiskunnan toimien nopeuttavan puurakentamisen kasvua odotettua enemmän. Puurakentamisen markkinaa kasvattaa myös se, että Itävallassa ja Baijerissa yhteiskunta tukee vahvasti vähähiilistä rakentamista. -Esimerkiksi Vorarlbergin maakunnassa maakuntahallinto maksaa viidenneksen talon hankintahinnasta, jos talossa on pieni hiilijalanjälki, hyvä sisäilma ja se on energiatehokkuudeltaan passiivitasoa.

Merz & Kley – puurakenteiden osaaja

Rakennesuunnittelutoimisto Merz & Kley Itävallan toimii Dornbirnissä lähellä Sveitsin rajaa. Toimistolla on 20 työntekijää ja puurakentamisen suunnitteluun erikoistuneen yhtiön kokemus ja maine. -Meille tulee töitä arkkitehtien kautta, koska he tuntevat osaamisemme ja kokemuksemme. Myös puurakentamista haluavat asiakkaat ottavat suoraan yhteyttä, kertoo Merz.

-Meille kaikille suunnittelutoimistoille suurin haaste on saada osaavia puurakentamisen hallitsevia insinöörejä. Kouluista valmistuvilla insinööreillä on kaikilla jo töitä valmiiksi, koska he ovat hankkineet myös käytännön työkokemusta osana koulutusta.

Hyvän koulutuksen päälle tulee kokemus työelämästä ja sen kautta valmius vaativiinkin kohteisiin. Jos on hyvä insinööri ja lupaa olla töissä ainakin kaksi vuotta, lähtöpalkka on 5000 euroa kuukaudessa, lupaa Merz.

Puutuoteyritykset panostavat suunnittelijoiden osaamiseen

Suunnitteluosaaminen korostuu myös puutuotteiden valmistuksessa ja myynnissä. Peruspuutuotteita valmistavilla yrityksillä on oma vahva tekninen osaaminen ja tekninen myynti. Suunnittelijoita palvellaan korkealla asiantuntemuksella ja osaamisella. Yritykset panostavat siksi omaan osaamiseen ja ohjeistukseen paljon. Yritysten palveluksessa on kymmeniä rakennusinsinöörejä ja arkkitehteja. Myyntitehtäviä hoitavat tuotteen ja tuotannon mahdollisuudet läpikotaisin tuntevat myynti-insinöörit. Rakennesuunnittelijoille on tarjolla ohjeistusta, koulutusta ja työkaluja.

Uusi tapa palvella suunnittelijoita ja rakentajia ovat ns. avoimet järjestelmät, joita on Binderholzin lisäksi myös muilla puutuotteiden valmistajilla kuten Eggerillä ja Stora Ensolla. Ne tarjoavat tuotteiden käyttöön liittyvän kattavan ohjeistuksen tarvittavine taustatietoineen. Tarkoituksena on luoda markkinaa näyttämällä miten tuotteita rakentamisessa käytetään. Samalla yritykset itse voivat keskittyä tuotteidensa valmistukseen.

Puuosatuotanto on palveluliiketoimintaa 

Itävaltalainen Binderholz-yhtiö tuottaa puurakentamisen tuoteosia, kuten CLT-elementtejä rakennusyhtiöille. Yhtiöllä on asiakkaiden palveluun tarkoitettu rakenne- ja tuotantosuunnitteluun erikoistunut osasto, jossa työskentelee 50 arkkitehtiä, suunnitteluinsinööriä ja teknistä piirtäjää.

-Tarjoamme kaiken tuoteosatiedon asiakkaille, arkkitehdeille ja suunnittelijoille. Kun neuvonta johtaa usein kauppaan, palvelutoiminnasta on tullut keskeinen osa liiketoimintaamme, kuvailee Binderholz Bausystemen toimitusjohtaja Helmut Spiehs suunnittelu- ja neuvontapalvelun merkitystä yhtiön toimintastrategiassa.

Spieshin mukaan neuvonta tukee tuotteiden markkinointia ja myyntiä sekä johtaa pitkäkestoisiin asiakassuhteisiin. -Emme tuota vain tuotebrosyyreitä, vaan tarjoamme tarvittaessa henkilökohtaista neuvontaa tuotteidemme teknisistä ominaisuuksista, jolloin koko tuote nähdään kokonaisuutena rakentamisessa, täsmentää Spiehs.

Binderholz on tuottanut arkkitehdeille ja suunnitteluinsinööreille tarkoitetun suunnitteluoppaan, jossa on esitelty tuotteet ja niihin perustuvat rakentamisen ratkaisut. -Olemme rakentaneet itse rakentamisen tuotteita ja tuoteosia testataksemme, miten ne toimivat yhteen muiden materiaalien kanssa. Meillä on testirakentamisen ansiosta tieto tuotteen toimivuudesta, kun suunnittelemme ja työstämme CLT-levyt aukotuksineen oikeaan muotoon. Sen jälkeen toimitamme ne asiakkaille, jotka varustelevat levyt asennuskuntoon.

-Tuotamme rakentamisen järjestelmiä ja komponentteja, mutta emme ole rakennusyhtiö, vaan ne ovat meidän asiakkaitamme. Olemme hyvin fokusoituneita konseptimme toteuttamiseen ja haluamme kauttamme tarjota linkit koko rakentamisen arvoketjuun, muistuttaa Spiehs.

Suunnittelu- ja laskentaohjelmat mobiiliin

Yhtiön julkaisemassa rakentamisen opaskirjassa, manuaalissa, on suunnitteluohjeet välipohjien, seinien ja kattojen rakentamiseen ja tietoa, minkälaiset rakennekerrokset tarvitaan, jotta saadaan tietty kestävyys aikaiseksi. Manuaalissa on määritelty tuoteosien ekologinen ja fysikaalinen luokitus sekä paloturvallisuus- ja akustiset ominaisuudet. -Manuaalin tavoitteena on liittää oma tuoteosaamisemme rakentamiseen.

Myyntipäällikkö Arthur Walchin mukaan yhtiössä on testattu 130 eri rakennetyyppiä ja laadittu 3500 piirustusta kuvaamaan rakentamisen detaljiikkaa, kuinka kaikkia eri tuoteosia voidaan käyttää yhdessä. -Kaikki tieto on vapaasti asiakkaittemme käytössä. Parhaillaan valmistamme manuaalista kaikille avointa mobiiliversiota, joka pitää sisällään tuotetiedot ja 3D-kuvat eri suunnitteluohjelmille ja palvelusta voidaan ladata laskentaohjelmat erityyppisille piirros- ja suunnitteluohjelmille.

-Meillä on paljon asiakkaina manuaalia käyttäviä arkkitehtejä ja rakennesuunnittelijoita, jotka ovat jääneet siihen koukkuun. Me tarjoamme huoltoa, ylläpitoa ja puuosatuotantoon lisäarvoa tuottavaa tietoa. Puutuoteosien tuotanto on yhä enemmän palveluliiketoimintaa, koska siitä saadaan yhä enemmän arvoa kuin pelkästä tavaratoimituksesta, täsmentää Walch.

Walchin mukaan yhtiön tarjoama tieto tuo lisäarvoa rakentamisen tuotteisiin. -Siksi meillä on vahva tekninen tuki arkkitehdeille ja suunnittelijoille. Mutta tämä toimii myös toisinpäin; me kuuntelemme asiakkaitamme, arkkitehtejä ja suunnittelijoita, joiden palautteen pohjalta suunnittelemme ja hankimme koneita, joilla parhaiten pystymme tuottamaan asiakkaiden kysymiä tuotteita.

Huippuosaaminen kasvattaa puutuotteiden arvoa

Keski-Euroopassa toimii lukuisia yrityksiä joiden ydintoimintaa ei ole puutuotteiden valmistus vaan niiden jalostaminen rakennusosiksi. Yhteinen nimittäjä yrityksille on korkean tason suunnitteluosaaminen. Vaativissa kohteissa niihin erikoistuneet yritykset ottavat suunnitteluvastuun puurakenteista ja niiden valmistuksesta itselleen. Yrityksillä on itsellään vahva suunnittelu- ja ohjelmointiosaaminen, jotta osien CNC-työstöt onnistuvat. Tällöin syntyy korkean lisäarvon tuotteita. Esimerkiksi kahteen suuntaan taivutetun, valmiiksi työstetyn liimapuun hinta voi olla 6000 euroa kuutiometriltä.

Saksan Baden Würtenbergin osavaltiossa sijaitsevan Holzbau Amann GmbH –yhtiön projektijohtaja Tobias Döbele korostaa suunnittelun keskeistä merkitystä vaativien puurakentamisen osien esivalmistuksessa. Yhtiö on erikoistunut kahteen suuntaan taivutettuihin ja kiertyviin liimapuurakenteisiin.

-Tämä edellyttää korkean tason osaamista suunnittelusta toteutukseen. Suunnittelun merkitys korostuu alusta alkaen valmistuksessa. Työstämme hanketta arkkitehdin kanssa asiakkaalta saatujen kolmiulotteisen mallinnuksen pohjalta. Kun kykenemme määrittelemään hankkeen hinnan ja toteutustavan, tulee asiakkaalta lopullinen päätös mahdollisesta tilauksesta. Vasta sitten alkaa varsinainen suunnittelu, ohjelmointi ja tuotanto, kuvaa Döbele hankkeiden tilausprosessia.

-Vaativien kohteiden toteuttaminen edellyttää poikkileikkausten lisäksi liimaus- ja liitostekniikan suunnittelun ja hallinnan. Kierron saaminen liimapuuhun kahteen suuntaan on vaativaa ja toteuttaminen hidasta, mutta kaarevien kokonaisuuksien valmistuminen on myös palkitsevaa, sanoo Döbele.

Yhtiön valmistamia vaativia, kaarevia ja taivutettuja liimapuurakenteita voi tavata esimerkiksi muotitalo Hermeksen myymälöissä Pariisissa ja Moskovassa sekä Pariisin Pompidou-keskuksessa. -Pompidou-keskuksen detaljien suunnittelu ja kehittäminen ennen tuotannon aloittamista kesti kymmenen kuukautta, kuvaa Döbele suunnittelun keskeistä merkitystä rakenteiden valmistuksessa.

Artikkeli on osa toimittaja Markku Laukkasen toimittamaa artikkelisarjaa, joka käsittelee puurakentamisen toimintatapoja ja trendejä eri puolilla Eurooppaa. Sarjan tavoitteena on tehdä tunnetuksi sellaisia puurakentamisen hyviä käytäntöjä, joista oppimalla ja joita soveltamalla Suomessakin puurakentamisen kilpailukykyä voitaisiin parantaa.

Artikkelisarjan julkaisua on rahoittanut Eino ja Marjatta Kollin säätiö.