17.6.2020

Puurakentamisen hyvät käytännöt Euroopassa

PUULEHDEN ERIKOISNUMERO

Puurakentamisen hyvät käytännöt -viestintähanke toteutettiin siihen tarkoitukseen vuonna 2016 myönnetyllä Marjatta ja Eino Kollin Säätiön rahoituksella. Hankkeen tavoitteena on edistää puu- ja rakennusalan yritysten tuotekehitystä ja liiketoimintaa tuomalla Suomessa toimivien alan yritysten tietoon ja kehitystyön kannustimeksi hyviä kansainvälisiä käytäntöjä ja puurakentamisen kasvun trendejä.

Hanke tuotti noin 40 haastatteluun perustuvaa artikkelia Keski-Euroopan puurakentamisen käytännöistä. Haastateltavina olivat puutuotealan tutkimuksen, koulutuksen, yritysten, rakentajien ja tilaajien edustajia sekä suunnittelijoita, arkkitehtejä ja poliittisia päättäjiä.Artikkelit käsittelivät laajasti muun muassa puurakentamisen työelämälähtöistä koulutusta, mestari-kisälli oppisopimusmallia, teollisen puurakentamisen kehittämistä, innovaatioiden ja tutkimuksen hyödyntämistä sekä erityisesti suunnittelun keskeistä merkitystä puurakentamisen kilpailukyvylle. Lisäksi artikkeleissa käsiteltiin puurakentamisen ekologisuutta, yritysten arvoja ja perinteitä sekä puurakentamisen trendejä ja kasvun tekijöitä. 

Käytännössä hanke toteutettiin Puuinfon ja Audiomedian kehittämällä artikkelikonseptilla. Artikkelit on tuotettu journalistisin periaattein ja ne kuvaavat haasteltujen henkilöiden näkemyksiä ja kokemuksia siitä, mitä ovat puurakentamisen hyvät käytännöt. Artikkelit on jaettu noin kerran kuussa Puuinfon laajassa mediajakelussa tiedotusvälineiden vapaaseen käyttöön sekä Puuinfon uutiskirjeen tilaajille. 

Artikkelisarja on ollut Puuinfon artikkelipalvelun luetuimpia. Puualan koulutuksen käytännönläheisyys, puurakentamisen suunnitteluvaltaisuus ja sen mukanaan tuomat kilpailukyvyn elementit ovat herättäneet kiinnostusta. Siksi päätimme koota artikkelit vielä kerran Puulehden erikoisnumeroksi. Toivon lukemiston herättävän keskustelua ja siten palvelevan alan yrityksiä, toimijoita ja oppilaitoksia myös tässä muodossa. 

Sarja saa myös jatkoa. Siinä pyrimme löytämään uusia näkökulmia puun käytön mahdollisuuksiin ja nostamme esille myös suomalaisia puurakennushankkeita ja suomalaisten yritysten osaamista.

SISÄLTÖ

Pääkirjoitus
Hyvät käytännöt
Mikko Viljakainen

Puurakentamisen koulutus Keski-Euroopassa

Huippututkimusta ja tuotekehitystä käytännön tarpeisiin

Keski-Euroopan puurakentaminen on suunnittelijavetoista

Uniikkia huppuosaamista asiakkaan ehdoin

Puutuoteteollisuus on palveluliiketoimintaa

Poliittinen ohjaus vetää puurakentamista Ranskassa

Vihreä rahoitus ohjaa rakentamista Itävallassa

Keski-Euroopan perheyrityksiä johdetaan arvoilla ja perinteillä

Puurakentamisen kilpailukyky Keski-Euroopassa

Lontoo rakentaa puusta