1.6.2018

Puutuoteteollisuus on palveluliiketoimintaa

Oman suunnittelun, kattavan neuvonnan ja palvelun merkitys on kasvanut keskeiseksi osaksi keskieurooppalaisen puutuoteteollisuuden kilpailukykyä. Tässä artikkelissa esiteltävien itävaltalaisten Egger- ja Binderholz -yhtiöiden keskeinen toimintaidea perustuu mittavaan omaan suunnitteluosastoon, jossa työskentelee arkkitehtejä, insinöörejä ja asiakaspalveluun erikoistuneita myynti-insinöörejä.

Puurakentamisen tuoteosien lisäarvo syntyy yhä enemmän asiakkaille suunnatuista palvelusta, tiedosta ja ylläpidosta, mikä parantaa yhtiön tuotteiden houkuttelevuutta ja kokonaiskilpailukykyä. Puuosatuotannon keskiössä on asiakaslähtöisyys ja palvelu, minkä seurauksena perinteinen puutuoteteollisuus on muuttunut yhä vahvemmin asiakkaat huomioivaksi palveluliiketoiminnaksi ja sen uudet innovaatiot asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseksi.

Valmiita ratkaisuja asiakkaille

Itävaltalaisen Egger-yhtiön tarina on tyypillinen perheyrityksen tarina. Yrityksen toiminta alkoi vuonna 1961 panimolla ja sahaustoiminnalla, josta syntyvän sahanpurun hyödyntämisestä alkoi lastulevytuotanto. Yhtiön perustaja oli sitä mieltä, että puu sahanpurunakin oli liian arvokasta heitettäväksi pois.

Kun alkuun lastulevytuotanto oli runsaat kymmenen tuhatta tonnia vuodessa, nyt tuotanto on 6,5 miljoonaa kuutiota erilaisia pinnoitettuja levyjä. Yhtiö toimii 17 eri paikkakunnalla viidessä Euroopan maassa sekä Venäjällä ja Turkissa, se työllistää 7500 työntekijää ja sen 2,26 miljardin euron liikevaihdosta kaksi kolmasosaa tulee edelleen levytuotannosta, loput sahatavarasta.

– Vaikka olemme levytuotantoon perustuvan tuoteperheen valmistaja ja tuottaja, haluamme mennä strategiamme mukaan syvemmälle markkinaan.

Näytämme arkkitehdeille ja muille suunnittelijoille, miten tuotteemme toimivat ja miten niitä käytetään rakentamisessa tai huonekaluteollisuuden tuotteissa, kertoo Carsten Rittenbach.

Yhtiö pyrkii Rittenbachin mukaan luomaan markkinaa näyttämällä, miten tuotteita käytetään ja miten ne toimivat. -Puu on hyvin tekninen tuote ja asiakas tarvitsee siitä teknistä tietoa. Yhtiön koulutetut tuotteiden omat myynti-insinöörit kohtaavat teollisuuden ja rakentamisen asiakkaat. Haemme pitkäkestoisia asiakassuhteita, sillä se takaa pitkäjänteistä kehitystyötä molemmille osapuolille.

-Oma suunnitteluosaaminen, ammattitaitoinen sekä pätevä neuvonta ja palvelu ovat tämänkaltaisen yhtiön menestyksen ehto. Meillä on arkkitehtejä, sisustus- ja rakennesuunnittelun ammattilaisia töissä. Esimerkiksi rakentamisen ja sisustuksen tuotteille meillä on 30 omaa arkkitehtia töissä eri yksiköissä. Pelkästään Saksassa sisustuksen neuvontatyötä tekee 30 henkilöä, joilla on 400 asiakasta, kertoo Rittenbach.

Egger panostaa toiminnassaan uusimpaan tieto- ja viestintätekniikkaan. Se tarjoaa esimerkiksi kotisivuillaan digitaalisia visualisointityökaluja asiakkaiden käyttöön. –Tällä palvelulla asiakkaat auttavat meitä kehittämään tuotteitamme edelleen. Viime kädessä uudet innovaatiot perustuvat aina markkinoiden ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen.

Laatu ja ekologisuus tuotekehityksen ytimessä

Pääosa Eggerin tuotannosta menee huonekalu- ja lattiateollisuuden käyttöön. Levyjen perusvalikoimassa on 110 erilaista levyä, joihin on saatavissa vaihtoehtoina yli tuhat huonekalu- ja lattiateollisuuden käyttämää pintaa.

–Innovatiivinen kehitystyö on meille hyvin keskeinen osa toimintaa, koska uusien tuotteiden ja suuntien kehittäminen asiakkaille on välttämätöntä. Kun tuotamme eri käyttöön sopivia tuotteita, kaikkien täytyy sopia yhteen. Sama pintakuvio löytyy lastulevyistä ja listoista, jotka muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden ja tuoteperheen, kuvailee Rittenbach

Pyrimme palvelemaan yhtä hyvin sekä suuria että pieniä asiakkaita. Yksilöllisten tuotevariaatioiden toteutus edellyttää usein suuria toimituseriä. Me pystymme toimittamaan myös pieniä eriä, koska pidämme laajaa tuotevalikoimaa valmiina varastossa.

Rittenbachin mukaan yhtiön visiona on kehittää maailmanlaajuinen brändi, jossa tarjotaan valmiita käyttöratkaisuja joka tuotteelle. – Eri maista ostamamme ja käyttämämme puu on sertifioitua laatua. Nämä ekologiset tekijät kuten puuraaka-aineen sertifioitu alkuperä, uusiutuvuus, vähähiilisyys ja kierrätettävyys painavat laatutekijöiden rinnalla yhä enemmän tuotteiden kehitystyössä.

Yhtiö nojaa laatuun ja arvoihin

-Olemme itävaltalainen yhtiö, mutta toimimme Euroopan laajuisesti ja ajattelemme globaalisti. Olemme laajentaneet toimintaamme muihin maahan vuodesta 1998 alkaen. Ulkomailla pyrimme pitkäjänteiseen kumppanuuteen emmekä toimi lyhytaikaisten suhdanteiden perusteella.

Joka maassa tavoitteena on Rittenbachin mukaan luoda tunnistettava paikallinen identiteetti omalle tiimille, jolla on vahvat arvot. –Meidän toiminnan arvot ovat esillä joka paikassa. Kunnioitus, luottamus, kumppanuus ja lojaalisuus kuvaavat joka päivän toimintaa. Haluamme olla perheyrityksenä alueen paras työnantaja. Siksi kehitämme arvo-ohjelmia kunkin maan erityisolot huomioon ottaen. Olemme tässä onnistuneet. Työntekijöiden työurat ovat yhtiössä pitkiä, jopa 30-40 vuotta.

-Tavoittelemme tuotannossamme aina laatua, jonka kehityksen keskiössä ovat ekologisuus, uusiutuvuus ja vastuu tulevista sukupolvista. Näillä arvoilla haemme puulle mahdollisimman suurta jalostusarvoa, pitkää elinkaarta ja kierrätettävyyttä.

Yhtiö investoi joka vuosi 50-60 miljoonaa euroa tuotantoon ja erityisesti laadun parantamiseen. -Olemme halunneet pysyä itsenäisenä perheyhtiönä emmekä ole menneet pörssiin pääomien tarpeen takia vaan olemme kyenneet tekemään investoinnit itse. 

Nopean rakentamisen ratkaisu maahanmuuton tarpeisiin

Vuoden 2015 aikana nopeasti kasvanut Eurooppaan suuntautunut pakolaisvirta käynnisti Egger-yhtiössä nopeaan tarpeeseen tarvittavan asuntorakentamisen suunnittelun. Yhtiössä kehitettiin yhteistyössä arkkitehti Bruno Moserin kanssa suurlastulevyn (Oriented Strand Board eli OSB) käyttöön perustuva moduulirakennus pitkän ja lyhyen aikavälin käyttöön.

–Kun haluttiin nopeita ja taloudellisia rakentamisen ratkaisuja, halusimme osoittaa, miten voidaan rakentaa hyvälaatuisia puurakennuksia maahanmuuton tai luonnonkatastrofien aiheuttamaan tarpeeseen, sanoo Rittenbach.

Rittenbachin mukaan tavoitteena oli luoda rakentamisen konsepti, joka voidaan kasata ja purkaa tarvittaessa nopeasti.

Modulaariratkaisua voi käyttää nopeaan pakolaisten asuttamiseen, mutta myös opiskelija-asuntolana, päiväkotina tai toimistorakennuksena.

-Konseptitalo on asiakkaille tarkoitettu valmis ratkaisu, jolla haluamme osoittaa tuottamamme levyn käyttökelpoisuuden kevyen elementtitalon nopeassa rakentamisessa. Vaikka meidän roolimme on olla puuosatoimittaja, tällä koetalolla haluamme luoda puurakentamisen markkinaa.

Egger-talokonseptia ei voi pitää Rittenbachin mukaan perinteisenä konttiratkaisuna, vaan se täyttää laadukkaan asumisen edellytykset nopeudesta ja väliaikaisuudesta huolimatta. -Valmis rakennus toimitetaan sijoituskohteeseen elementteinä siten, että kuljetus- ja varastointikustannukset minimoidaan, koska olemme optimoineet raaka-aineen käytön ja toteuttaneet helposti käsiteltävän ja kuljetettavan kevyen elementtiratkaisun.

-Konseptitalon etuna on vielä sen muunneltavuus ja päivittäminen uuteen käyttöön. Kun kyseessä on uusiutuva puu, se voidaan lopulta elinkaaren päätteeksi ottaa energiakäyttöön.

-Tämä on nyt valmis tuote, johon tilaajat ja rakennusyhtiöt voivat tarttua, me toimitamme elementit, materiaalit ja kokoamisohjeet, muut toteuttavat, sanoo Rittenbach. 

Hallintorakennus vakioiduista OSB-levymoduuleista

Kun yhtiö käynnisti vuonna 2009 uuden Stammhaus-hallintorakennuksen rakentamisen, järjestettiin arkkitehtikilpailu, jonka voitti tunnettu puurakentaja itävaltalainen arkkitehti Bruno Moser. Lähtökohtana oli rakentaa korkealaatuinen puurakennus, joka perustui Egger-yhtiön tuottamiin 30 mm:n OSB-levyistä rakennettuihin moduuleihin.

Uusi Stammhaus on nelikerroksinen puurakennus, joka tarjoaa työpisteet yhteensä yli 250 työntekijälle, 48 neuvotteluasemaa ja 220–paikkaisen henkilökuntaravintolan, jonka erikoisuutena on yhtiön alusta alkaen valmistama oma Egger-olut.

-Voimme osoittaa liimattujen levyjen toimivuuden joustavasti eri käyttötarkoituksissa seinissä ja lattioissa tai moduuleissa. Meidän arkkitehdit kehittivät paikallisen rakennusyhtiön kanssa todella joustavan rakentamisen konseptin, jossa kaikki perustuu vakiotuotteisiimme, kuvailee Rittenbach.

Stammhausin rakentaminen Itävallan St.Johann Tirolissa alkoi maaliskuussa 2014, puuelementtien asennus toukokuussa 2014 ja rakennus oli valmiina maaliskuussa 2015. Rakennuksen kerrosala on 10440 neliömetriä ja tilavuus 45502 kuutiometriä.

-Pääkonttorin rakentamisella halusimme näyttää tuotteisiimme liittyvää osaamista ja sitä, miten mittaviin rakentamisen kohteisiin puuosatuotantoamme voi käyttää. Luonnollisesti puulla oli keskeinen rooli rakentamisessa. Halusimme varmistaa, että kaikki puupohjaisten materiaalien tuli omaa tuotantoa. Strategiassamme emme aio kilpailla asiakkaittemme kanssa, vaan pysyä tuoteosatoimittajana, täsmentää Rittenbach.

Rakentamisen ympäristövaikutuksia arvostava yhtiö laski uuden toimistotalon tuottavan kolme tuhatta tonnia hiilidioksidipäästöjä, mikä vastaa kolmea edestakaista lentoa New Yorkiin.

Lisäarvoa puuosatoimituksiin asiakaspalvelusta ja neuvonnasta 

Itävaltalainen Binderholz-yhtiö tarjoaa puurakentamisen tuoteosien ohella asiakkaille huoltoa, ylläpitoa ja tietoa. -Puutuoteosien tuotanto on yhä enemmän palveluliiketoimintaa, koska siitä saadaan enemmän lisäarvoa kuin pelkästä tavaratoimituksesta, sanoo Binderholz Bausystemen toimitusjohtaja Helmut Spiehs.

Itävaltalainen Binderholz-yhtiö tuottaa puurakentamisen tuoteosia, kuten CLT-elementtejä rakennusyhtiöille. Yhtiöllä on asiakkaiden palveluun tarkoitettu rakenne- ja tuotantosuunnitteluun erikoistunut osasto, jossa työskentelee 50 arkkitehtiä, insinööriä ja teknistä piirtäjää.

-Tarjoamme kaiken tuoteosatiedon asiakkaille, arkkitehdeille ja suunnittelijoille. Kun neuvonta johtaa usein kauppaan, palvelutoiminnasta on tullut keskeinen osa liiketoimintaamme, kuvailee Spiehs suunnittelu- ja neuvontapalvelun merkitystä yhtiön toimintastrategiassa.

Spieshin mukaan neuvonta tukee tuotteiden markkinointia ja myyntiä sekä johtaa pitkäkestoisiin asiakassuhteisiin. – Emme tuota vain tuotebrosyyreitä, vaan tarjoamme tarvittaessa henkilökohtaista neuvontaa tuotteidemme teknisistä ominaisuuksista, jolloin koko tuote nähdään kokonaisuutena rakentamisessa, täsmentää Spiehs.

Binderholz on tuottanut arkkitehdeille ja insinööreille tarkoitetun suunnitteluoppaan, jossa on esitelty tuotteet ja niihin perustuvat rakentamisen ratkaisut. -Olemme rakentaneet itse rakentamisen tuotteita ja tuoteosia testataksemme, miten ne toimivat yhteen muiden materiaalien kanssa. Meillä on testirakentamisen ansiosta tieto tuotteen toimivuudesta, kun suunnittelemme ja työstämme CLT-levyt aukotuksineen oikeaan muotoon. Sen jälkeen toimitamme ne asiakkaille, jotka varustelevat levyt asennuskuntoon.

-Tuotamme rakentamisen järjestelmiä ja komponentteja, mutta emme ole rakennusyhtiö, vaan ne ovat meidän asiakkaitamme. Olemme hyvin fokusoituneita konseptimme toteuttamiseen ja haluamme kauttamme tarjota linkit koko rakentamisen arvoketjuun, muistuttaa Spiehs.

Suunnittelu- ja laskentaohjelmat mobiilipalveluna

Yhtiön julkaisemassa rakentamisen opaskirjassa, manuaalissa, on suunnitteluohjeet välipohjien, seinien ja kattojen rakentamiseen ja tietoa, minkälaiset rakennekerrokset tarvitaan, jotta saadaan tietty kestävyys aikaiseksi. Manuaalissa on määritelty tuoteosien ekologinen ja fysikaalinen luokitus sekä paloturvallisuus- ja akustiset ominaisuudet. -Manuaalin tavoitteena on liittää oma tuoteosaamisemme rakentamiseen.

Myyntipäällikkö Arthur Walchin mukaan yhtiössä on testattu 130 eri rakennetyyppiä ja laadittu 3500 piirustusta kuvaamaan rakentamisen detaljiikkaa, kuinka kaikkia eri tuoteosia voidaan käyttää yhdessä. -Kaikki tieto on vapaasti asiakkaittemme käytössä.

Parhaillaan valmistamme manuaalista kaikille avointa mobiiliversiota, joka pitää sisällään tuotetiedot ja 3D-kuvat eri suunnitteluohjelmille ja palvelusta voidaan ladata laskentaohjelmat erityyppisille piirros- ja suunnitteluohjelmille.

Walchin mukaan yhtiön tarjoama tieto tuo lisäarvoa rakentamisen tuotteisiin. -Siksi meillä on vahva tekninen tuki arkkitehdeille ja suunnittelijoille. Mutta tämä toimii myös toisinpäin; me kuuntelemme asiakkaitamme, arkkitehtejä ja suunnittelijoita, joiden palautteen pohjalta suunnittelemme ja hankimme koneita, joilla parhaiten pystymme tuottamaan asiakkaiden kysymiä tuotteita.

Linkki puurakentamisen käsikirjaan

Artikkeli on osa toimittaja Markku Laukkasen toimittamaa artikkelisarjaa, joka käsittelee puurakentamisen toimintatapoja ja trendejä eri puolilla Eurooppaa. Sarjan tavoitteena on tehdä tunnetuksi sellaisia puurakentamisen hyviä käytäntöjä, joista oppimalla ja joita soveltamalla Suomessakin puurakentamisen kilpailukykyä voitaisiin parantaa.

Artikkelisarjan julkaisua on rahoittanut Eino ja Marjatta Kollin säätiö.