1.6.2018

Uniikkia huippuosaamista asiakkaan ehdoin

Keskieurooppalaiset puurakentamisen palveluntarjoajat Timbercode ja Amann ovat vieneet asiakaslähtöisyyden huippuun. Asiakkaalle tehdään sitä mitä tämä haluaa ja se tehdään kellon tarkasti mahdollisimman hyvin. Oma osaaminen, koneet ja laitteet on hankittu sen mukaan mitä asiakas tarvitsee. Koneet jopa rakennetaan itse siksi, että pystytään tekemään asiakkaan tarvitsemia ratkaisuja eikä tarvitse toimia laitteiden ehdoin.

Toteutettavat hankkeet ovat usein huippuarkkitehtien uniikkeja korkean lisäarvon kohteita ja ne sijaitsevat ympäri maailmaa. Yritykset vastaavat kohteiden puuosatoimituksesta asiakkaan vision/suunnitelmien perusteella. Yritysten puuinsinöörit vastaavat puuosien suunnittelusta, mitoituksesta, koneistuksen ohjelmoinnista ja koneistuksesta sekä joskus myös asennuksesta. Puun arvo helposti yli kymmenkertaistuu prosessissa.

Hyvä suunnittelu on avain toteutukseen

-Meidän tuotteissamme hyvä suunnittelu on avain kaikkeen, tuoteosien toteutuksesta asennukseen, sanoo sveitsiläisen Timber Code -yhtiön toimitusjohtaja Martin Antemann. 

Itse uskon puurakentamisessa yhä enemmän teolliseen esivalmistukseen, jossa parhaiten pystytään hallitsemaan asennusvaiheessa esiin tulevat riskit. Tuoteosien on oltava valmiita niin, että asennusvaiheessa ei tarvitsee enää miettiä sääsuojausta tai muitakaan asennusta hidastavia tekijöitä.

Timber Code -yhtiö tuottaa monimutkaisia rakenteita ja rakennusten komponentteja. -Tuotamme isokokoisia räätälöityjä puukomponentteja ja palveluita puutuote- ja laivanrakennusteollisuudelle sekä malleja rakennusyhtiöille. Tämä erityisosaamiseen perustuva palvelumme soveltuu erityisen vaativien puurakentamisen kohteiden toteuttamiseen.

-Olemme siinä mielessä onnekkaita, että meillä on taustalla paljon asiantuntemusta ja osaamista vaativien kohteiden toteuttamiseen, mutta myös asiakkaita, joilla on haastavia visioita, jotka he haluavat toteuttaa kanssamme, sanoo Antemann.

Valmiin tuotteen on toimittava asennusvaiheessa

Timber Code -yhtiö on riippumaton palvelun tuottaja, joka muuntaa ja ohjelmoi cad cam -työkalulla 3D-suunnitelmat valmiiksi CNC-konetyöstöön. -Pystymme käsittelemään 27 metriä pitkiä ja 1,5 metriä paksua liimapuuta tai CLT-massiivipuulevyjä, joita käytetään vaativissa ja todella isoissa kohteissa, kertoo Antemann.

-Kun työstämme 3D-mallinnuksia, suurin haaste on koneen ohjelmointi tekemään työ oikein sekä eri osien kuljetus ja kokoaminen paikalla. Valmiin tuotteen on toimittava asennusvaiheessa, koska muutosten tekeminen tämän koko luokan tuotteisiin on rakennuspaikalla käytännössä mahdotonta. Käytämme tuotannossa tietysti robottitekniikkaa, mutta sitä pitää ohjelmoida ja hallita ihmisvoimin.

Antemann muistuttaa, että puu on korkean teknologian materiaali, josta saa yksilöllisiä, korkealaatuisia ja vaativia tuotteita rakentamisen perustuotteiden rinnalla. -Puu on usein vastaus asiakkaille, jotka haluavat jotain uutta ja erityistä. Korkeassa rakentamisessa voidaan puulla mennä sataan kerrokseen asti, mutta se loppuu, jos joku mokaa. Meillä on tietotaitoa, jota tulisi myös viedä sellaisiin maihin joissa puurakentamisen osaaminen on alkutekijöissään.

-Me teemme koko ajan puutuotteiden kehitystyötä. Käytämme eri puulajeja jotka kaikki käyttäytyvät eri tavoin samoin kuin eri materiaalit kuten vanerit, CLT-massiivipuulevyt tai liimapuu. Kehitämme kolmiulotteisuutta, kahteen suuntaan tapahtuvaa liimapuun taivutusta, liitostekniikkaa sekä palamatonta ja lahoamatonta puuta, kuvailee Antemann yhtiössä tehtävää vaativien puurakenteiden kehitystyötä.

Puurakenteiden kehitystyö kaikkien käyttöön

Antemannin mukaan hankkeiden ja kehitystyön myötä kertyy koko ajan lisää tietoa ja osaamista puurakenteiden suunnittelusta, jota halutaan levittää avoimesti kaikkien käyttöön. -Haluamme toimia ammattimaisesti, olla alamme asiantuntijoita ja hallita ison määrän yksittäisiä osia ja niiden ominaisuuksia koskevaa tietoa ja pitää huolta tuotteiden korkeasta laadusta.

-Meillä on 12 työntekijää, alansa huippuammattilaisia, eikä tavoitteenamme ole kasvattaa työntekijämäärää. Jos asiakas haluaa teettää meillä enemmän työvoimaa vaativan kohteen, asiakas resurssoi myös kohteen edellyttämän lisätyövoiman hankinnan, huomauttaa Antemann.

Antemann uskoo, että yritys pystyy kasvamaan seuraavat kymmenen vuotta, jonka jälkeen on arvioitava tulevaisuutta. -Me haluaisimme pysyä siinä koossa, että meillä on omia voimavaroja kehittää omaa laadukasta tuotantoamme. Vaikka nyt on meneillään ilmiö, jossa isot yritykset ostavat parhaat pienet, en näe meille sitä vaihtoehtona, vakuuttaa Antemann.

-Kun suuret arkkitehtinimet alkavat suosia puuta, se näkyy tietysti kasvavana puun käyttönä rakentamisessa. Selvästi puun uusiutuvuus, vähähiilisyys ja muut ekologiset seikat ovat kasvattaneet puun käyttöä rakentamisessa, mutta puu on jo nyt taloudellisesti kilpailukykyinen rakentamisessa. 

Insinööripuun taivuttaja ja taitaja

Saksan lounaiskulmassa Baden Würtenbergin osavaltiossa sijaitseva Holzbau Amann GmbH -yhtiö on erikoistunut vaativien kaarevien ja taivutettujen liimapuurakenteiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Yhtiön näyttäviä rakenteita voi tavata Pariisin ja Moskovan muotitaloissa, Pompidou-keskuksessa, lentokentillä, eläintarhoissa, urheilu- ja näyttelyhalleissa. Yhtiö valmistaa ja asentaa puuosarakenteet kouluihin, päiväkoteihin, toimistotaloihin ja puusiltoihin.

-Yhtiön toimintatapaan kuuluu myös omien tuotteiden asennus. Kun toteutimme Pariisissa sijaitsevan koulun puuosien toimituksen, niiden pakkaaminen ja toimittamisen oikea-aikaisuus olivat asentamisen kannalta välttämätöntä.

Kun asentaminen on omissa käsissä, voimme taata tarkkuuden ja laadun omalla kokemukseen perustuvalla työllämme eikä alihankkijoiden kanssa tarvitse riidellä. Kyse on myös vastuista ja takuusta, jonka kykenemme itse tehtynä parhaiten antamaan, kuvailee yhtiön toimitusjohtaja Tobias Doeble.

Yhtiön puutuotteiden referenssilista on hengästyttävän pitkä ja sijaintinsa ansiosta sille avautuvat markkinat Saksan lisäksi Sveitsiin, Ranskaan ja Itävaltaan. Parhaillaan yhtiöllä on vientihankkeina projekteja Dubaissa ja asennusvaiheessa toimistorakennuksia Iso-Britanniassa.

Menestys vientimarkkinoilla perustuu Doeblen mukaan vahvaan puurakentamisen tekniseen ja myynnin osaamiseen. -Koulutetut puuinsinöörit tuntevat meidän asiakkaittemme tarpeet ja tietävät mitä me osataan ja voidaan myydä.

Logistiikkakustannukset on vientihankkeissa Doeblen mukaan otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa. -Kuljetuskustannus ei riipu yksinomaan etäisyydestä, vaan myös kuorman luonteesta, siitä minkälaisia komponentteja kuljetamme. Saksassa laskemme esimerkiksi seinäelementtien kuljetukseen kuusi euroa per elementin neliömetri.

Fokus insinööripuurakentamisessa

Yhtiön toiminnan fokus on insinööripuurakentamisessa. Näyttävien sisätilaratkaisujen lisäksi yhtiö on ollut mukana useissa julkisissa projekteissa kuten koulujen, päiväkotien ja siltojen rakentamisessa useissa Keski-Euroopan maissa. Perinteistä asuinrakentamista yhtiö tekee vain pienessä mittakaavassa lähistöllä. Yhtiöllä on 50 työntekijää ja liikevaihto vuodesta riippuen 12 miljoonan euron vaiheilla.

-Mekin olemme, kuten suurin osa Saksassa toimivista puusepänyrityksistä, varsin pieniä.

Mutta pienuus merkitsee myös joustavuutta, koska voimme valita projektit vapaasti, kun emme ole kiinni vain tietyissä tuotteissa. Sama koskee materiaalia, josta voimme valita liimapuun tai CLT-massiivipuulevyn käytön, sanoo Doeble.

Vaikka yhtiöllä on yhteistyötä liimapuutuottajien kanssa, Doeble korostaa vapautta kilpailuttaa hankekohtaisesti materiaalihankinnat. -Me olemme Creation Holz -yhtiön kanssa monissa tutkimus- ja kehityshankkeissa, joita hyödynnämme suunnittelussa, mallinuksessa ja teollisessa esivalmistuksessa. Insinööripuutuotteissa jokainen projekti on uniikki omine ratkaisuineen.

Luottamus syntyy osaamisesta ja hyvin tehdyistä kohteista

Doeblenin mukaan yhtiön tavoitteena on tuottaa insinööripuutuotteita tulevaisuudessa erityiskohteisiin ja toteuttaa harvakseltaan vaativia suuria projekteja. –Kun pääosa asiakkaistamme on isoja yrityksiä tai julkinen sektori, kohteet ja projektit meidän pitää itse löytää.

Olemme aktiivisia ja osallistumme tarjouskilpailuihin, joissakin tapauksissa asiakkaat itse ottavat yhteyttä. Parasta markkinointia ovat hyvät referenssit ja toteutetut kohteet, joista syntyy luottamus. Jos olemme tehneet vaikkapa jalkapallostadionin, voimme tarjota sitä muillekin.

-Arkkitehdit alkavat jo tuntea ja tietää insinööripuun käyttömahdollisuudet. Julkisella puolella eivät valitettavasti aina politiikka ja käytäntö kohtaa. Vaikka periaatteessa poliitikot haluavat puuta ekologisista syistä, lopputulos on kuitenkin usein ihan muuta, huomauttaa Doeble.

Yhtiöllä on pulaa osaavista puusepistä, mallintajista ja asentajista. -Ammattilaisten saaminen töihin ei ole helppoa. Vaikka olemme keskellä Keski-Eurooppaa, olemme maaseudulla, jonne on vaikea saada kouluista valmistuneita nuoria. Monet menevät kaupunkeihin ja työskentelevät siellä, mutta ne jotka tulevat tänne, asettuvat alueelle, perustavat perheen, hankkivat talon ja ovat pitkäjänteisesti yhtiössä töissä.

-Eurokoodit ovat kannaltamme työtä helpottava tekijä, koska säädökset ovat yleensä eri maissa samat. Arkkitehtien ja suunnittelijoiden on tiedettävä, missä säädösten mukaan voi puuta käyttää ja miten esimerkiksi palosuojaus tehdään. Kun paikallinen rakennustarkastus on ratkaisun hyväksynyt, me pääsemme sen toteuttamaan valmiiksi hyväksytyssä muodossa.

Artikkeli on osa toimittaja Markku Laukkasen toimittamaa artikkelisarjaa, joka käsittelee puurakentamisen toimintatapoja ja trendejä eri puolilla Eurooppaa. Sarjan tavoitteena on tehdä tunnetuksi sellaisia puurakentamisen hyviä käytäntöjä, joista oppimalla ja joita soveltamalla Suomessakin puurakentamisen kilpailukykyä voitaisiin parantaa.

Artikkelisarjan julkaisua on rahoittanut Eino ja Marjatta Kollin säätiö.