8.7.2020

Kanadalainen puurakentamisen uudistaja

Kanadalainen arkkitehti Michael Green kiertää eri maissa puhumassa puurakentamisen puolesta ja sen mahdollisuuksista maailman asuntopulan korjaamisessa.

Green tunnetaan innovatiivisena ja ennakkoluulottomana puurakentamisen kehittäjänä. Seuraavina suurina puurakentamisen kehityskohteina Green näkee teollisen puurakentamisen esivalmistuksen, rakentamisen standardisoinnin ja korkean puurakentamisen.

-Rakennamme puurakentajina vielä liikaa perinteisen rakentamisen keinoin vain siksi, että yritykset eivät ole investoineet esivalmistukseen. Vain esivalmistuksen kasvun myötä saamme sijoittajat kiinnostumaan teollisesta puurakentamisesta uudella tavalla.

Greenin mukaan teollinen esivalmistus mahdollistaa tuotannon skaalauksen ja koko puurakentamisen järjestelmän kehittämisen. -Tarvitsemme puurakentamiseen teolliset standardit, jotta jokainen komponentti ja detalji on ratkaistu jo suunnitteluvaiheessa. Voimme haastaa betoni- ja terästeollisuuden globaalisti vain sillä, että puurakentamisessa on käytettävissä standardisoidut tuotteet ja järjestelmät kaikkialla. Tämä tulee toteuttaa muutaman seuraavan vuoden aikana.

-Korkeaa puurakentamista tarvitsemme siksi, että se vie rakentamisen innovaatioita eteenpäin. Jokainen korkea rakennushanke kehittää puurakentamisen teknologiaa ja edistää yksityiskohtien suunnittelua ja rakentamisen tehokkuutta rakennusten kaikissa kokoluokissa.

Puurakentamisessa ei varaa virheisin 

Green muistuttaa, että korkeassa puurakentamisessa on rakenteisiin ja detaljikkaan liittyviä vaikeita teknisiä kysymyksiä, jotka on ratkaistava. -Kun puurakentamisen päämarkkina on tulevaisuudessa jopa 16-18 kerroksissa taloissa, meidän on taattava niiden turvallisuus ja toimivuus. Kun osoitamme korkean puutalon turvallisuuden, se toimii myös alemmissa korkeuksissa.

-Vaikka luottamus puurakentamiseen on kasvussa, täytyy olla hyvin tarkka virheiden suhteen. Uudenlainen rakennus saa paljon huomiota mediassa, varsinkin jos siitä löytyy virheitä. Yksikin puurakentamisen ison mittaluokan virhe ja epäonnistuminen vaikuttaa puurakentamisen luotettavuuteen kaikkialla, muistuttaa Green.

Poliittinen tuki tarpeen puurakentamisen kehitystyössä

Kanadassa uudistetaan puurakentamisen säädöksiä vuoteen 2020 mennessä siten, että puukerrostalossa voi olla 12 kerrosta. -Vaikka säädös ei ole vielä muuttunut, olemme poikkeusluvalla rakentaneet niitä. Tekniikka, materiaalit ja osaaminen mahdollistavat jo nyt korkeammankin rakentamisen.

-Kun kustannustehokkaan rakentamisen markkinat kasvavat, näen teollisen esivalmistuksen ja siihen perustuvan massatuotannon laskevan hintoja nopeastikin.

Sama koskee pientalomarkkinaa, jossa puuelementtien massatuotannon edut voidaan yhdistää asiakaslähtöisyyteen.

Poliittista tukea puurakentamiselle Green pitää edelleen tärkeänä. -Joka maassa poliittinen tuki on välttämätöntä, kun uusi materiaali vaatii tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä sen huomioimista säädöksissä ja alan koulutuksessa. Kun toimiala kehittyy ja puurakentamisen toimintaympäristö vakiintuu, se ei tarvitse enää samanlaista poliittista ohjausta kuin alussa.

-Nyt poliitikkoja kiinnostaa puurakentaminen sen myönteisten ilmastovaikutusten ansiosta. Kun ennen nähtiin puun myönteiset työllisyys- ja aluetalousvaikutukset, nyt ekologiset tekijät ja ilmastomuutos muokkaavat rakentamista kaikkialla paitsi Yhdysvalloissa, missä ilmastomuutokseen ei suhtauduta vakavasti.

Puurakentaminen on tullut Greenin mukaan Kanadassa myös yksityiseen sijoitusrakentamiseen. -Kyse on korkeatasoisista premium-luokan käyttäjille suunnatuista rakennuksista. Kun suuret yritykset tuntevat vuokralaistensa tason, laadukkaille kauniin arkkitehtuurin puurakennuksille on markkinoita Pohjois-Amerikassa. 

-Olemme Pohjois-Amerikassa puurakentamisen teknologiassa ja kilpailutuksessa selvästi Eurooppaa jäljessä. Kun me kanadalaiset viemme puurakentamisen suunnittelua ja materiaaleja maailmalle, toivoisin että meille myös tarjottaisiin ratkaisuja vastaavasti Euroopan puurakentamisen maista. Tämä olisi hyvä markkinoiden toimivuuden ja kilpailun kannalta.

Kansainvälinen foorumi edistämään puurakentamista

Green on ehdottanut kansainvälistä puurakentamisen foorumia lisäämään globaalia tietoisuutta puurakentamisesta sekä vaikuttamaan eri maissa tasavertaisiin rakentamisen säädöksiin ja standardeihin. -Luentojen sijaan haluaisimme kansainvälisen foorumin luomaan verkostoja ja jakamaan tietoa puurakentamisesta. Konferenssit ovat hyviä, mutta ne tavoittavat vain vähän ihmisiä.

-Toteuttamalla tällaisen koulutusfoorumin, uskomme edistävämme rakentamisen globaalia muutosta puurakentamisen suuntaan. Samalla kun tarjoamme uusinta puurakentamisen tietoa, tarjoamme mahdollisuuden verkottumiseen maasta toiseen.

Green uskoo, että tulevaisuudessa puurakentamisen säädökset yhtenäistyvät kaikkialla maailmassa. -Kansainvälinen standardisointi on välttämätöntä tehdä. Suomi voisi toimia tässä edelläkävijänä ja olla maailmanlaajuinen johtava toimija.

Artikkeli on osa toimittaja Markku Laukkasen toimittamaa Hyvät käytännöt -artikkelisarjaa, joka esittelee puurakentamisen toimintatapoja ja trendejä eri puolilla Eurooppaa. Sarja käsittelee muun muassa puurakentamisen kasvun tekijöitä julkisessa rakentamisessa, puun tuloa kaupunkirakentamiseen, vanhan rakennuskannan korvaamista puuratkaisuilla, teollisen esivalmistuksen, suunnittelun ja laadun vaikutusta kilpailukykyyn, rakennusteollisuuden ja yksityisten sijoittajien heräämisestä puurakentamisen kasvavaan markkinaan, puutuotealan kasvavia investointeja ja alan edunvalvonnan tärkeyttä osana metsien käytön hyväksyttävyyttä.

Artikkelisarjan julkaisua on rahoittanut Marjatta ja Eino Kollin säätiö.