3.7.2020

Puurakentaminen mahdollistaa kohtuuhintaisen rakentamisen

Arkkitehti Michael Green näkee teollisessa puurakentamisessa suuria mahdollisuuksia alentaa nykyisiä korkeita rakentamisen kustannuksia. Kohtuuhintaista rakentamista tavoitellaan kaikkialla maailmassa. – Hallituksille eri puolilla maailmaa kohtuuhintainen rakentaminen on tällä hetkellä suuri kysymys.

Arkkitehti Michael Green näkee teollisessa puurakentamisessa suuria mahdollisuuksia alentaa nykyisiä korkeita rakentamisen kustannuksia. Kohtuuhintaista rakentamista tavoitellaan kaikkialla maailmassa. – Hallituksille eri puolilla maailmaa kohtuuhintainen rakentaminen on tällä hetkellä suuri kysymys. Asunnoista on tulossa liian kalliita, että ihmisillä olisi varaa ostaa niitä. On tärkeää ymmärtää, että massiivipuun käyttö on avain teollisen esivalmistuksen lisäämiseksi suuressa mittakaavassa. Massiivipuu on riittävän kevyttä ja samalla lujaa. Tätä ei aina oivalleta.

– Yksi keino kustannusten alentamiseen on teollinen esivalmistus, joka puurakentamisessa voidaan viedä pitkälle. Yhdysvaltalainen rakennusyhtiö Katerra on perustanut automatisoituja puuelementtitehtaita, jotka perustuvat nykyiseen markkinoilla olevaan kevyen rankarakenteen rakentamistapaan. He suunnittelevat myös massiivipuuhun perustuvan linjan avaamista siten, että noin 70 prosenttia rakentamisesta siirtyy tehdashalliin.

Greenin mukaan varsinkin kalliin työvoiman alueilla kuten Euroopassa ja suuressa osassa Pohjois-Amerikkaa, erityisesti Kanadassa ja Kaliforniassa, teollinen esivalmistus on ainoa tapa tehdä kohtuuhintaisia rakennuksia.
– Katerran tavoitteena on rakentaa asiakkaille tyypillinen kolmekerroksinen esikaupunkiasunto kuukaudessa. Tällä hetkellä yhden talon rakennusaika on yhdeksän kuukautta, kun talot tehdään paikalla rakentaen perinteisellä platform-menetelmällä, jota on käytetty kohta 200 vuotta.

Kehitystyön ansiosta tyyppitalon rakennusaika on nyt kuusi viikkoa. – Uudenlaiseen ajattelun ja suunnittelun avulla olemme voineet alentaa kustannuksia 35 – 40 prosentilla. Tämä on todellinen ”game changer” markkinoilla, joilla perinteisillä toimijoilla ei enää ole mahdollisuuksia pärjätä kilpailussa. Luonnollisesti uuden rakentamistavan pitää tarjota yhteisölle ja asukkaalle myös parempaa laatua. Tämä on mahdollista.

Kasvava markkina vaatii lisää tuoteosia ja osaajia

Korkean rakentamisen ja toimistorakentamisen markkina kasvaa tällä hetkellä Kanadassa ja Yhdysvalloissa voimakkaasti. Tämä koskee erityisesti asuntorakentamista mutta myös toimisto- ja julkista rakentamista.
– Kun teimme taannoin ensimmäisen puurakenteisen T3-toimistorakennuksen Yhdysvaltoihin, se oli ainoa laatuaan. Nyt saamme arkkitehtitoimistoomme soiton kerran viikossa, kun jonnekin päin Yhdysvaltoja halutaan samanlainen rakennus. Haasteenamme on nyt tuoteosien valmistus, kuinka hyvin pystymme toimittamaan näitä rakennuksia.

Katerra on perustamassa juuri uutta CLT- ja tilaelementtitehdasta, josta tulee maailman suurin. – Se tulee helpottamaan tilannetta huomattavasti. Myös Structurelam on lisäämässä tuotantoaan ja etsii Yhdysvalloista mahdollista tehtaan paikkaa. Näiden investointien myötä markkina voi kasvaa myös nopeammin.

– Yhdysvalloissa puun käytön lisääntymisen esteenä on myös se, että markkinoilta puuttuu uudenlaiseen aiempaa teollisempaan puurakentamiseen harjaantuneita tekijöitä. Kun teemme hanketta parhaillaan Kaliforniaan, sen toteutusryhmä tulee Vancouverista. Meidän tulee tehdä oppimateriaalia myös rakentajille, että he oppivat rakentamaan puusta aikaisempaa monipuolisemmin.

Tekninen osaaminen ja tuotteet puurakentamisen yleistymiseksi ovat olemassa, niitä ei vain ole määrällisesti tarpeeksi. – Olisi tärkeää, että puutuotteille voitaisiin luoda kansainvälisiä standardeja, jotka ovat yhtenäisiä koko maailmassa. Esimerkiksi CLT: n standardit ovat tällä hetkellä hyvin erilaiset Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Olisi tärkeä harmonisoida nämä standardit niin, että laatu- ja testauskriteerit olisivat yhtenäisiä.

– Haluaisimme olla varmoja, että Kiinasta hankittu tuote vastaa ominaisuuksiltaan eurooppalaista. Se on myös turvallisuuskysymys. Globaali harmonisointi olisi tärkeä, mutta sitä ei tällä hetkellä tapahdu. Esimerkiksi eurooppalaisten CLT-levyjen käyttäminen Kanadassa on tällä hetkellä hankalaa, koska tuotehyväksynnät ovat niin erilaisia. Levyjä voi kyllä käyttää, mutta niiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen tarvitaan valtava määrä työtä.

Puurakentamisen edistämiseen löytyy Greenin mielestä erilaisia motiiveja eri maissa. – Esimerkiksi Brittiläisessä Kolumbiassa hallituksen motiivit liittyvät puun myynnistä saataviin tuloihin ja työpaikkoihin. USA:n Washingtonin osavaltiossa ilmastonmuutoksella on keskeinen rooli puurakentamisen lisäämisessä.  Oregonissa puolestaan syrjäseutujen työpaikat ovat tärkeä motivaattori. Kaliforniassa puun käyttöä halutaan suosia metsäpalojen ehkäisemisen vuoksi.

Artikkeli on osa Markku Laukkasen ja Mikko Viljakaisen toimittamaa Kanadan puurakentamisen ajankohtaisia trendejä käsittelevää juttusarjaa. Sarjassa haastatellaan poliittisia päättäjiä, tutkijoita, promootio-organisaation edustajia, arkkitehtejä, puutuotealan yrityksiä ja rakentajia. Näistä tapaamisista ja keskusteluista Puuinfo julkaisee artikkelikokonaisuuksien sarjan.

Sarjan julkaisua on rahoittanut Marjatta ja Eino Kollin säätiö.