17.6.2020

Puurakentamisen hyvät käytännöt Kanadassa

Lue e-lehtenä

PUULEHDEN ERIKOISNUMERO

Puurakentamisen hyvät käytännöt Kanadassa -viestintähanke on jatkoa aiemmille Hyvät käytännöt Euroopassa-hankkeille. Hankkeen tavoitteena on edistää puu- ja rakennusalan yritysten tuotekehitystä ja liiketoimintaa tuomalla Suomessa toimivien alan yritysten tietoon ja kehitystyön kannustimeksi hyviä kansainvälisiä käytäntöjä ja puurakentamisen kasvun trendejä.

Hanke tuotti kuusi artikkelikokonaisuutta, jotka sisälsivät yhteensä 16 haastatteluun perustuvaa artikkelia Kanadan ja osin koko Pohjois-Amerikan puurakentamisen käytännöistä. Haastateltavina oli lukuisia päättäjien, suunnittelijoiden sekä rakennus- ja puualan henkilöitä.

Artikkelit syntyivät maaliskuussa 2019 eri puolille Kanadaa suuntautuneella matkalla, jonka aikana tavattiin huomattava määrä kanadalaisia puurakentamisen vaikuttajia. Toivomme, että esimerkit antavat ajattelemisen aihetta puurakentamisen edistämisen päättäjille ja vaikuttajille sekä alan yrityksille myös Suomessa.

Hanke on toteutettu Puuinfon ja Audiomedian kehittämällä artikkelikonseptilla. Artikkelit on tuotettu journalistisin periaattein ja ne kuvaavat haasteltujen henkilöiden näkemyksiä ja kokemuksia siitä, mitä ovat puurakentamisen hyvät käytännöt. Artikkelikokonaisuudet on jaettu  Puuinfon laajassa mediajakelussa tiedotusvälineiden vapaaseen käyttöön sekä Puuinfon uutiskirjeen tilaajille.

SISÄLTÖ

Pääkirjoitus
Puurakentamisen trendit
Mikko Viljakainen

Puurakentamisella vahva poliittinen tuki Kanadassa
Osavaltio tukee puurakentamisen koulutusta, tutkimusta ja koerakentamista
Rakentamisen määräysten uusiminen avasi kasvun puurakentamiselle
Julkisella tuella haetaan puun käytölle lisäarvoa

Kanadassa massiivipuu mahdollistaa markkinan kasvun
Julkinen tuki mahdollistanut teollisuuden puurakentamisen investoinnit
Massiivipuun kysyntä ylittää tarjonnan – tuotanto ja suunnittelu laahaa jäljessä
Structurecraft tuo laatua ja hienostuneisuutta puurakentamiseen

Montrealiin valmistuu maailman suurin puurakennushanke
Puukerrostalot uudistavat Montrealin vanhan keskustan
Puurakentaminen tuo uuden ajattelutavan rakentamiseen

Korkea puurakentaminen maailmalla kasvussa
Kanadalainen Brock Commons mallina puurakentamisen kehittämishankkeille
Yliopiston rooli keskeinen Brock Commons -hankkeen toteutuksessa
Korkeissa puukerrostaloissa on paljon potentiaalia – perusteellinen ennakkosuunnittelu toi kustannustehokkuutta rakentamiseen
Kanada rahoittaa puurakentamisen korkean tason tutkimusta ja kehitystä

Puurakentamisen markkinoiden voimakas kasvu Kanadassa vaatii lisää osaamista ja tietoa
Timber online education (TOE) mullistaa puusta rakentamisen oppimisen
Canadian Wood Council edistää puurakentamista kouluttamalla ja viestinnällä

Kasvavat markkinat tuottavat uusia puurakentamisen ratkaisuja
Puurakentaminen mahdollistaa kohtuuhintaisen rakentamisen
Massiivipuu optimaalista teolliseen rakentamiseen

Hanke on toteutettu Marjatta ja Eino Kollin säätiön rahoituksella.