2.7.2020

Timber online education (TOE) mullistaa puusta rakentamisen oppimisen

Suomessakin usein vieraillut vancouverilainen arkkitehti Michael Green ideoi kansainvälistä verkossa toimivaa Timber Online Education (TOE) koulutusjärjestelmää ratkaisuksi siihen, miten puusta rakentamisen oppimista voitaisiin helpottaa ja jouduttaa. Työ on edennyt toteutusvaiheeseen.

– Ensimmäiset kurssit valmistuvat muutaman kuukauden sisällä. Olemme organisoineet opetuksen niin, että se on kansainvälistä, vapaasti saatavilla verkossa ja käsittelee kaikkia puurakentamiseen liittyviä asioita, kertoo Green.

Hankkeessa rakennetaan parhaillaan internetpohjaista alustaa, jonka päälle tehdään neljän tasoisia opetuskokonaisuuksia. – Ne eivät ole virallista opetusta eikä niistä saa todistusta. Tutkintoa varten ihmisten pitää edelleen suorittaa virallinen koulutus oppilaitoksissa.

– Nämä opetusvideot ovat hyvin lyhyitä noin kolmen minuutin mittaisia ja luonteeltaan yleistajuisia. Ne ovat enemmän viihdettä kuin koulutusta ja suunnattu suurelle yleisölle.

Greenin mukaan videot tarjoavat helpon tavan omaksua perusasioita puusta ja puun käytöstä, siitä miten puu palaa, miten puurakennus toimii, kuinka korkeita puutaloja voidaan tehdä tai johtaako puurakentaminen metsien liikakäyttöön. –  Haluamme kertoa asioista hauskojen tarinoiden avulla niin, että tarinat ovat riittävän tiiviitä. Niiden tarkoitus on houkutella ihmiset oppimaan enemmän.

– Opetushankkeen tavoitteena on tarjota myös suuren yleisön lisäksi syvällistä opetusta kaikista puun käytön näkökulmista kaikille keskeisille rakentamisen kohderyhmille kuten arkkitehdit, rakennesuunnittelijat, rakentajat, rakennuttajat, ohjelmistokehittäjät, palo- ja ympäristöviranomaiset, sijoittajat, vakuutus- ja metsäala. Haluamme heidän oppivan ymmärtämään koko puun käytön tarinan.

Greenin mukaan on tärkeää kuvata mitä puurakentamisen kehittämisessä tapahtuu Suomessa, Japanissa ja muissa maissa niin, että kehitys tapahtuu kaikissa samaan suuntaan yhtaikaisesti. – Opetusmateriaalia tulee voida käyttää paikallisesti. Suomalaiset ovat olleet hyviä kertomaan puun käytöstä rakentamisessa. Muut maat eivät ole läheskään aina samalla tasolla.

Tarve monen tason koulutukseen syntyy käytännön tarpeista

Ajatus kansainvälisen verkossa toimivan puurakentamisen koulutuksesta on syntynyt käytännön tarpeesta. – Joudumme selittämään ihmisille aina nämä samat asiat uudelleen kussakin hankkeessa. Jatkossa voimme pyytää ihmisiä tutustumaan etukäteen videoihin, ennen kuin tulemme kertomaan suunnittelemastamme rakennuksesta.

– Tämä on suuri puunkäytön este. Asiakkailla ei ole resursseja siihen, että he voisivat oma-aloitteisesti tutustua puurakentamiseen ja alkaa etsiä siitä tietoa. Heillä on paljon muutakin tekemistä ja kunkin tiedon tarve riippuu heidän omasta roolistaan. Kun palopäällikkö on kiinnostunut paloturvallisuudesta ja kaavoittaja maankäytöstä, videot tarjoavat näistä aiheista helposti yleistä, helposti lähestyttävää, sujuvaa ja käytännönläheistä tietoa helposti omaksuttavassa muodossa.

Tavoitteena on tuottaa myös ammattilaisille tarkoitettuja syvällisempiä 30 – 45 minuutin mittaisia opetusvideoita. – Näitä oppitunteja voidaan pitää jo ammatillisina opintoina. Ne antavat hyvin käytännönläheistä oppia eri aihealueista, ja niitä voidaan pitää jossain määrin jopa akateemisena.

– Neljän tason opinnot ovat jo yliopisto- ja jopa tohtoritasoisia kursseja. Niissä voidaan käsitellä esimerkiksi rakenteiden mitoitusta, laskentaa, mekaniikka ja niin edelleen. Näitä videoita voivat hyödyntää myös oppilaitokset omassa opetuksessa.

Timber online education (TOE) keskittyy ensivaiheessa alkupään korkean tason oppitunteihin. – Tarvitsemme niitä vakuuttaaksemme eri maiden hallitukset ja viranomaiset ymmärtämään työmme tärkeyden ja saadaksemme heidät tukemaan sitä. Tällä hetkellä mielessäni on noin 450 oppituntia, joita aiomme tehdä.

– Aiomme rikkoa ja polttaa rakennuksia ja rakenteita videoissa näyttääksemme ihmisille, mitä niille aidosti käy. Aiomme koota ja purkaa liitoksia, jotta ihmiset ymmärtävät, miten ne oikeasti tehdään.

Rakennusyhtiöt kasvattavat puurakentamisen osaamista

Green uskoo, että kansainvälinen verkkopohjainen koulutus on oikea tapa muuttaa globaalisti keskustelua puun käytöstä ja saada muutos rakentamisen käytäntöihin nopeasti. – Tavoite on, että internetsivut avataan tänä vuonna ja että ne otettaisiin alusta alkaen käyttöön paikallisesti. Esimerkiksi Suomessa yritys tai oppilaitos voisi laatia sinne omia oppituntejaan esimerkiksi paikallisista puulajeista ja niiden käytöstä. Se voisi yhdistää kaikkia puuhun liittyviä aiheita ja toimijoita eri puolilla maailmaa.

– Internetsivusto ohjaa käyttäjäänsä. Se kysyy kävijän ammattia ja suosittelee sillä perusteella oppitunteja, joita tämän kannattaisi katsoa. Metsänhoitajaa voivat kiinnostaa erilaiset asiat kuin esimerkiksi investoijaa.

Rakentamisen markkinassa on meneillään Greenin mukaan jo muutos, mikä näkyy esimerkiksi rakennusliikkeiden kasvavana kiinnostuksena puun käyttöä kohtaan. – Perinteiset betonirakentajat ja pilvenpiirtäjien tekijät ovat oivaltaneet, että rakentamisen tulevaisuus on puussa ja että myös heidän tulee osata se. Tämä on valtava muutos. Ihmiset, jotka ovat aiemmin sanoneet, että puurakentamisen ei koskaan tule yleistymään, sanovat nyt, että he aikovat itse perustaa puurakentamisen osastoja.

– Olen erityisen huolissani puun käytön kehittyvistä maista kuten Kiinasta, Intiasta ja Etelä-Amerikan maista, joissa on pyrkimyksiä lisätä puun käyttöä rakentamisessa. Jos he tekevät tätä työtä puutteellisin tiedoin ja pyrkivät tekemään korkeita puurakennuksia, siihen voi liittyä koko toimialan kannalta isoja riskejä. Jos korkea puutalo sortuu Indonesiassa, se voi merkitä puurakentamisen loppumista myös Euroopassa. Tässä suhteessa olisi tärkeää jakaa tietoa ja varmistaa, että puunkäyttö kaikkialla maailmassa on varmalla pohjalla.

Poliittista tukea ei Greenin mukaan tarvita markkinoiden edistämiseen, vaan puurakentamisen koulutukseen suunnittelusta työmaalle. – Kun teollinen rakentaminen tulee vähentämään timpureiden tarvetta työmaalla, ammattilaisten tarve kasvaa tehtaissa.  Tämä edellyttää muuntokoulutusta. Teollinen rakentaminen ei vähennä työpaikkoja, mutta tarvitaan kuitenkin hyviä esimerkkejä ja poliittista tukea sille, että ihmiset sijoittuvat rakennusalalla uudella tavalla. Tähän muutoksen tarvitaan myös ammattiliittojen tukea.

Tutustu sivustoon osoitteessa www.timbereducation.org

Artikkeli on osa Markku Laukkasen ja Mikko Viljakaisen toimittamaa Kanadan puurakentamisen ajankohtaisia trendejä käsittelevää juttusarjaa. Sarjassa haastatellaan poliittisia päättäjiä, tutkijoita, promootio-organisaation edustajia, arkkitehtejä, puutuotealan yrityksiä ja rakentajia. Näistä tapaamisista ja keskusteluista Puuinfo julkaisee artikkelikokonaisuuksien sarjan.

Sarjan julkaisua on rahoittanut Marjatta ja Eino Kollin säätiö.