3.9.2021

Hybridirakenteella toteutettava ”Grün in der Mitte” voitti Verkkosaaren vähähiilinen viherkortteli -tontinluovutuskilpailun

Helsingin kaupunki järjesti avoimen laatukilpailun, johon toimitettiin 12 hyväksyttyä ja korkeatasoista ehdotusta. Useassa kohteessa ehdotettiin käytettävän puuta betonirakenteita täydentävänä materiaalina. Vähähiilisyyden ja muiden ympäristöarvojen painoarvo kilpailussa oli 50 %.

Voittajaksi valikoitui Hartelan ja arkkitehtitoimisto Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy:n ehdotus, jossa rungoksi tulee vihreästä betonista valettu kevyt pilarilaattarunko. Rakenne optimoidaan perinteisen ”ripalaatan” nykyaikaisella vastineella bubbledeck-teknologialla, jolloin runkoon ja perustuksiin kuluu noin 50 % vähemmän massaa. Näillä ratkaisuilla saavutetaan rungolle 250 vuoden elinkaari, pidemmät jännevälit, loistava muuntojoustavuus ja CO2e-taso. Toinen vaihtoehto vähähiiliseen välipohjaan on vihreä ontelolaatta, jonka hiilidioksidipäästöt ovat yli 40 % vakiotuotannossa olevia ontelolaattoja pienemmät.

Valtaosa rungon pystyosista on suunniteltu tehtävän puusta. Rungon pystyosissa puu osoittautui betonia vähähiilisemmäksi ja muuntojoustavuuden kannalta optimaaliseksi rakenteeksi. Huoneistojen väliset seinät puurakenteisina mahdollistavat esimerkiksi tulevaisuudessa helpomman muuntojoustavuuden asuntojen yhdistämisessä tai jakamisessa. Suunnitelman mukainen korttelin hiilijalanjälki on 423 kg CO2e/m2 ja 8,46 kg CO2e/m2/a. Tontin 1 E-luku on 32 kWh/m²/a ja tontin 2 E-luku on 33 kWh/m²/a.

Korttelin kahdella tontilla on asuinrakennusoikeutta yhteensä 17 000 kerrosneliömetriä sekä liiketilaa yhteensä 500 kerrosneliömetriä. Tonteille rakennetaan lähes 200 asuntoa yli 300 asukkaalle.

Read the article in English: The hybrid “Grün in der Mitte” wins Verkkosaari’s low-carbon green block competition