3.9.2021

Pientaloasuminen houkuttaa

Hirsitaloteollisuus ry järjesti yhteistyössä kumppaneiden kanssa kuntapäättäjäseminaarin, jonka teemana oli hyvä asuminen, rakentaminen ja kaavoitus.

Rakennustutkimus RTS Oy:n tuore Suomi asuu 2021 -tutkimuksen mukaan suomalaiset haluavat yli kolminkertaisesti pientaloja nykyrakentamiseen verrattuna. Luku on pysynyt lähes samana koko 2000-luvun. Tutkimuksen mukaan pientaloissa viihdytään parhaiten, ja syitä tähän ovat etenkin oma rauha ja piha. Suurimmaksi pientalorakentamisen esteeksi koetaan tontin saatavuus sopivalta paikalta.

Rakennustutkimus RTS on laskenut pientalorakentamisen talousvaikutusten olevan 16,1 mrd. euroa ja työllistävän 163 500 henkilöä.

Kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara peräänkuulutti seminaarissa kaupunkisuunnittelua, joka vastaisi paremmin vallitseviin asumistoiveisiin. Laajempi kaupunkirakenne ja pientalovaltaisempi asuminen on mahdollista liikkuvuuden ja saavutettavuuden paranemisten myötä. Myös asumisen laatuun tulisi panostaa: asuntojen rakenne on yksipuolistunut ja keskikoko pienentynyt 2000-luvulla.

Kuntaliiton Timo Reina esitteli seminaarissa korona-ajan vaikutuksia kaavoitukseen ja asumiseen. Entiset muuttotappiopaikkakunnat ovat houkuttaneet asukkaita korona-aikana, ja asumiselta etsitään nyt väljyyttä ja viihtyvyyttä. Vuoden 2020 kuntapäättäjätutkimuksessa kuntavaikuttajat arvioivat tärkeimmiksi kunnan elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin vaikuttamiskeinoiksi kaavoituksen ja maankäytön.

Aalto-yliopiston professori Seppo Junnila kertoi, että aiemmin kaupunkirakenteen tiivistämisen ajateltiin pienentävän rakentamisen hiilijalanjälkeä. Pientalorakentamisen yhteyteen sopivat innovaatiot, kuten uudenlaiset energiaratkaisut, sähköautot ja hajautetut teknologiat ovat muuttaneet kehityksen suunnan, ja asumisen hiilijalanjälki on neutraali erilaisten yhdyskuntarakenteiden näkökulmasta.

Read the article in English: Detached houses are still popular