3.9.2021

Piilaaksosta puulaaksoon – täällä tehdään tulevaisuutta

”Tekeminen täällä on kuin Piilaaksossa”, kuvailee Kaliforniasta Suomeen viime vuonna muuttanut Ulla-Maaria Koivula Pohjois-Karjalan puurakentamisen kehittämistoimia. Ulla itse on sekä globaalin it-yrityksen pyörittäjä että CLT-rakentamisen kehittäjä.

Ulla-Maarian kommentti osuu naulan kantaan. Uusin todiste maakunnan innovaatiotoiminnasta on syyskuun lopulta, jolloin Pohjois-Karjala otti yksityisteiden puusiltaideakilpailussa kaksoisvoiton. Opettaja Timo Pakarinen Karelia AMK:sta kertoo puurakentamisen kehittämisen ja innovoinnin alkusysäyksen lähteneen Pihapetäjä-hankkeesta (Pohjois-Karjalan ensimmäinen puukerrostalo), joka sitoi maakunnan toimijoita yhteen, loi ennenkokematonta luottamusta niiden välille ja valoi uskoa puurakentamisen loistokkaaseen tulevaisuuteen. Tässä lehdessä Karelia ammattikorkeakoulu esittelee julkisivuteemaan liittyvää tutkimushanketta Meteoriitissa.

Toinen kehittämisen keskiö sijaitsee Pirkanmaalla. Tampereen yliopiston puurakentamisen tutkijakoulu on lähtenyt vauhdilla käyntiin, ja poikkihallinnollinen työskentely tuottaa toimenpiteitä puurakentamisen kilpailukyvyn parantamiseksi ja tuottavuuden kasvattamiseksi. Kilpailukyvystä kertoo tutkimustulos, jonka mukaan puukerrostaloasunnoista maksetaan jo nyt enemmän kuin saman alueen tavanomaisista kerrostaloasunnoista.

Puurakentamisen hubeja taitaa olla Suomi pullollaan. Tampereen, Joensuun ja pienempien paikkakuntien lisäksi Helsingin kaupunkikin on ehkä yllättäen merkittävä puurakentamisen edistäjä Kehittyvä kerrostalo -ohjelman kautta. Ohjelma on alusta, jonka kaupunki tarjoaa kehittäjärakentajille. Sitä kautta hankkeeseen ryhtyvä saa kaupungilta kerrostalotontin.

Mitä muuta hyvää kehittäjille? Ympäristöministeriön puurakentamisen rahoitusohjelmien pienuutta on kritisoitu, mutta nyt ohjelman loppukaudella voitaneen todeta, että tämä pienehkö puro on yhtynyt useiden purojen kanssa ja rahallisesti suuriakin hankkeita on saatu käynnistettyä. Pieniä rahalähteitä on siellä täällä – kannattaa googlata muun muassa: ”innovaatiorahasto Helsingin kaupunki”. Investorit ja rahoituslaitoksetkin ovat mukana kestävän rakentamisen edistämisessä.

Hyvä flow täytyy hyödyntää. Kehittämisestä on pidettävä ääntä. Alan etu on, että tiedämme toisistamme ja kehittäjät löytävät yhteydet. Puu-lehti pyrkii välittämään viestiä puurakentamisen kehityksestä, tuomaan esiin alan hienouksia sekä lisäämään sen houkuttelevuutta nuorien opiskelijoiden parissa. Innostavia lukuhetkiä Puu-lehden parissa!


Teksti: Anu Turunen, Projektipäällikkö, Puuinfo

Read the article in English: From Silicon Valley to Wood Valley – the future is ours to make