22.11.2021

Kehittyvä kerrostalo -ohjelma edistää puurakentamista

Kuninkaantammen tutkimushankkeessa vertaitiin muun muassa puu- ja betonirakenteisen talon hiilijalanjälkeä. Kaikissa vertailuissa puurakenteisen rakennuksen hiilijalanjälki oli betonirakenteista pienempi.

Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman tavoitteena on kehittää pääkaupungin kerrostalorakentamista ja -asumista. Ohjelman keskeisiä teemoja ovat asuntojen muuntojoustavuus, pihojen viihtyisyys, yhteisöllisyys, kohtuuhintaisuus, asukaslähtöisyys ja energiatehokkuus. Vuonna 2009 perustetussa ohjelmassa myös puurakentamisen kehittäminen on viime vuosina noussut näkyväksi teemaksi.

Teksti: Anne Soininen | Kuvat : Puuinfo

Read the article in English: The Re-thinking Urban Housing programme promotes wood construction

Vuonna 2013 Viikkiin valmistui puukerrostalokortteli, jonka asunnot toteutettiin Metsä Woodin puukerrostalojärjestelmällä. Hankkeella todennettiin uuden puuelementtitekniikkaan pohjautuvan kerrostalojärjestelmän tuotantotehokkuus ja kilpailukyky sekä pilaripalkkijärjestelmän mahdollistama muuntojoustavuus asunnoissa. Pääurakoitsijana hankkeessa toimi Peab Oy.

Vuonna 2018 Kuninkaantammeen valmistui Rakennusliike Reposen toteuttamana tilaohjelmaltaan kaksi lähes identtistä asuinkerrostaloa, joista toinen oli betoni- ja toinen puurunkoinen. Kehittyvä kerrostalo -hankkeessa vertailtiin betoni- ja puurakennusten eroja suunnittelu- ja rakentamisvaiheissa sekä käyttöönoton jälkeen.

Lähitulevaisuudessa on tulossa lisää mielenkiintoisia Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan kuuluvia puurakentamishankkeita. Tässä lehdessä esittelemme Elonkirjotalon, jonka tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuutta rakenteillaan, maanpinnan käytöllään ja kattokerroksen hyödyntämisellä.

Lisäksi suunnitteilla on Tulevaisuuden puukerrostalo -hanke, jossa vertaillaan kolmea erilaista puukerrostaloa suunnittelun, rakentamisen ja asumisen aikana. Yrjö ja Hanna -säätiön Jätkäsaaren Kiertotalouskortteli -hankkeessa taas suunnitellaan CLT-rakenteinen kiertotalouskortteli merellisesti vaativiin olosuhteisiin. Kerromme tulevista hankkeista lisää seuraavissa Puu-lehdissä ja Puuinfon verkkosivuilla.

Kehittyvä kerrostalo -ohjelman puitteissa on vuosien varrella toteutettu kolmisenkymmentä hanketta. Rakennuttajille ja rakentajille ohjelma tarjoaa tilaisuuden kokeilla uutta ja esittää myös omia kehittämisteemojaan. Hankkeet toteutetaan pääosin kaupungin omistamalle maalle.

Ohjelman hakuprosessia uudistetaan parhaillaan. Tietoa uudesta prosessista on luvassa syksyn 2021 aikana.

Lisätietoja: kerrostalo.hel.fi

Artikkeli on julkaistu lokakuussa 2021 Puu-lehden numerossa 2/2021.

  • Lue Puu-lehti 2/2021 kokonaisuudessaan.
  • Seuraava Puu-lehti ilmestyy keväällä 2022. Tilaa se itsellesi (maksuton SAFA:n, RIL:n, RIA:n, SI:n, SIO:n, TKO:n, RKL:n, RTY:n ja Ornamon henkilö- ja opiskelijajäsenille kotiosoitteeseen postitettuna).
  • Puu-lehden mainostajien valitsemat artikkelit julkaistaan printtilehden lisäksi e-artikkeleina.