2.12.2021

Elonkirjotalo suojelee luonnon monimuotoisuutta

Voidaanko rakentamisella edistää biodiversiteettiä? Sitä tutkitaan Y-Säätiön Elonkirjotalo-hankkeessa, jossa kehitetään hiiltä sitova ja luonnon monimuotoisuutta edistävä puukerrostalo.

Teksti: Anne Soininen | Kuvat: Planetary Architecture

Read the article in English: Elonkirjotalo project protects biodiversity

Elonkirjotalo on Y-Säätiön täysin uudenlainen puukerrostalohanke. Sen tarkoituksena on selvittää, kuinka puukerrostalon teknisillä ja tilallisilla ratkaisuilla voidaan edistää kaupunkiluonnon monimuotoisuutta ja pienentää asumisen hiilijalanjälkeä.

− Rakennusala on onneksi nyt tarttunut vähähiilisyyshaasteeseen ja ilmastokriisin ratkaisemiseen. Vähintään yhtä iso kriisi on kuitenkin biodiversiteetin häviäminen. Tässä hankkeessa pyritään vähähiilisyyden lisäksi ratkomaan luontokatoa, ja puurakentamisella voi olla suuri merkitys ratkottaessa molempia systeemisiä haasteita, sanoo Y-Säätiön projektipäällikkö Inari Virkkala.

Elonkirjotalo-hanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta -ohjelmasta. Hankkeessa syntyvä ratkaisukirjasto julkaistaan yleiseen käyttöön. Hanke on myös hakenut mukaan Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan.

Parhaillaan talolle etsitään sopivaa tonttia Helsingin kaupungin alueelta. Teollisesti rakennettava Elonkirjo-puukerrostalokonsepti mukautuu niin tonteille, joilla on erityisiä luontoarvoja, kuin kaupunkitonteille, joille voidaan palauttaa luontoarvoja.

− Elonkirjotalo rakennetaan esivalmistetuista puisista tilaelementeistä, minkä ansiosta tontille aiheutuu rakennusaikana minimihäiriö, kuvailee arkkitehti Pekka Pakkanen Planetary Architecturesta.

Puurakenne säilyttää maaperän elämän

Ydinajatuksena on hyödyntää puurakenteen luontaista keveyttä. Maantasokerros toteutetaan läpihengittävänä, rakennuksen ja maanpinnan välisiä kontaktipisteitä on vähän, ja perustamistavat pidetään kevytrakenteisina ja rakennuspaikkaa varjelevina.

− Normaalisti rakentaminen alkaa levittämällä sorapatja kaiken päälle. Elonkirjotalo-konseptissa ei, vaan pystymme sallimaan maanpinnan alaisen sekä sen yläpuolisen elämän jatkumisen, sanoo Pakkanen.

Maarakennustöitä, massanvaihtoja ja kallioperän louhintaa halutaan vähentää, jotta maaperän monimuotoisuus säilyy osana rakentamista.

Myös talon valmistuttua kerrostalon pihan on tarkoitus jäädä koskemattomaksi. Ideana on, että oleskelu ja leikit tapahtuisivat talon leveillä ulkosivukäytävillä ja kattokerroksessa.

− Sivukäytävät ja kattokerros ovat lämmittämätöntä tilaa, mutta kuitenkin säältä suojassa ja lasitettuja. Tämä mahdollistaa sen, että ei kajota pihan luontoon, jos talo on rakennettu luontoarvoiltaan erityiseen paikkaan.

Hankkeessa selvitetään myös, voitaisiinko poistuminen ratkaista niin, että sivukäytävät vapautetaan asukkaiden kalustettaviksi. Näin luodaan kokonaan uusi kerrostalotyyppi, jonka sivukäytävätkin voidaan rakentaa puusta.

Tavoitteena vähähiilinen elämäntapa

Asukkaille vuokrakerrostalo tulee mahdollistamaan vähähiilisen elämäntavan. Tällä hetkellä keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki on Sitran mukaan yli kymmenen tonnia, mutta Elonkirjotalon tavoite on kunnianhimoisempi.

− Tavoitteena on, että Elonkirjotalo mahdollistaisi jokaiselle asukkaalle kahden tonnin hiilibudjettiin mahtumisen, sanoo Virkkala.

Yksittäisen asukkaan asumisen hiilijalanjälkeä pienennetään ja hiilikädenjälkeä kasvatetaan käyttämällä rakentamisessa hiiltä sitovaa puuta. Asumisen lisäksi suuri merkitys on asukkaiden muilla elämäntapavalinnoilla. Elonkirjotalo-konsepti mahdollistaa lähiruuan kasvattamisen. Laadukkailla yhteistiloilla pyritään edistämään asukkaiden yhteistoimintaa ja jakamistaloutta.

ELONKIRJOTALO

  • Käyttötarkoitus | Asuinkerrostalo
  • Rakennuttaja/Tilaaja | Y-Säätiö
  • Arkkitehtisuunnittelu | Planetary Architecture: Anna Kontuniemi, Qiubing Liu ja Pekka Pakkanen
  • Rakennesuunnittelu | Timber Bros Oy
  • Palosuunnittelu | KK-Palokonsultti Oy
  • Hankkeen muut yhteistyökumppanit | Little Garden Oy ja Demos Helsinki

Artikkeli on julkaistu Puu-lehden numerossa 2/2021. Lue Puu-lehti 2/2021 kokonaisuudessaan.