9.6.2022

Puukerrostalojen esittelyt sekä yhteistyö koko alaa hyödyttävää tutkimusta varten 

Arkkitehti Antti Tuure tulee kesäkuun 2022 aikana lähettämään uusimpien asuinpuukerrostalohankkeiden rakennuttajille ja suunnittelijoille Puuinfon kyselylomakkeen, jolla kerätään asuinpuukerrostaloista tietoja kohde-esittelyjä varten Puu-lehteen ja Puuinfon nettisivuille, sekä lisäksi Puuinfon ePuu-palveluun, joka tarjoaa työkaluja puurakennushankkeen valmisteluun.

Teksti: Antti Tuure

Antti Tuure (kuvassa) toimii väitöskirjatutkijana Tampereen yliopistossa teollisen puurakentamisen tutkijakoulussa, jonka väitöskirjatutkijoiden tutkimusaiheet ovat käytännönläheisiä ja siten koko alaa hyödyttäviä. Tutkimukset ovat hyödynnettävissä suunnittelijoiden ja rakennuttajien lisäksi myös puualan yrityksille sekä puuteollisuudelle. Antti Tuure toivookin, että Puuinfon kyselyn lisäksi lomakkeen vastaanottaja osallistuisi myös Tampereen yliopiston teollisen puurakentamisen tutkijakoulun tutkimukseen liittyen puukerrostaloihin.

Tutkimuksen taustaa: Puukerrostalon varhaisessa suunnitteluvaiheessa on ratkaistava monia asioita samanaikaisesti ja usein tiukassa aikataulussa. Puukerrostalon runkojärjestelmä, esivalmistusaste sekä rakennustapa valitaan tyypillisesti varhain, jolloin suunnittelijoilla ja hankkeen eri osapuolilla ei välttämättä ole riittävää tietoutta valitun runkojärjestelmän ja rakennustavan ominaisuuksista sekä niiden vaikutuksesta asuntosuunnitteluun ja asetettuihin hankkeen tavoitteisiin. Puukerrostalon runkojärjestelmän valinta sekä arkkitehtisuunnittelu vaikuttavat myös elementtituotannon ja taloteknisten asennusten järjestelmiin ja reunaehtoihin. Näiden lisäksi puukerrostalorakentamisessa ei tunnu olevan kovinkaan vakiintuneita termejä alan ollessa suhteellisen nuori ja käytettyjen tuotteiden kirjo on laaja, jolloin saatetaan puhua samoilla sanoilla eri asioista, puhumattakaan käytetyn termistön suhteesta alan kansainvälisiin tutkimuksiin.

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa puukerrostalorakentamisen koko prosessia varten, sekä sujuvoittaa kommunikaatiota puukerrostalohankkeen eri osapuolten välillä. Tutkimus auttaa ymmärtämään puukerrostalojen runkojärjestelmien, eri rakennustapojen, jäykistyksen, muodon, arkkitehtuurin, asuntosuunnittelun ja kaupunkikuvan välisiä suhteita. Näitä tutkimusaiheita Antti Tuure tutkii yhdessä mm. Teemu Hirvilammin kanssa osana Tampereen yliopiston teollisen puurakentamisen tutkijakoulua, joka yhdistää ison joukon osaajia tieteen ja käytännön suunnittelun välimaastossa.  

Toukokuun 2022 luvussa on kesällä valmistuvat kaksi kohdetta.

Lisätietoa: