21.3.2023

Ensimmäiset Stora Enson massiivipuuelementit asennettu Katajanokan Laiturin tulevaan pääkonttoriin Helsingissä

Stora Enson uutena pääkonttorina sekä hotellina ja kaupunkilaisille avoimina yleisötiloina toimivan rakennuksen, Katajanokan Laiturin, puuelementtien asennus on alkanut Helsingin Katajanokalle. Perinteisen peruskiven muurauksen sijasta kohteella järjestettiin puuelementin asennusseremonia. Työeläkeyhtiö Varman omistaman rakennuksen on tarkoitus valmistua kesällä 2024.

”Rakennus on nykyaikaisen puunkäytön ja -rakentamisen taidonnäyte. Se tehdään kestämään vähintään sata vuotta ja lisäksi varastoimaan hiiltä koko rakennuksen ja sen puurakenteiden eliniän ajan. Henkilöstömme pääsee muuttamaan uusiin, moderneihin tiloihin rakennuksen valmistuttua kesällä 2024”, sanoo Stora Enson Suomen maajohtaja Seppo Parvi.

Helsingin paraatipaikalla Katajanokan rannassa, Katajanokan Laiturin tontilla on viimeisen vuoden aikana tehty purku- ja maanrakennustöitä. Nyt projekti on tullut siihen vaiheeseen, että ensimmäiset Stora Enson massiivipuuelementit on asennettu työmaalle. Projektissa hyödynnetään Stora Enson Sylva™ -rakennussarjaa, joka koostuu mittojen mukaan esivalmistetuista rakennuselementeistä, jotka toimitetaan työmaalle juuri ajallaan. Yhtiön Varkauden tehtaiden viilupuuta eli LVL:ää käytetään rakennuksen kantavana pilaripalkkirunkona. Rakennukseen käytettävä ristiinliimattu puu eli CLT tulee puolestaan yhtiön Gruvönin tehtaalta Ruotsista. Sitä käytetään rakennuksen jäykistävien sisäseinien, hissi- ja porraskuilujen, portaiden sekä välipohjien ja yläpohjan kantavana rakenteena. Puurunkoinen rakennus viimeistellään julkisivulla, joka tulee olemaan pääasiassa lasia. Esivalmistettujen julkisivuelementtien kantavana rakenteena käytetään Stora Enson Varkauden LVL:ää.

Rakennukseen tulee Stora Enson pääkonttori, korkeatasoinen Solo Sokos Hotel Pier 4 -hotelli sekä kaupunkilaisille avointa tilaa, kuten kahvila- ja ravintolatiloja sekä konferenssitiloja.

”Puurakenteiden massiivisuus on keskeinen osa rakennuksen arkkitehtuuria ja sen identiteettiä. Vastaavaa puurunkoa ei löydy mistään muualta maailmasta. Katajanokan Laituri on tärkeä maamerkki ja suunnannäyttäjä puurakentamisen monimuotoisista mahdollisuuksista kaupunkiympäristössä”, kertoo Stora Enson kehityspäällikkö Antto Kauhanen.

Varman rakennuttama Katajanokan Laituri toteutetaan yhteistyössä projektinjohdosta vastaavan Haahtelan kanssa. Rakennuksen on suunnitellut Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy. Massiivipuurakentamiseen erikoistunut Puurakentajat Rakennus Oy toimii hankkeen puurungosta vastaavana urakoitsijana.

Rakennus varastoi hiiltä 3 500 henkilöauton vuosipäästöjen verran

Rakennushankkeen tavoitteena on rakennuksen elinkaaren aikaisten ilmastovaikutusten minimoiminen. Rakennukselle haetaan sen valmistuttua vastuullisuusnäkökulmat laajasti huomioiva LEED Platinum -ympäristösertifikaattia.

Massiivipuuelementit CLT ja LVL ovat tehtaalla esivalmistettuja elementtejä ja niillä on valtava kuormankantokyky. Massiivipuuelementtien pystytysaika esimerkiksi betoniin verrattuna on nopeampi, ja runkoon liittyvien työvaiheiden lukumäärä työmaalla on huomattavasti pienempi. Massiivipuun keveyden ansiosta myös kuorma-autotoimitusten määrää ja niistä aiheutuvia päästöjä työmaalle voidaan vähentää merkittävästi.

Puusta rakentaminen parantaa myös kohteen työturvallisuutta, kun elementit toimitetaan mittatarkkoina ja asennusvalmiina, eikä työmaalla synny ylimääräistä jätettä. Elementtien asennus on nopeaa, helppoa, vähäpölyistä ja verrattain hiljaista.

Katajanokan Laiturin valmiissa puurungossa tulee olemaan noin 7 600 m3 Stora Enson toimittamaa massiivipuuta, josta noin 6 000 m3 on ristiinliimattua puuta (CLT) ja 1 600 m3 viilupuuta (LVL). Näyttävän rakennuksen puurakenteisiin on sitoutunut hiilidioksidia jopa 5 865 tonnia (CO2), joka vastaa noin 3 500 henkilöauton keskimääräisiä vuotuisia päästöjä Suomessa. Massiivipuun käyttö tekee Katajanokan Laiturista merkittävän ja pitkäikäisen hiilivaraston koko sen elinkaarensa ajaksi, jonka mahdollistaa massiivipuun laaja hyödyntäminen kantavana runkorakenteena.

Varman rakennuttama Katajanokan Laituri toteutetaan yhteistyössä projektinjohdosta vastaavan Haahtelan kanssa. Rakennuksen on suunnitellut Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy. Massiivipuurakentamiseen erikoistunut Puurakentajat Rakennus Oy toimii hankkeen puurungosta vastaavana urakoitsijana.

Seuraa rakennustyömaata osoitteessa: https://katajanokanlaituri.fi/

Lisätiedot:

Satu Härkönen
Viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
040 8327458