23.3.2023

UPM Timberin hiilijalanjälki­laskuri kuvaa sahatavaran ilmastovaikutuksia

UPM Timber on julkaissut verkkosivuillaan kaikille avoimen hiilijalanjälkilaskurin, jonka avulla voi tarkastella sahatavaran ilmastovaikutuksia. Laskuri kuvaa yksinkertaisesti ja helposti paitsi tuotteidemme päästöjä, myös puutavaraan sitoutuneen hiilen määrää. Se tarjoaa mahdollisuuden ottaa mukaan asiakaskuljetusten päästövaikutukset. Laskuri myös havainnollistaa lopputuloksia vertailuesimerkeillä.

Laskuri pohjautuu luotettavaan ja todennettuun dataan

UPM Timberin hiilijalanjälkilaskuri pohjaa tietonsa loppuvuodesta 2022 julkaistuun ympäristöselosteeseen (engl. Environmental Product Declaration, EPD), joka tarjoaa luotettavaa ja verifioitua tietoa tuotteen elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. EPD on standardoitu tapa julkistaa tuotteen elinkaariarvioinnin tiedot ja tulokset. UPM Timberin EPD on laadittu ISO 14040, 14044 ja EN 15804 -standardien mukaan.

EPD:n tulosten avulla yhtiö voi kehittää entisestään omaa toimintaansa. UPM Timberin toiminnan päästövähennykset hyödyttävät myös asiakkaita, sillä ne pienentävät myös heidän hiilijalanjälkeään.

– Sahatavaran ilmastovaikutuksista kertovalle laskurille on ollut selvä tilaus, ja asiakkailtamme saamamme palaute on ollut erittäin kannustavaa, Hyvärinen kertoo.

Hiilijalanjäljen selvittäminen helpottaa meitä kaikkia tekemään ilmaston kannalta vastuullisempia päätöksiä ja hankintoja. Sen avulla voimme paremmin tunnistaa kasvihuonekaasupäästöjen lähteitä sekä löytää keinoja vähentää niitä.  Näiden avulla voimme ottaa olennaisia askelia kohti hiilineutraalimpaa yhteiskuntaa.

Näin laskuri toimii

UPM Timberin hiilijalanjälkilaskuria voivat käyttää niin puualan ammattilaiset, Timberin asiakkaat kuin kuluttajatkin. Helppokäyttöinen laskuri avustaa käyttäjäänsä täyttämään alkutiedot, minkä jälkeen se laskee hiilijalanjäljen kuutiomäärälle sahatavaraa. Mikäli tarkka sahatavaran määrä ei ole tiedossa, voi laskurista valita myös jonkin tarjoamistamme malliesimerkeistä. Alan ammattilaiset voivat valita suoraan sahatavaradimension ja metrimäärän.

”Esimerkeiksi olemme nostaneet muun muassa erilaisia rakentamiseen ja nikkarointiin liittyviä kohteita, kuten hirsimökin, terassin, eurolavan ja puuhuonekaluja”, kertoo UPM Timberin myyntijohtaja Mikko Hyvärinen.

”Esimerkkilaskelmat ovat suuntaa antavia ja perustuvat asiantuntijoidemme tekemiin arvioihin eri loppukäyttökohteisiin käytettävän sahatavaran määrästä. Niistä saa kuitenkin hyvän käsityksen siitä, miten paljon vaikkapa oman hirsimökin puuraaka-aine on tuottanut päästöjä ja toisaalta, kuinka paljon siihen on varastoitunut hiiltä”, Hyvärinen jatkaa.

Laskurin viimeisenä valintana käyttäjä voi päättää, haluaako ottaa tuloksiin mukaan sahatavaran kuljetuksesta aiheutuvat päästöt. Laskennan lopputulos ilmoitetaan yksinkertaisella kaaviolla, jossa on mukana ilmastovaikutuksista kertova hiilijalanjälki sekä biogeeninen osuus eli puuhun varastoituneen hiilen määrä. Lisäksi tulosta havainnollistetaan vertaavilla esimerkeillä.

Testaa hiilijalanjälkilaskuria!