3.4.2023

Stark pilotoi rakennustyömaan puutavaran uudelleen käytön mahdollisuuksia edistääkseen kiertotaloutta

Osana vastuullisuustyötään Stark pyrkii edistämään rakentamisen kiertotalouden uusia ratkaisuja ja aloittaa pilottiprojektin, jossa testataan puutavaran uudelleen käytön mahdollisuuksia. Pilottihanke toteutetaan yhteistyössä SRV:n ja L&T:n kanssa. Rakennustyömaalta kerätty käyttämättä jäänyt tai rakenteista purettava väliaikaisessa käytössä ollut puutavara ja vaneri toimitetaan Starkiin myytäväksi edelleen.

SRV:n Kulttuurikasarmin työmaa Helsingin Lasipalatsin aukiolla.

– Tämän pilotin kautta tutkimme mahdollisuutta kehittää pysyvä uudelleenkäytettävän puun myyntikonsepti. Tällä hetkellä rakennusmateriaalien uudelleenkäyttö ei ole isossa mittakaavassa mahdollista. Yhdessä SRV:n ja L&T:n kanssa haluamme olla edelläkävijöitä kiertotalousratkaisuissa ja pilotoimme rakennustyömaan puutavaran uudelleen käytön konseptia, Stark Suomen toimitusjohtaja Harri Päiväniemi kertoo.

Väliaikaisessa käytössä ollutta puutavaraa tarjotaan vaihtoehdoksi neitseelliselle puutavaralle. Uudelleen käytettävä puutavara vähentää siis neitseellisten luonnonvarojen tarvetta ja ilmastopäästöjä.

Yhteistyötä kestävän kehityksen hyväksi

Pilotissa SRV vastaa uudelleen käytettävän puutavaran keräyksestä ja lajittelusta työmaalla. L&T laatii jäte- ja lajittelusuunnitelman ja hoitaa lajitteluopastuksen sekä häkkien noutamisen työmaalta ja niiden toimittamisen jätelain mukaisesti Starkin Martinlaakson myymälään.

– Pilotti on erinomainen esimerkki yhteistyössä toteuttavasta vastuullisuushankkeesta, jossa arvoketjun eri toimijat työskentelevät yhdessä kestävän kehityksen ja rakennetun ympäristön uuden normaalin hyväksi. Rakennetulla ympäristöllä on kiertotaloudessa olennainen rooli, Päiväniemi kiteyttää.

Rakennusala aiheuttaa lähes puolet maailman jätteestä, ja Suomessa kiinteistö- ja rakennusala on toiseksi suurin jätteentuottaja.

–  Uusiomateriaalien käyttöä kaikessa rakentamisessa pitää ehdottomasti lisätä. Raaka-aineista on osittain pulaa, mikä tekee rakennusalasta kiertotaloudesta riippuvaisen, ja kiertotalouden avulla aiemmin jätteiksi luokitellut materiaalit saadaan uudelleen käyttöön, Starkin vastuullisuusjohtaja Anne Koskinen sanoo.

Pilotissa tutkitaan ja testataan puutavaran uusiokäytön mahdollisuuksia. Samalla vähennetään työmaalla syntyvän puujätteen määrää ja tarjotaan uusiokäyttöpuuta soveltuviin kohteisiin vaihtoehtona korvaamaan neitseellistä puutavaraa

 Uusiokäyttöpuutavaran tunnistaa REWOOD-logosta

– Rakennustyömaalta kerätään käyttämättä jäänyttä tai väliaikaisessa käytössä ollutta puutavaraa ja vaneria myytäväksi edelleen seuraaviin kohteisiin, joihin uusiopuutavara on sopiva vaihtoehto. Kerättävälle puutavaralle ja vanereille on laadittu laatuvaatimukset. Uudelleen käytettävä puutavara eli REWOOD soveltuu käytettäväksi lukuisiin kohteisiin, esimerkkeinä sisustaminen, huonekalut sekä pienet nikkarointikohteet, Koskinen jatkaa.

Pilotin aikana REWOOD-puutavaraa myydään pääkaupunkiseudulla Starkin Martinlaakson myymälässä.

Yhteydenotot ja lisätietoja:

Harri Päiväniemi, toimitusjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 040 643 1800

Anne Koskinen, vastuullisuusjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 044 773 0409, anne.koskinen@stark-suomi.fi