6.4.2023

Puukerrostalorakentajakurssin opiskelijat kaipaavat harjoittelupaikkoja suunnittelutoimistoihin 2.5.-21.8.

TTS Työtehoseuran puukerrostalorakentajien ensimmäinen koulutus on ollut käynnissä keväällä 2023. Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet työskennellä puukerrostalorakentamisen kohteissa itsenäisesti ja ymmärtää erityispiirteet puuelementtien valmistuksesta ja asentamisesta. Puurakentajan tulee nykyään osata sekä puurakenteiden esivalmistus että erilaisten teollisesti valmistettujen elementtien asennustekniikka.

Puukerrostalorakentajakurssi pyörähti käyntiin tammikuussa kymmenen opiskelijan voimalla. Kurssilla tammikuu oli teoriaopintoja, joissa paneuduttiin puuhun rakennusmateriaalina ja puun lujuusopillisiin ominaisuuksiin. Teoriajaksolla syvennyttiin myös puuelementtien valmistamiseen ja erityisesti puukerrostalorakentamisen edellyttämiin palo- ja ääniteknisiin erityisratkaisuihin.

Seinäelementtien pystytys, kuva: Darya Belaya
Käynnissä CLT-seinän pystytys, kuva: Darya Belaya

Helmi-huhtikuu on edelleen lähiopiskelua, mutta pääpaino on käytännön harjoittelussa eli koululla valmistetaan puuelementtejä, joista on tarkoitus pystyttää koulun pihalle kaksikerroksinen puurakenteiden oppimisympäristö. Tämä palvelisi myös tulevia puurakentamisen kursseja. Rakennettavat puuelementit ovat kantavalta osaltaan joko rankarakenteisia tai CLT-runkoisia. Tarkoitus on valmistaa myös kaksi tilaelementtiä. Perusidea on kuitenkin se, että kaikki seinä-, välipohja- ja yläpohjaelementit toteutetaan puukerrostalorakentamisen edellyttämien rakennusmääräysten mukaisesti.

2.5-21.8.2023 on vuorossa työharjoittelujakso, jonka opiskelijat tekevät rakennusalan yrityksissä. Rakennusliikkeisiin suuntautuvat opiskelijat ovat löytäneet harjoittelupaikkoja hyvin, mutta suunnittelulinjan opiskelijoita on vielä paikkoja vailla. Vinkkejä sunnittelijan harjoittelupaikoista voi ilmoittaa kouluttajalle. Erityisesti arkkitehtitoimistot kiinnostavat.

Yhteydenotot:
Heikki Henriksson
Kouluttaja
Talonrakennus ja asiantuntijat
p. 041 731 4949
heikki.henriksson(a)tts.fi
TTS – Työtehoseura