12.10.2023

Diplomityö CLT-markkinoista

Merkittävä osuus kaikista maailman päästöistä aiheutuu rakennussektorista, minkä täytyy muuttua ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Päästöjä saadaan vähennettyä kehittämällä rakennustuotteita ekologisemmiksi sekä huomioimalla päästöt ja ilmastohyödyt koko tuotteiden elinkaarten ajalta. Noin kolmekymmentä vuotta sitten Itävallassa kehitettiin rakennuksen kantaviin osiin sopiva ristiinlaminoitu massiivipuulevy eli CLT, joka on merkittävästi ekologisempi rakennusmateriaali sekä lähes samoihin käyttötarkoituksiin sopiva kuin betoni, teräs ja tiili.

CLT:n markkinoiden tutkimus on vähäistä CLT:n ollessa vielä suhteellisen uusi rakennustuote. Pinja Mikkolan diplomityössä on selvitetty CLT:n globaalien markkinoiden tähänastista kehityskulkua ja tämänhetkistä laajuutta. Työssä on pohdittu myös markkinoiden mahdollisia tulevaisuuden näkymiä kehityksen ja haasteiden osalta.

Tutkimuksesta ilmenee, että CLT:n markkinoita on tänä päivänä jokaisessa maanosassa Etelämannerta lukuun ottamatta. CLT:n synty-alueella Alppimaissa, ja kauempaa katsottuna myös koko Euroopassa, on ollut eniten tuotevalmistusta läpi CLT:n historian. Pohjois-Amerikka on Euroopasta seuraavaksi merkittävin CLT:n markkina-alue. Muissa maanosissa markkinat ovat vielä varhaisemmassa vaiheessa ja pienemmät.

CLT on jo nykyisellään toimiva tuote monilla maailman alueilla. Uusimmilla ja pienimmillä markkina-alueilla CLT:n laajempi käyttöönotto saattaa kuitenkin edellyttää CLT-rakentamista kehitettävän sopimaan alueiden olosuhteisiin paremmin, ja CLT-tuotteisiin valjastettavan paikallisia materiaaleja esimerkiksi niillä alueilla, missä havupuita ei kasva. Käyttöönoton hidasteena on monilla alueilla puute CLT-standardeista sekä vähäinen tietämys CLT-rakentamisesta.

DIPLOMITYÖN KIRJOITTAJA Pinja Mikkola valmistui arkkitehdiksi Tampereen yliopistosta keväällä 2023. Hän työskentelee Arkkitehtitoimisto TähtiSet Oy:ssä.

Diplomityö: https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202304264557