12.10.2023

Julkisen puurakentamisen kuntakiertue – kuntien haasteet ja mahdollisuudet

Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelma on kuluneen vuoden aikana kiertänyt Suomen kunnissa keskustelemassa puurakentamisen edistämisen mahdollisuuksista mm. kaavoituksen, maapolitiikan tai hankintojen keinoin.

Puurakentamisen ohjelman tavoitteena on vuoden 2023 aikana kiertää 50 kaupunkia ja kuntaa, tavata päättäjiä, virkamiehiä sekä paikallisia yrityksiä. Kevään ja kesän aikana kierrettiin 34 kunnassa ja kiertue jatkuu vielä syksyn ajan. Kiinnostusta kiertuetta kohtaan on ollut runsaasti ja yhdessä kuntien kanssa on pohdittu laajasti erilaisia vaikutusmahdollisuuksia puurakentamisen edistämiseen.

Kiertueen asialistalle keskusteluihin on noussut mm. kuntastrategian merkitys hiilineutraaliuteen pyrkivillä kunnilla. Myös maapolitiikka, kaavoitus ja tontinluovutusehtojen määrittely on herättänyt paljon kysymyksiä. Lisäksi on keskustelu puurakentamisen hankintaosaamisesta, johon kunnat ovat syksystä 2022 asti saaneet tukea puurakentamisen ohjelmassa valmistuneesta puurakentamisen hankintaoppaasta.

”Kun kunnan tahtotila esim. puurakentamisen edistämiseksi on kirjoitettu auki kuntastrategiassa, on virkamiesten ja päättäjien hyvin helppoa edetä sen mukaan tavoitetta kohti, rakentamalla puusta. Ilman strategiakirjausta saatetaan samat perustelut hiilineutraaliuden saavuttamisesta tai puurakentamisen lisäämisestä, joutua käymään päätöksenteossa läpi jokaisen hankkeen kohdalla aina uudelleen ja uudelleen”, kertoo kuntia kiertänyt puurakentamisen ohjelman asiantuntija Sini Koskinen.

”Hankinnoissa puolestaan lähtökohtana voi pitää, että puurakennusta ei kannata kilpailuttaa itsenäisesti laadituilla valmiilla suunnitelmilla. Sen hankinnassa tarvitaan markkinavuoropuhelua, joka on hyvä aloittaa mahdollisimman varhain, jo tarveselvitys- tai hankesuunnitteluvaiheessa. Ideana on, että, keskustellessaan alan yritysten ja toimijoiden kanssa, kunnat saavat paremman kuvan tarjolla olevista tuotteista ja teknisistä ratkaisuista ja osaavat paremmin asettaa oikeanlaiset kriteerit ja tavoitteet hankinnalle.”, Koskinen jatkaa.

Kuntakiertueen keskustelujen tavoitteena on myös ollut tarve löytää niitä mahdollisia onnistumistarinoita sekä kompastuskiviä, joita kunnat ovat puurakentamisen edistämistoimissaan kokeneet.

Koskisen mukaan näiden kokemusten pohjalta on syntynyt laaja ymmärrys kuntakentän moninaisuudesta, johon vaikuttaa mm. kunnan koko, maantieteellinen sijainti, maa-alueiden omistussuhteet, pääelinkeino, tai se onko kunta muuttovoittoinen vai muuttotappioinen. Näin ollen edistämiskeinotkaan eivät voi olla geneerisiä, vaan niitä pitää pystyä modifioimaan erilaisten kuntien erilaisten tarpeiden mukaisiksi.

Tähän tarpeeseen puurakentamisen ohjelma vastaa tuottamalla syksyn 2023 aikana oppaan liittyen kuntien maapolitiikkaan, kaavoitus- ja tontinluovutuskäytäntöihin, jotka tukevat puurakentamista sekä vähähiilistä rakentamista.

Tulevan oppaan ja koko kuntakiertueen parasta antia onkin ollut ymmärrys siitä, että samaan lopputulokseen voi päästä monella eri tavalla ja kaikki tavat voivat olla yhtä tehokkaita ja vaikuttavia.

Kun kunnat edistävät puurakentamista, voivat ne samalla lisätä myös elinvoimaansa ja synnyttää uusia työpaikkoja. Kunnasta, joka rakentaa laadukkaasti ja terveellisesti puusta, voi tulla houkutteleva muuttokohde. ”On vain uskallettava asettaa tavoitteet ja kulkea määrätietoisesti niitä kohden!” Koskinen hehkuttaa.

LISÄÄ AIHEESTA Puupäivän rakennuttajapäivässä 2.11.2023