12.10.2023

Tutkimus rakentamisen ympäristöpäästöistä

Wienin teknisessä yliopistossa ja Wienin ammattikorkeakoulussa selvitettiin puukerrostalon (CLT- ja rankarakenne) ja vastaavan teräsbetonitalon ympäristövaikutuksia. Rakennusosien ekologisten vaikutusten luokittelu osoittaa, että vaipparakenteen lisäksi monikerroksisissa rakennuksissa myös välipohjarakenteilla on suuri vaikutus ympäristövaikutuksiin. Puurakennuksella todettiin olevan muihin materiaaleihin nähden suuri etu keskeisten ympäristövaikutusten suhteen.

LyhenneSeliteYksikkö
GWPGlobal warming potential
Kasvihuonekaasupäästöt
kg CO2 eg.
PERTPrimary energy, renewable, total
Primäärienergia, uusiutuva
MJ
PENRTPrimary Energy, non-renewable, total
Primäärienergia, uusiutumaton
MJ
ODPOzone depletion potential
Yläilmakehän otsonia tuhoavien aineiden päästöt
kg CFC-11
APAcidification potential
Happamuutta aiheuttavat päästöt
kg SO2 eg.
EPEutrophication potential
Reheväitymistä aiheuttavat päästöt
kg PO43-
POCPPhotochemical ozone creation potential
Valokemiallista otsonia alailmakehässä muodostavien aineiden päästöt
kg C2H4

Tutkimus ”Ecological Potential of Building Components in Multi-Storey Residential Construction: https://www.mdpi.com/2236228