30.11.2023

Ympäristöministeriö on julkaissut yhteenvetoraportin vuosina 2018–2023 puurakentamisen ohjelman avustamista hankkeista

Ympäristöministeriön hallinnoima puurakentamisen ohjelma on vuosina 2018–2023 myöntänyt valtionavustuksia ja erityisavustuksia 110 kokeelliselle kehittämisen, ei-taloudellisen toiminnan, perustutkimuksen ja koulutuksen hankkeelle. Ohjelmasta myönnetyt valtionavustukset näille hankkeille ovat yhteensä kahdeksan miljoonaa euroa. Hankkeiden toteutuneet budjetit olivat kokonaisuudessaan yli 15 miljoonaa euroa.

Puurakentamisen ohjelman panostus tutkimukseen, kehittämiseen ja osaamiseen on ollut merkittävä, ja tietoa jakamalla edistetään valtionavustustoiminnan läpinäkyvyyttä sekä avoimuutta.

Julkaistuun yhteenvetoraporttiin on koottu kaikkien hankkeiden perustiedot ja tiivistelmät sekä satoja linkkejä hankeaineistoihin. Hankkeet ovat tuottaneet valtavan määrän erilaisia julkaisuja puurakentamisesta monista eri näkökulmista ja lähestymistavoista. Tiedoista uskotaan olevan hyötyä asiantuntijoille, tutkijoille, opiskelijoille ja viranomaisille.

Avustettujen hankkeiden tiedoista on myös koottu ja mallinnettu kokonaisvaltainen tietokanta ja jatkossa dataa valtionavustuksista on tulossa lisää, kun verkkopalveluiden kehittäminen on viety loppuun.

Yhteenvetoraportti löytyy valtioneuvoston Hankeikkunasta

Puurakentamisen ohjelman avustetut hankkeet 2018 -2023
Toimittanut Simon le Roux

Raportissa on mukana Puuinfon hankkeita:

Puuinfon on useassa hankkeessa hankekumppanin roolissa järjestänyt opintomatkoja, järjestänyt koulutuksia ja toteuttanut viestintää.

Puuinfo tarjoaa uusilla hanketoimijoille mahdollisuutta uudenlaiseen kumppanuuteen, jossa hankkeen ulkoista viestintää toteutettaisiin Puuinfon kanavien kautta. Kumppanuus mahdollistaisi hankkeen viestinnän Puuinfon uutiskirjeitä, Puu-lehteä, Puupäivää ja sosiaalisen median kanavia hyödyntäen. Lue lisää.