30.11.2023

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa avustuksia liikuntapaikkojen rakentamista, ylläpitoa tai käyttöä palvelevaan tutkimus- ja kehitystyöhön

Valtion määrärahoista myönnetään avustuksia liikuntapaikkojen rakentamiseen, ylläpitoon tai käyttöön kohdistuvaan tutkimus- ja kehittämistyöhön. Avustus myönnetään saajalle harkinnanvaraisena hankeavustuksena.

Hakuaika päättyy 29.12.2023 klo 16.15.

Määrärahahaku on käynnistetty olettamuksella, että eduskunta hyväksyy vuoden 2024 valtion talousarviossa tarkoitukseen määrärahan.

Vuonna 2023 avustuksella on rahoitettu HalliPES-ohjeen päivitystyötä.

Lisätietoja: okm.fi/-/liikuntapaikkojen-rakentamista-yllapitoa-tai-kayttoa-palveleva-tutkimus-ja-kehitystyo

Puuinfo tarjoaa hanketoimijoille mahdollisuutta uudenlaiseen kumppanuuteen, jossa hankkeen ulkoista viestintää toteutettaisiin Puuinfon kanavien kautta. Kumppanuus mahdollistaisi hankkeen viestinnän Puuinfon uutiskirjeitä, Puu-lehteä, Puupäivää ja sosiaalisen median kanavia hyödyntäen. Lue lisää.