29.1.2024

Teollisen puurakentamisen laboratorion avajaisia vietettiin Savonlinnassa

Savonlinnassa sijaitsevan teollisen puurakentamisen laboratorion avajaisia vietettiin torstaina 25.1.

Rakennus on nyt valmis palvelemaan alan yrityksiä sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) tutkimus- ja kehitystoimintaa. Välillisesti siitä hyötyy myös puurakentamisen insinöörikoulutus Savonlinnassa.

Uusi laboratorio mahdollistaa suurtenkin rakenteiden kehittämisen ja testaamisen todellisessa mittakaavassa. Siellä voidaan esimerkiksi tutkia, testata ja kehittää suuren mittakaavan puurakenteita ja puuelementtejä ja niiden uusia liitosratkaisuja. Samalla parannetaan puurakentamisen tuotteiden standardisointia, ohjeistuksia ja rakentamisen kustannustehokkuutta.

Laboratoriorakennuksen rakennuttaja on Etelä-Savon kampuskiinteistöt. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu toimii rakennuksessa pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Laboratorion laitteet on hankittu Xamkin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalle, ja niihin on saatu merkittävää tukea Euroopan aluekehitysrahastosta.

Laboratorio on osa Savonlinnan teknologiapuisto Nohevaa, jossa on nyt vahva ote puun koko arvoketjusta aina alkioroboteista puurakentamiseen asti.

– Laboratorio insinöörikoulutuksineen luo vahvoja edellytyksiä Savonlinnassa sijaitsevan Suomen suurimman mekaanisen metsäteollisuuskeskittymän edelleen vahvistumiselle. Lisäksi laboratorio antaa sykäystä puurakentamisalan suunnittelu-, insinööri-, arkkitehtuuri- sekä tuotantoyrityksille sijoittautua ja vahvistua Savonlinnassa. Savonlinnaan on jo sijoittautumassa yksi uusi tehdas perustuen täällä olevaan puulaboratorioon ja insinöörikoulutukseen, kertoo kaupunginjohtaja Janne Laine.

– Kiitän ammattikorkeakoulua, Etelä-Savon kampuskiinteistöt -kuntayhtymää, maakuntaliittoa sekä yrityksiä erittäin hyvin sujuneesta yhteistyöstä ja investoinnin toteuttamisen mahdollistamisesta Savonlinnaan.

Säähuoneessa olosuhteita paukkupakkasesta sateeseen ja helteeseen

Yksi laboratorion erikoisuuksista on kaksi säähuonetta: toiseen voidaan luoda ulko-olosuhteet ja toiseen sisäolosuhteet. Lämpötilat saadaan vaihtumaan 40 pakkasasteesta 80 lämpöasteeseen ja myös kosteusprosenttia voidaan säädellä. Lisäksi huoneissa voidaan säätää sadetusta, UV-säteilyä ja painetta.

Rakennetestauksessa voidaan puolestaan kuormittaa rakenteita vetämällä, puristamalla ja taivuttamalla. Dynaamisella kuormituksella voidaan simuloida esimerkiksi värähtelyä rakenteissa.

Laboratorion riittävän suuri koko on myös olennainen asia.

– Laboratoriossa mahdutaan testaamaan täysimittaisia seinäelementtejä, palkkeja, liitoksia ja ristikkorakenteita, tutkimusjohtaja Lasse Pulkkinen Xamkista kertoo.

– Laitteisto mahdollistaa lähes rajattoman määrän erilaisia puu- ja hybridirakenteiden testaamisia teollisessa mittakaavassa ja lähellä todellisia rakennusosakokonaisuuksia.

Yrityksillä on mahdollisuus päästä testaamaan rakenteita joko ostamalla ammattitaitoisia asiantuntijapalveluita tai lähtemällä mukaan Xamkin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

– Haluamme tarjota kaikille yrityksille mahdollisuuden tutustua laboratorioon rauhassa ja keskustella yhteistyöstä. Nyt alkuvuonna meiltä on mahdollista varata yrityskohtainen tutustumiskäynti, Pulkkinen kertoo.

Uutta laboratoriota päästään heti hyödyntämään useissa Xamkissa meneilllään olevissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Esimerkiksi puurakennusten välipohjien suunnittelua ja kustannus- sekä materiaalitehokkuutta voidaan optimoida laboratoriotestauksilla.

Teollisen puurakentamisen koulutuksen insinööriopiskelijat puolestaan voivat hakea harjoittelupaikkoja ja toimia laboratoriossa tehtävissä hankkeissa tutkimusapulaisena. Samalle he saavat uusinta tietoa teollisesta puurakentamisesta, jota voivat hyödyntää myös tulevissa työtehtävissään. Myös opinnäytetyötä tehdessään opiskelijat voivat osallistua eri yritysten tutkimushankkeissa tuotekehitykseen ja mahdollisesti myös työllistyä tämän jälkeen yrityksiin.

TIETOA TEOLLISEN PUURAKENTAMISEN LABORATORIOSTA

  • Rakennuttaja Etelä-Savon Kampuskiinteistöt -kuntayhtymä, jonka jäseniä ovat Savonlinna ja Mikkeli
  • Laboratoriorakennuksen hinta noin 9,7 miljoonaa euroa, josta EU-rahoitusta 3,9 miljoonaa euroa
  • Xamkin hankkimien laitteistojen hinta noin 2,7 miljoonaa euroa, josta EU-rahoitusta 1,9 miljoonaa euroa
  • Laboratorion laiteinvestointihankkeessa ovat mukana alan yrityksistä Metsä Wood, Versowood, Timberpoint, Teknos, Rothoblaas ja Punkaharjun Puutaito.
  • Pääurakoitsija Savonlinnan Rakentajat oy. LVI-urakoitsija JP Yhtiöt oy. Sähköurakoitsija Sähkötoimisto Kenttälä oy.
  • Testaus- ja pilotointihallin pinta-ala 1000 m2
  • Nosturikapasiteetti 15 000 kg
  • Testihallin pääovi 4,9 m x 4,5m
  • Hallin korkeus 10,6 m
  • Rakennuksessa puuta 500 m3

Lisätietoja:

Kehitysjohtaja, vararehtori Kalevi Niemi, Xamk,  p. 040 569 8901
Tutkimusjohtaja Lasse Pulkkinen, Xamk, , p. 044 571 5861
Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine,  p. 044 417 4001