29.1.2024

Vähähiilisestä rakentamisesta voimaa kiinteistönvälitykseen

Decarbon-Home-hankkeessa laadittiin suositukset puukerrostalojen markkinointiin.

Kiinteistönvälittäjät ovat keskeinen tietolähde asuntomarkkinoilla. Uusi, vuoden 2025 alussa voimaan astuva rakentamislaki tuo mukanaan ilmastovaikutusten arvioinnin, joka tarjoaa myös kiinteistönvälittäjille lisää tietoa rakentamisen vähähiilisyydestä.

Ilmastokysymysten lisäksi laissa korostuu tarve turvallisiin ja terveellisiin asuinympäristöihin. Suomessa erityisesti puun käyttö uudis- ja korjausrakentamisessa on keino vähentää merkittävästi asumisen elinkaaren aikaisia päästöjä sekä parantaa asukashyvinvointia.

Suositukset puukerrostaloasuntojen markkinointiin kiinteistönvälittäjille:

1. Mainitse puun käyttö rakennusmateriaalina myynti-ilmoituksessa
2. Hyödynnä rakennuksen ympäristötietoja myynti-ilmoituksessa
3. Kerro asuntonäytössä puun eri ominaisuuksista asumisessa
4. Ethän jaa virheellistä tietoa tai ennakkoluuloja puun teknisestä kestävyydestä
5. Kuuntele asunnonostajia tarkasti ja välitä ensi käden palautetta suunnittelijoille ja rakennuttajille

Lataa suositukset täältä.