29.5.2024

Teollisen puurakentamisen opetusmateriaali saatavina nyt englanniksi

Kaksi vuotta sitten puualan kouluttajien yhteistyönä laadittu laaja materiaalikokonaisuus on käännetty englanniksi. Materiaalia on useita tuhansia PowerPoint-sivuja. Niissä käydään läpi puumateriaalioppia, teollisia puutuotteita ja puutekniikkaa. Materiaalissa esitellään teolliset rakennusjärjestelmät, arkkitehtisuunnittelun ja kaavoituksen periaatteet, puurakentamiseen erityisesti vaikuttavat rakentamismääräykset sekä rakentamisen prosessit. Laajin kokonaisuus on rakennesuunnittelun kokonaisuus, jossa on mukana useita esimerkkilaskuja opettajien työn tueksi.

Englanninkielinen opetusmateriaali toteutettiin kansainvälisessä Wood for Youth -hankkeessa, jossa Suomesta osapuolina ovat Puutuoteteollisuus ry ja Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Päivitys ympäristövaikutuksiin

Suomenkielisen opetusmateriaalin puurakentamisen ympäristövaikutuksia esittelevän osan säädöskehitystä koskeva osuus on myös päivitetty. Päivityksen on toteuttanut Aila Janatuinen Puutuoteteollisuus ry:stä.

Opettajat ovat löytäneet materiaalin hyvin Avointen oppimateriaalien kirjastosta (aoe.fi), jossa 13-osaisen kokonaisuuden osia on ladattu kymmeniä tai satoja kertoja. Kiinnostavin kokonaisuus on ollut rakennesuunnittelun osa, jonka tiedostoja on ladattu yli 3 500 kertaa.

Suomenkielinen materiaali: puuinfo.fi/koulutus/oppimateriaalit
Englanninkielinen materiaali: Teaching materials for industrial wood construction education

Lue myös: