20.8.2020

As Oy Kirkkonummen Tinankartano

Arkkitehtuuri

As Oy Kirkkonummen Tinankartano koostuu kahdesta puurakenteisesta asuinkerrostalosta. Rakennuspaikka on osa uutta Kirkkonummen Tinanpuiston asemakaava-aluetta, joka sijaitsee Masalan juna-aseman kupeessa. Toiselta pitkältä sivultaan puistoon rajautuva tontti on tilava ja väljästi järjestelty. Viereisellä tontilla sijaitsee Kirkkonummen korkein rakennus ja Masalan maamerkki As Oy Kirkkonummen Tinantorinkuja 2, jota on suunniteltu samanaikaisesti Tinankartanon puukerrostalojen kanssa.

Projektin tavoitteena on ollut suunnitella maanläheistä ja kestävän kehityksen arvojen mukaista, arkkitehtonisesti korkealaatuista asuntorakentamista. Puukerrostalot on rakennettu Lehdon Deco-konseptin mukaisesti KVR-urakkana ja teollista valmistusta hyödyntäen; tehdasoloissa esivalmistettujen tilaelementtien moduulijärjestelmä toimi suunnittelun lähtökohtana. Konseptin valmiiksi suunniteltujen asuntomoduulien mitoista johtuen suunnittelun haasteena oli erityisesti runkosyvyys – 4-kerroksisista rakennuksista ei haluttu liian massiivisen tai raskaan näköisiä. Ratkaisuna massoja nivellettiin keskikäytävän kohdalta siten, että rakennuksen hahmo kevenee ja lopputulos on mittakaavaltaan sopusuhtaisempi.

Sisätilojen suunnittelussa keskityttiin erityisesti porrashuoneiden toimivuuteen ja viihtyisyyteen. Sisäänkäynnit rakennuksiin ovat korkeat ja valoisat, porrashuoneisiin saadaan valoa kolmesta suunnasta, joka tekee kulkutiloista viihtyisiä ja turvallisia. Vaaleat, kestävät materiaalit ja toimiva valaistus takaavat toimivat olosuhteet myös vuoden pimeimpinä aikoina. Maantasokerroksissa sijaitsevat yhteistilat ovat helposti saavutettavissa, ja esteettömyysratkaisuihin on kiinnitetty erityistä huomiota suunnittelun alusta asti. Kohteessa käytetään lämmitysenergiana ekologista maalämpöä.

Yhtenäistä arkkitehtonista ilmettä on haettu naapurin, viereisen tontin Tinantorinkuja 2:n 9 kerrosta korkean asuinkerrostalon kanssa, mikä näkyy muun muassa massoittelun rytmissä ja julkisivun värityksessä. Asuinkerrostalojen nivellettyä massaa korostamaan valittiin puulle kaksi eri julkisivukäsittelyä; naapurin tiilijulkisivujen sävyyn valittu tiilenpunainen peittomaalaus sekä luonnollisen sävyinen, harmaantuva lehtikuusi. Parvekevyöhykkeen julkisivuihin on luotu vaihtelua kääntämällä puupanelointi pystysuuntaiseksi ja vaihtelemalla aukoituksen rytmiä. Arkkitehtoniset elementit on pidetty pelkistettyinä ja määrältään hallittuina, jolloin kokonaisuus on ilmeeltään selkeä ja yhtenäinen.

Tekniset ratkaisut

Palonsuojaus on toteutettu perinteisellä sprinklauksella pitkälle esivalmistettuna asuntoelementteihin, jotka on tuotettu Lehdon omalla tehtaalla Hartolassa. Parvekkeiden asunnoista johdetut kuivat sprinklerilinjat asennettiin työmaalla. Palosuunnittelusta vastasi Paloff Oy.

Asuntojen ääneneristysratkaisut on myös pitkälti tilamoduuleihin tehtyjä konseptiratkaisuja, joiden suunnittelua on tehty A-Insinöörien kassa. Käytäväelementeissä käytetään jousirankarakennetta.

Rakennushanke

Lehto Asunnot voitti Kirkkonummen kaupungin järjestämän tonttikilpailun itselleen keväällä 2017. Kumppaniksi valikoitui pian Taaleri Vuokrakoti Ky, jolle tontti myytiin rakentamisen alkaessa tammikuussa 2019. Rakennusaika oli 12 kuukautta.

Read the article in English: As Oy Kirkkonummen Tinankartano

Faktat kohteesta

As Oy Kirkkonummen Tinankartano

 • Sijainti | Kirkkonummi
 • Käyttötarkoitus | Asuinrakennus
 • Rakennuttaja/Tilaaja | Taaleri Vuokrakoti Ky
 • Valmistumisvuosi | 2020
 • Kerrosala | 2 400 m2
 • Arkkitehtisuunnittelu | Lundén Architecture Oy
 • Rakennesuunnittelu | Insinööri Mäkeläinen Oy
 • LVIA-suunnittelu | Elvak Oy
 • Sähkösuunnittelu | Elvak Oy
 • Pääurakoitsija | Lehto Asunnot Oy
 • Puuosien toimittaja | Lehto