10.10.2023

Asuinkerrostalo Hyljetie 3

Kahden puukerrostalon hanke valmistui Espooseen osoitteeseen Hyljetie 3. Kahdessa 5-kerroksisessa rakennuksessa on yhteensä 72 asuntoa.

Read the article in English here.

Kokonaisuus koostuu kahdesta viisikerroksisesta keskikäytävätalosta ja piharakennuksista. Asuinrakennukset on toteutettu puurakenteisina tilaelementteinä, mikä yhdessä kaavan asettamiin reunaehtoihin on vaikuttanut rakennusten massoitteluun. Pääjulkisivumateriaali on vaakasuuntainen puupaneeli. Rakennukset ovat pääosin puuverhottuja pulpettikattoisia asuinkerrostaloja. Rakennusten yksilöllinen massoittelu, väritys ja kattomuoto on ympäristöön sopeutuva.

Rakennusten sisäänvedetyt parvekkeet ovat lasitettuja ja osa tilaelementtiä muodostaen teknisesti yhtenäisen julkisivuratkaisun sekä myötävaikuttaen myös asuntopohjien toimivuuteen. Julkisivuväritys on yksilöllinen, kummallakin rakennuksella on oma päävärinsä, joka noudattaa alueelle laadittua korttelisuunnitelmaa.

Isommat asunnot koostuvat pääsääntöisesti kahdesta tilaelementistä, pienemmät asunnot muodostavat kukin omansa. Asuntomoduulien sijoittelussa on pyritty maksimoimaan kunkin asunnon ikkunaseinien pinta-ala ja ikkuna-aukotuksella tekemään kustakin asunnosta mahdollisimman valoisa.

Tekniset ratkaisut

Tilaelementtien rakenteet toimivat rakennuksen kantavina- ja jäykistävinä rakenteina, tähän tarkoitukseen LVL-levyt rakennuksen runkona toimivat hyvin. LVL:n käyttö runkomateriaalina mahdollistaa raaka-aineen käytön optimoimisen kerroskohtaisesti, näin ollen rakennuksen runko kevenee alhaalta ylöspäin mentäessä ja muuttuu rankarakenteiseksi ylimmissä kerroksissa.

Monikerroksiset kipsilevyllä ja puulla toteutetut rakenteet toivat oman haasteensa äänitekniseen suunnitteluun, mutta hyvin toteutettuna puukerrostalon rakenteiden ääneneristävyys on erinomainen. Kohteeseen valittu kattomateriaali parantaa asunnon sisäistä akustiikkaa luoden asuntoon miellyttävän ääniympäristön.

Kohteeseen asennettu korkeapainesumusprinklausjärjestelmä vähentää vesivahinkojen laajuutta mahdollisissa vahinkotilanteissa. Palotekniset vaatimukset ovat puukerrostalojen rakenteille vaativat, eikä rungossa käytettyä puuta ole voitu jättää näkyville kovinkaan paljoa.

Asuntoihin asennettu lattialämmitys, yhdessä huoneistokohtaisen ilmanvaihdon kanssa, antaa asukkaille mahdollisuuden vaikuttaa asunnon asumisviihtyvyyteen ja energiankulutukseen. Lisäksi kohteeseen asennettiin aurinkopaneelit ja energiankulutusta ennakoiva automaatiojärjestelmä, jotka osaltaan pienentävät kohteen hiilijalanjälkeä.

Rakennushanke

Hankkeen suunnittelu käynnistyi helmikuussa 2021 KVR-urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Hankkeen kokonaisrakennusaika oli 14 kuukautta. Rakentaminen käynnistyi maatöillä vuodenvaihteessa 2021. Tontin perustamisolosuhteet vaativat stabiloinnin ja teräsbetoni paalutuksen. Perustustyöt ja väistösuojan rakentaminen käynnistyi maaliskuussa 2022. Vesikatot valmistettiin työmaalla lohkoina perustusten päälle ja vesikattoja käytettiin asennuksen aikaisessa säänsuojauksessa. Ensimmäiset moduulit asennettiin toukokuun lopussa ja molempien talojen osalta moduuliasennus valmistui marraskuussa. Talot koostuvat 144 tehtaalla valmiiksi sisustetusta ja kalustetusta moduulista. Työmaalla tehtiin moduulien sisä- ja ulkopuolien saumaukset ja talotekniikan liittäminen. Talot viimeisteltiin joulu-tammikuussa 2022 ja luovutettiin tilaajalle urakkasopimuksen mukaisessa aikataulussa helmikuussa 2022.

TEKIJÄT

Oululainen Avario on nykyisin osa Arco Architecture Companya. Arcon Oulun yksikkö on erikoistunut puurakentamiseen sekä päiväkotien, hoivakotien ja koulujen suunnitteluun. Heidän kokonaisvaltainen suunnitteluosaamisensa ulottuu myös puukerrostaloihin keskittyen erityisesti ensiluokkaiseen arkkitehtuuriin sekä ulko- ja sisätilojen älykkääseen käyttöön – elinkaarivaikutuksia unohtamatta.

Faktat kohteesta

Espoon Asunnot Hyljetie 3 Espoo

 • Sijainti | Espoo
 • Käyttötarkoitus | Asuinkerrostalo
 • Rakennuttaja/Tilaaja | Espoon Asunnot Oy
 • Valmistumisvuosi | 2023
 • Kerrosala | 4 386 m2
 • Kokonaisala | 5 815 m2
 • Tilavuus | 19 400 m3
 • Arkkitehtisuunnittelu | Markku Ranne, Arco Architecture Company
 • Rakennesuunnittelu | Jukka Pulkkinen, BD-Con Oy
 • Akustiikkasuunnittelu | Lauri Vikström, Akukon Oy
 • Palotekninen suunnittelu | Kati Pasto, Insinööritoiminto Pasto
 • LVIA-suunnittelu | Heikki Hurtig, Insinööritoimisto Airlon Oy
 • Sähkösuunnittelu | Joonas Kiuru, Silvea Oy
 • Sisustussuunnittelu | KW-Component Oy
 • Pääurakoitsija | KW-Component Oy
 • Puuosien toimittaja | KW-Component Oy
 • Valokuvat | Jaakko Matikainen, Visuad
 • Teksti | Heikki Kilpijoki, Ari Laitinen ja Arttu Terho