9.7.2015

Puukerrostalo PUUMERA

PuuMERA-kerrostalo Vantaan Kivistössä on valmistuessaan pinta-alaltaan Euroopan suurin yksittäinen puukerrostalo. Rakennusliike Reposen kehittämä hanke oli näytteillä Vantaan asuntomessuilla.

Kivistön puukerrostalokorttelin luonnostelu aloitettiin syksyllä 2012. Suunnittelu käynnistettiin kaavaluonnoksen pohjalta ja massoittelua tutkittiin tontin poikittaisesti jakavista lamelleista sisäpihalliseen umpikortteliin. Tontti on kaavassa määritelty keskustatoimintojen korttelialueeksi (e=2,9) ja rakentaminen tuli sitoa korttelin jokaiselta sivultaan katulinjoihin.

Tilaajien tultua mukaan jaettiin kortteli kahdeksi tontiksi keskeltä pituussuunnassa. Tässä yhteydessä alkoi myös huoneistojakauma tarkentua toiveiden mukaiseksi. Rakennusvolyymi muotoutui umpikortteliratkaisuksi. Kattosaunaosastot saatiin sijoitettua paikoilleen ja pääsimme tutkimaan kokonaisuutta kaavan määritelmien mukaan – luomaan intensiivisiä ja arkkitehtonisesti korkeatasoisia katu- ja korttelitiloja.

Alun perin tarkoituksena oli toteuttaa kokonaisuus puurakenteisena maantasosta lähtien, mutta hankkeen edetessä saimme lähtötiedon, että korttelin alueelle on toteutettava myös mahdollisimman paljon asuntojen autopaikkoja. Näin ollen oli luontevaa toteuttaa ensimmäinen kerros betonirakenteisena ja nostaa puurakenteiset asuinkerrokset kannen päälle. Ensimmäiseen kerrokseen sijoittuvat pysäköinnin lisäksi asuntojen aputiloja, tekniset tilat sekä kaavan määräämä liiketila. Tässä yhteydessä joustava ja mutkaton yhteistyö kaupungin kaavoituspuolen kanssa oli tärkeässä roolissa, mikä mahdollisti betonirakenteisen kerroksen toteuttamisen kaavan salliman kerrosluvun lisäksi.

Jännepunostetun betonikannen päälle perustetut puurakenteiset asuinkerrokset on suunniteltu samalla hybridi-rakennejärjestelmällä kuin vuonna 2011 Vierumäelle valmistunut PuuERA, jossa kyseinen järjestelmä tuotteistettiin ja koeponnistettiin. Kivistön kortteli on kokoluokaltaan noin kuusi kertaa PuuERAn suuruinen ja rakentaminen tapahtui kolmessa lohkossa Gibson Tower –sääsuojan alla, joka oli ensimmäistä kertaa käytössä Suomessa.

Kattomuodoksi valikoitui koko korttelin pitkän sivun suuntaisesti kallistava lape, jonka korkeaan osaan sijoittuvat kattosaunaosastot terasseineen. Asuinkerroksia on yhteensä viisi. Kahden kerroksen korkuiset avaukset rakennusmassaan osoittautuivat rakenteellisesti ja arkkitehtonisesti erityisen haastaviksi. Yläpuoleisten kerrosten kannatusta tutkittiin tiiviissä yhteistyössä ennakkoluulottoman rakennesuunnittelijan kanssa ja se toteutettiin loppujen lopuksi massiivipuisilla V-pilareilla, jotka suuntautuvat kantavien linjojen mukaan.

Myös liimapuisia parvekeratkaisuja tutkittiin perusteellisesti ja lopputulemana on hankkeessa kolme erityyppistä mallia. Vierumäen PuuERAan kehitetystä parvekkeesta jalostimme version 2.0, jossa liimapuupilarit on sijoitettu parvekelasitusten sisäpuolelle huoltovapaampaan paikkaan. Lisäksi kantavia puupalkistoja on yksinkertaistettu. Tämän lisäksi lähdimme kehittämään kahta täysin uutta parveketyyppiä, koska kokonaisuuden toteuttaminen yhdellä vaihtoehdolla ei olisi ollut kaupunkikuvallisesti kestävää. Näin päädyimme keskipilarilliseen ns. ”käärmeparvekkeeseen”, jossa pilarin ympäri kiertävät umpiosat vaihtelevat kerroksittain, sekä ns. ”konttiparvekkeeseen”, joka on julkisivusta kokonaisuudessaan ripustettu.

Julkisivujen väritystä tutkittiin myös eri lähtökohdista. Alkuperäisenä ajatuksena oli vaalea rakennusmassa, jossa parvekkeiden taustat olisivat muodostaneet värikkään kudelman. Kaavan henki toteutui kuitenkin paremmin tämän negatiivissa, jossa syvemmät sävyt on tuotu puupanelointiin parvekkeiden toistuessa valkoisina. Sisäpihan puoli on kuitenkin pidetty mahdollisimman vaaleana värikkään ulkokuoren vastapainoksi, koska tila on kapea ja intensiivinen.

Asuntojen parvekkeet toimivat varateinä ja niiden pinnat tulee puukerrostaloissa olla palamattomasta materiaalista – samoin ensimmäisen kerroksen verhoilu katutasossa ja pihakannella. Rakennus on kokonaisuudessaan sprinklattu korkeapainevesisumujärjestelmällä porrashuoneita, parvekkeita ja autohallia myöten. Poikkeuksena pintamateriaaliluokituksista, saimme toteuttaa porrassyöksyt massiivipuisina kompensoivien paloturvallisuustoimenpiteiden johdosta. Tässäkin yhteydessä jatkokehitimme Vierumäeltä saatua oppia ja porras toteutettiin keskipalkillisena, johon kiinnitettiin CNC-työstetyt liimapuupalkit askelmiksi ja näiden päälle vielä kulutuskestävät graniittilankut. Myös parvekkeilla oli mahdollista, määräyksistä poiketen, jättää näkyviin palosuojakäsittelemättömiä massiivipuurakenteita.

Puu- ja betonirakenteiset kerrokset erottaa toisistaan paikalla valettu 400 mm paksu holvi, jossa kylmän autohallin osalla on jälkijännitetty laatta ja lämpimien tilojen päällä raudoitettu paikallavalettu laatta. Yläpuoliset puurakenteet on sijoitettu osin eri linjaan kuin alapuolisen betonirakenteet. Paikallavaluholvin rakenteet olivat haastavia, koska kylmän autohallin ja yläpuolisten lämpimien sisätilojen ja kylmän sisäpihan välille syntyy lämpöliikkeitä epätasaisesti. Talossa on tuulettuva ontelolaatta-alapohja, jonka alla eristeenä oleva vaahtolasi toimi myös pohjatöiden alustana.

Puurunkojärjestelmänä talossa on rankarakenteiset suurelementtiseinät ja liittorakenteiset palkkivälipohjalaatat. Väliseinäelementti on ristirunkoinen samoilla ala- ja yläjuoksuilla. Välipohjaliitoksessa on erilliset elementtipalkit välipohjan tukemiseksi. Seinäpaksuus määrittyy välipohjaliitoksen mukaan. Tätä on jatkokehitetty seuraaviin hankkeisiin ja seinät ovat jatkossa ohuempia. Jäykistysvoimat on hallittu väliseinillä, joiden levytykset ja ankkuroinnit on tarkistettu jäykistyslaskelmien perusteella.

Ulkoseinät ovat liimapuutolpparunkoisia (270mm, k600). Ne on varustettu tehtaalla julkisivupaneelein ja levytyksin. Myös ikkunat ja parvekeovet oli asennettu tehtaalla ja kaikki pellitykset olivat valmiina. Vain yksi vaakapaneeli ja nurkkarimat asennettiin elementtien välisiin saumoihin työmaalla. Välipohjat olivat puuvalmiita elementtejä, joihin tehtiin pintavalu työmaalla. Välipohjaelementtien runko on halkaistua liimapuuta ja elementin kannessa liittopalat, joilla hoidettiin tartunta valuun. Portaat ovat palosuojattua liimapuuta. Puun pintaluokka on B, ja se on hyväksytetty palo- ja rakennusviranomaisilla. Mittaustulosten perusteella kohteen ääneneristävyys on erinomainen.

Yläpohjarakenteena ovat perusratkaisuna ristikkorakenteiset tilaelementit, joiden väliosat (600mm) tehtiin työmaalla. Seinäpaneloinnit, tuuletus putket palo- ja äänikatkoineen, räystäspellitykset, alushuopa ym. asennettiin lohkoihin jo tehtaalla. Leveät ”saumat” todettiin tosin liian hidastaviksi, joten seuraavissa kohteissa nekin tehdään tehtaalla valmiiksi.

Talo on VTT:n määrittelemä passiivitalo. Sen ilmanvuotoluku on alle 0,6. Talossa on aurinkopaneelit sähköntuotantoon. Seinien U-arvo on 0,12 ja yläpohjan 0,08. Kerroskorkeus on 3200 mm.

Faktat kohteesta

Puukerrostalo PUUMERA

 • Sijainti | Kivistö, Vantaa
 • Käyttötarkoitus | Asuinrakennus
 • Rakennuttaja/Tilaaja | Suomen Vuokrakodit Oy, TA-Asumisoikeus Oy
 • Valmistumisvuosi | 2015
 • Kerrosala | 11 800 m2
 • Arkkitehtisuunnittelu | Vuorelma Arkkitehdit Oy
 • Rakennesuunnittelu | Sweco Rakennetekniikka Oy
 • LVIA-suunnittelu | Optiplan Oy
 • Sähkösuunnittelu | Optiplan Oy
 • Pääurakoitsija | Rakennusliike Reponen Oy
 • Puuosien toimittaja | Koskisen Oy, Pölkky Oy ja VVR Wood Oy
 • Valokuvat | Mikael Linden
 • Teksti | Mika Ukkonen ja Minna Roponen