19.10.2022

Turun Pernoon puukerrostalot – Goliathin Salmi

Koy Goliathin Salmi sijaitsee Turun Pernon kaupunginosassa, väljästi rakennetulla vehreällä asuinalueella merta kohti avautuvan peltoaukean reunalla. Rakennukset eivät alueelle tyypillisesti ota kantaa katutilaan kaupunkimaisella tavalla, vaan maasto, maisema, pihat ja näkymät ovat voimakkaasti näkyvissä ja esillä.

Read the article in English: Koy Goliathin Salmi

Vapaasti seisovan rakennuksen kappalemaisuus ja vähäeleiset detaljit korostavat rytmikästä julkisivuaukotusta.

Goliathin Salmen asuinkerrostalot edustavat korkealaatuista asuntorakentamista, ja rakennuksilla on oma vahva arkkitehtoninen identiteettinsä. Rakennukset ovat neljäkerroksisia hissillisiä puukerrostaloja. Kaikissa asunnoissa on pieni julkisivusta ulostyöntyvä parveke, ja näkymät asunnoista avautuvat ympäröivään metsään tai peltoaukealle.

Kumpuilevalla ja vehreällä Pernon asuinalueella rakennukset asettuvat maisemaan väljästi ja ilmavasti, ja maisema, kasvillisuus ja näkymät ovat voimakkaasti esillä.

Olemassa olevaa rakennuskantaa tiivistävä puukerrostalohanke oli suunnitteluaikanaan yksi ensimmäisiä lajissaan Turun seudulla. Puukerrostalojen suunnittelun lähtökohtana oli Koskisen Oy:n tyyppipuukerrostalokonsepti ja sen kehittäminen entistä kustannustehokkaammaksi ja ympäristöystävällisemmäksi; arkkitehtonisilla ja rakenteellisilla ratkaisuilla pyrittiin löytämään laadukas ja kilpailukykyinen vaihtoehto teräsbetonirakentamiselle.

Puukerrostalot ovat nelikerroksisia hissillisiä asuinrakennuksia. Ulkoseinät sekä kantavat väliseinät toteutettiin pääosin rankarakenteisina suurelementteinä. Hissikuilun seinät, porrashuoneen välipohjat sekä ulostyöntyvät parvekkeet toteutettiin LVL-rakenteilla.

Rankarakenne mahdollisti julkisivun omaleimaisen, näennäisen sattumanvaraisen aukotuksen, joka muodostaa rakennuksille vahvan ympäristöstä erottuvan identiteetin. Julkisivumateriaali on peittomaalattu valeurallinen vaakalaudoitus, joka ensimmäisen kerroksen osalta on myös palonsuojamaalattu. Ikkunat, ovet ja julkisivun turvatuotteet on toteutettu julkisivun sävyyn, tumman harmaiden pellitysten tuodessa hieman eroa väritykseltään yhtenäiseen kokonaisuuteen. Pienet ulostyöntyvät pistäytymisparvekkeet noudattavat muun aukotuksen sattumanvaraista sijoittelua ja luovat julkisivuun uuden kolmiulotteisen elementin.

Hankkeen suunnittelun aikaan puun käyttö sisätiloissa oli vielä erittäin rajattua. Koy Goliathin Salmessa päädyttiin lopulta, silloisista asetuksista poiketen, jättämään puu materiaalina näkyviin porrashuoneen massiivipuuportaaseen, jossa palonsuojakäsitelty CLT on laatoitettua askelmaa lukuun ottamatta näkyvissä kaikilla pinnoilla. Tälle ratkaisulle tuli hakea erillinen paloturvallisuusasiantuntijan lausunto, jotta toteutukselle saatiin hyväksyntä.

Rakennusten asunnot ovat pääosin tilavia ja valoisia, kahteen ilmansuuntaan avautuvia, perheasuntoja. Näkymät asunnois-ta avautuvat ympäröivään metsään tai peltoaukealle. Asuntopohjat ovat yksinkertaisia ja linjakkaita, ja tilat monipuolisesti kalustettavissa. Myös talotekniset ratkaisut edustivat elementtirakentamisen parhaita puolia. Esimerkiksi käyttövesiputket, pystyviemärit ja kylpyhuoneiden viemäriliitännät toteutettiin esivalmistetuilla talotekniikkaelementeillä, jotka täyttävät puukerrostalorakentamisessa usein haastavat palo- ja äänitekniset vaatimukset sellaisenaan.

Tekniset ratkaisut

Puujulkisivut on palonsuojamaalattu 1. kerroksessa. Puuta on näkyvissä vain porrashuoneen puuportaassa. Porrassyöksyt ja uloskäytävien rakenteet on toteutettu luokkaan R30.

Porrashuone on osastoitu siihen liittyvistä tiloista luokan EI60 osastoinneilla. Ovien palonkestoaika on vähintään puolet sen rakenteen palonkestosta, johon ne liittyvät. Asuntojen palo-ovet on toteutettu yksilehtisinä, EI30 -luokkaisina ovina, jotka aukeavat kohti porrashuonetta.

Rakennukset on varustettu automaattisella sammutuslaitoksella (vähintään SFS 5980 luokan 2 järjestelmä). Rakennusten porrashuoneisiin asennettu verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet, jotka hälyttävät porrashuoneittain sarjassa. Porrashuoneiden yläosasta järjestetään savunpoisto (1 m² luukku), jonka laukaisu tapahtuu sähköisesti porrashuoneen alatasolta.

Taloteknisenä erityspiirteenä esivalmistetut talotekniikkaelementit. Elementti sisältää käyttövesiputkien ja pystyviemärin lisäksi seinä-wc:n sekä vesi- ja viemäriliitännät viereen asennettavaa pesuallasta varten. Ratkaisu täyttää LVI-järjestelmille ase-tetut rakennusvaatimukset äänitasojen ja palomääräysten osalta sellaisenaan. Mittatarkka elementti asennettiin kerroksittain välipohjan päälle, eikä asennus ollut riippuvainen runkotöistä.

Rakennushanke

Rakennushankkeen suunnittelu aloitettiin vuoden 2018 alussa. Rakentaminen käynnistyi toukokuussa 2018. Elementtiasennukset tehtiin heinäkuussa 2018, ja kohde valmistui toukokuussa 2019. Urakkamuotona oli kokonaisurakka.

TEKIJÄT

Lundén Architecture Company is a Helsinki-based office focused on the development and innovation of the built environment, architecture and urbanism. Founded in 2008, the office’s unique approach is shaped by the experiences of over 300 projects to date. The LAC organization is structured as a cluster of studios, each with their individual focus and area of expertise. With a rich pal-ette of knowledge and skills, the studios support and inspire each other to develop and excel in their work. At Lundén Architecture Company, the internationally diverse team shares one vision – to produce innovative and sustainable solutions.

Emma Koivuranta is an experienced architect specialized in housing and wooden construction. She leads a studio that is focused on sustainable architecture and housing and design process development.

Faktat kohteesta

KOY GOLIATHIN SALMI

 • Sijainti | Turku
 • Käyttötarkoitus | Asuinkerrostalo
 • Rakennuttaja/Tilaaja | Rakennus-Salama Oy
 • Valmistumisvuosi | 2019
 • Kerrosala | 2 633 m2
 • Tilavuus | 7 163 m3
 • Arkkitehtisuunnittelu | Lundén Architecture Company, Emma Koivuranta, Eero Lundén
 • Rakennesuunnittelu | Sweco Oy, vastaava rakennesuunnittelija Insinööritoimisto Kimmo Jylhä
 • Palotekninen suunnittelu | L2 Paloturvallisuus Oy
 • LVIA-suunnittelu | LVI-Soisalo Oy
 • Sähkösuunnittelu | MIR-Sähkö Oy
 • Pääurakoitsija | Rakennus-Salama Oy
 • Puuosien toimittaja | Koskisen Oy
 • Valokuvat | Vesa Loikas
 • Teksti | Emma Koivuranta