18.10.2022

Vuores Kuusikko

Vuores Kuusikko on kuuden puukerrostalon muodostama kokonaisuus Tampereen Isokuusessa. Isokuusi on arkkitehtuuriltaan yhtenäinen puusta rakennettu alue Vuoreksen pohjoisosassa. Kahdelle tontille sijoittuva Kuusikko valmistui kokonaisuudessaan keväällä 2022.

Read the article in English: Vuores Kuusikko

Kohde muodostuu kahdelle vierekkäiselle tontille sijoittuvista yhteensä kuudesta puukerrostalosta, näihin kytköksissä olevista puisista pihavarastoista, pihasaunasta ja kolmesta puurakenteisesta autokatoksesta sekä betonirakenteisesta, osittain maan alle sijoittuvasta, pysäköintilaitoksesta. Asuinrakennusten korkeudet vaihtelevat neljästä kuuteen kerrokseen. Kahteen suuntaan taittuva harjakatto luo yhtenäisen ilmeen kuuden puukerrostalon kokonaisuudelle. Pergolarakenteilla sekä asuinrakennuksiin kytketyillä pihavarastoilla on luotu umpikorttelimaista henkeä asemakaavan mukaisesti.

Isokuusi on arkkitehtuuriltaan yhtenäinen puusta rakennettu alue Tampereen Vuoreksen pohjoisosassa, jossa puuta on käytetty niin asuinrakennuksissa, liikerakennuksissa kuin myös alueen silloissa. Puu on vahvasti läsnä myös kohteen suurelementeistä koostuvissa julkisivuissa. Asuinrakennukset on verhoiltu pääasiassa eri sävyisillä peittomaalatuilla vaakapuupaneeleilla ja ensimmäisen kerroksen sekä pihavarastojen tehosteena toimii pystypuureliefi. Julkisivusävyihin on valittu murrettuja, luonnonläheisiä vihreän ja ruskean sävyjä, joiden sävymaailmaa on haettu kuusimetsän värimaailmasta. Parvekkeita on verhoiltu pystyrima-aiheilla, joilla on pyritty myös elävöittämään julkisivumaailmaa.

Asunnot ovat valoisia ja lähes kaikissa on tilava parveke. Puuta on jätetty näkyviin sisällä siellä, missä se on paloteknisesti ollut mahdollista – esimerkiksi puuportaana porrashuoneessa.

Betonia on käytetty kortteleiden kahden talon kellarikerroksissa, joihin sijoittuvat väestönsuojat ja aputiloja. Samoin pysäköintilaitos on betonirakenteinen. Asuntoja kohteessa on yhteensä 195 kappaletta ja asuntojen koot vaihtelevat 28 m² yksiöistä 80 m² neliöihin. Hankkeena kohde on valmistuessaan Suomen suurin puukerrostalohanke kerrosalaneliömetreissä. Kerrosala toisella tontilla on 7951 kem² ja toisella 6422 kem², yhteensä siis 14373 kem². Kohteessa on sekä asumisoikeusasuntoja että vuokra-asuntoja.

Kohteeseen sijoittuu myös Design Alosen suunnittelemat Ikimetsä ja Jatkumo-nimiset taideteokset, joista kuusen kävynmuotoinen Jatkumo on tuotu osaksi yhden talon julkisivua ja valaistu. Ikimetsän Corten-teräksestä tehdyt ”ikikuuset” taas koristavat tontin koilliskulmaa.

Tekniset ratkaisut

Kohteen puurankarunkoiset suurelementit ja kantavat puurankarunkoiset väliseinäelementit on valmistettu Heinolassa. Välipohjat ovat kertoripa-välipohjalaattoja. Hissikuilu, parvekelaatat ja -pielet on tehty kohteessa CLT:stä. Pihavarastoissa on puurankarunko ja vesikattoelementit ja -rakenteet ovat yhtä lailla puurakenteisia.

Perustukset ja alapohja ovat betonia, näissä on joko maanvarainen paikalla valettu lattia tai tuulettuva ontelolaatta-alapohja.

Palonsuojaus on varmistettu vesisumu-sprinklerijärjestelmällä niin asuinkerrostaloissa kuin myös näihin kytketyissä pihavarastoissa. Ensimmäisen kerroksen julkisivut sekä parvekkeiden taustat on käsitelty palonsuojakäsittelyllä.

Asunnoissa on myös huoneistokohtaiset tekniikkakomerot, jotka ovat huollettavissa porrashuoneesta käsin.

Rakennushanke

Hanke on rakennettu Tampereen kaupungin vuokratonteille kahteen vierekkäiseen kortteliin siten, että kummallakin rakennuttajalla A-Kruunu Oy:llä ja TA-Asumisoikeus Oy:llä on osuudet kummastakin tontista. Kahden omistajan välillä on tehty yhteisjärjestelysopimukset ja tontit on jaettu hallinanjakosopimuksin.

Kokonaisuuden kolme asuinrakennusta on TA-Asumisoikeus Oy:n omistuksessa (Honkakuusenkatu 5, talo A ja Aihkinkatu 6, talot B ja C) ja kolme A-Kruunu Oy:n omistuksessa (Honkakuusenkatu 5, talot B ja C ja Aihkinkatu 6, talo A). Honkakuusenkatu 5 tontilla sijaitseva pysäköintilaitos on yhteisomisteinen ja -käyttöinen.

Kohteen suunnittelu on aloitettu keväällä 2019, rakennuslupa saatu toukokuussa 2020 ja rakentaminen on käynnistynyt kesällä 2020. Asuinrakennukset ovat valmistuneet vaiheittain; ensimmäinen talo on valmistunut kesällä 2021 ja kohteen viimeinen asuinrakennus on valmistunut keväällä 2022.

Hanke toteutettiin KVR-urakkamuotona, jossa suunnittelun ohjauksesta vastasi KVR-urakoitsija Arkta Rakennus Oy. Asuinkerrostalojen peruspohjaratkaisu on kaikissa hankkeen taloissa samanlainen, minkä kautta urakoitsijalla oli mahdollisuus kehittää työtapoja hankkeen edetessä. Rakennusten runkojentoistettavuus toi säästö- ja kustannusmielessä hyötyjä erikois- ja elementtisuunnitteluun. Kaikki asuinrakennukset rakennettiin sääsuojan alla, mikä toi omat haasteensa rakentamisen etenemiseen ja työtapoihin.

TEKIJÄT

Arkworks Architects is an architecture office founded in 2017. Ecological, social, functional and economical principles guide our analysis, development, and design work – that we conduct in intense collaboration with our clients. We’ve gathered extensive experience ranging from large scale urban planning to intricate permit procedures and we are deeply committed to our work with passion, professionalism and efficiency. We specialize in urban design and residential architecture, wood construction and low energy/passive house solutions. Our projects are always BIM-modeled and visualized vividly. We’ve been active in developing design practices, new building methods and products, conceptualizing and experimental construction. Mika Ukkonen, CEO in the picture.

Faktat kohteesta

Vuores Kuusikko

 • Sijainti | Honkakuusenkatu 5 ja Aihkinkatu 6, 33870 Tampere
 • Käyttötarkoitus | Asuinkerrostalo
 • Rakennuttaja/Tilaaja | A-Kruunu Oy ja TA-Asumisoikeus Oy
 • Valmistumisvuosi | 2022
 • Investointikustannukset | 16 936 000 € (A-Kruunu Oy)19 234 000 € (TA-Asumisoikeus Oy)
 • Arkkitehtisuunnittelu | Arkworks Arkkitehdit Oy, pääsunnittelija Mika Ukkonen
 • Rakennesuunnittelu | Rakennuskonsultointi T Kekki Oy, Toni Kekki
 • Akustiikkasuunnittelu | Helimäki Akustikot Oy (toimii osana Sitowiseä)
 • Palotekninen suunnittelu | Palotekninen Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy
 • LVIA-suunnittelu | Insinööritoimisto Jarmo Kuitunen Oy
 • Sprinklerisuunnittelu | Marioff Corporation
 • Sähkösuunnittelu | Sähköinsinööritoimisto Martti Syrjä Ky
 • Muut suunnittelijat ja asiantuntijat | Geopalvelu Oy (pohjarakenteiden suunnittelu), Destia Oy (pihasuunnittelu)
 • Pääurakoitsija | Arkta Rakennus Oy (KVR-urakoitsija)
 • Puuosien toimittaja | VVR Wood Oy
 • Valokuvat | Anders Portman
 • Teksti | Linnea Kulppi Arkworks Arkkitehdit Oy, Leena Aho-Manninen A-Kruunu Oy, Eija Helin TA