2.7.2020

Kuokkalan kirkko

Seurakunnan toiveena oli rakentaa kirkon näköinen kirkko. Ehdotimme kompaktia, veistoksellista rakennusta, jossa kaikki toiminnot ovat tunnistettavan hahmon sisällä. Kirkko on meidän aikamme arkkitehtuuria, mutta siinä on viittauksia rakennusperinteeseen suodatettuna ja uudelleen tulkittuina.

Itä-länsi-suuntainen kirkko sijoittuu keskelle Kuokkalan toria. Ulkoportaat ja muurit ovat graniittia. Torille työntyvä kellotorni viitoittaa tien kohti pääsisäänkäyntiä.
Rakennus on verhoiltu limittäin ladotulla liuskekivellä. Kokonaisuutta täydentävät sisääntulojen puiset ja kupariset yksityiskohdat. Kivisen ulkoverhouksen ja puisen sisäarkkitehtuurin kontrasti on viritetty soimaan harkituilla materiaalivalinnoilla.

Toiminnot ovat kolmessa kerroksessa. Toimistot avautuvat suoraan torille. Pääkerroksen kirkko- ja seurakuntasali voidaan yhdistää suureksi sakraalitilaksi, ja samaan kokonaisuuteen liittyvät lapsi- ja nuorisotyötilat. Parvella, kirkko- ja seurakuntasalin välissä, ovat kanttorien työtilat sekä tila uruille.

Kirkko on pääosin puurakenteinen. Salin katto on yhdistelmä kantavista liimapuukehistä sekä sisäpinnan verkkokuoresta, joka yhdistää salitilat kokonaisuudeksi. Verkkokuori koottiin paikalla laminoimalla kolmeen kerrokseen. Sisätilassa on viitteitä kansanrakentajien puukirkkoihin sekä goottilaisen katedraalin rakenteellisuuteen.

Tarkoin valikoitu keskisuomalainen kuusi kulkee läpi koko rakennuksen kantavista rakenteista ja sisäpinnoista aina kiintokalusteisiin asti. Sisäpinnat ovat säteittäissahattua, kevyesti vahaamalla vaalennettua kuusta. Kirkkosalin kalusteet ovat saarnia. Alttarin kalusteet on tehty lehmuksesta, josta kansantaitelijat veistivät puiset madonnansa.

Kirkon rakenteista

Kirkossa ei ole tavanomaisia seiniä lainkaan. Geometrisesti vaativan muodon määrittelee 13 ristikkorakenteista liimapuukehää, jotka kannattavat kirkon liuskekivikuorta.

Kaikki kehät ovat erikokoisia. Ne madaltuvat ja kapenevat kirkon pituussuunnassa. Puuristikkojen yläpaarre on jäykistetty vanerilla ja alapaarre teräsvahvistein.

Liuskekiviverhous kiinnitettiin kestopuisiin ruoteisiin. Ruoteiden alla on 50 mm korotusrimat, ja vedeneristyksen alustana on 21 mm vanerilevy. Vaneri tukeutuu liimapuukehien yläpaarteisiin, joiden yläpinnat on muotoiltu tehtaalla oikeaan kulmaan.

Perustukset sekä maantaso-, pää- ja parvikerros ovat teräsbetonirakenteisia. Puurakenteet liittyvät betonirakenteisiin teräsliitoksilla, jotka oli tehtaalla liimaruuvattu kehäristikoiden sauvoihin. Puu vaati erilaisia tarkasteluja kuin teräs ja betoni, sillä sen kuormitus- ja puristuskestävyys vaihtelevat syiden suunnasta riippuen.

Puiset ristikkokehät aiheuttavat betoniseinille suuria vaakavoimia ja taivutusrasituksia. Pääkehiä kannattavat sisäänkäynnin lasijulkisivun kohdalla teräksiset erikoisrakenteet.

Katon kaarevat ja kahteen suuntaan vinot ristikkokehät sekä betonirakenteiden kaltevat pinnat saatiin hallittua 3D-tietomallipohjaisesti tehdyllä rakennesuunnittelulla. Tietomallia käytettiin myös työmaalla ja puuosien tuotannossa. Mallinnukseen pohjautuva yhteistyö vähensi virheitä ja materiaalihukkaa. Se nopeutti myös projektin läpivientiaikoja ja koko rakentamisprosessia.

Projektin aikana tietoa siirrettiin malleja vaihtamalla ja yhdistämällä. Esimerkiksi rakenteiden lujuuslaskennassa siirrettiin tietoa Tekla Structures-tietomallinnusohjelmiston ja elementtimenetelmään perustuvan Staad Pro-ohjelman välillä. Tietomallista siirrettiin geometria ja kuormat, minkä jälkeen laskentaohjelman vaatimat tarkastukset ja parametrit tehtiin FEM-lujuuslaskentaohjelmassa.

Kuokkalan kirkko on vaativuudeltaan AA-luokan rakennus, jonka rakennesuunnitelmille vaadittiin ulkopuolinen tarkastaja. Kohde voitti Tekla Structures-mallikilpailun 2009.

Faktat kohteesta

Kuokkalan kirkko

  • Sijainti | Jyväskylä
  • Käyttötarkoitus | Kirkko
  • Rakennuttaja/Tilaaja | Jyväskylän Seurakunta
  • Arkkitehtisuunnittelu | Lassila Hirvilammi Arkkitehdit Oy ja Luonti arkkitehdit Oy
  • Rakennesuunnittelu | Ramboll Finland Oy
  • Pääurakoitsija | Rakennusliike Porrassalmi Oy
  • Valokuvat | Mikko Auerniitty ja Jussi Tiainen
  • Teksti | Anssi Lassila, Teemu Hirvilammi ja Jani Jansson