3.7.2020

Laajasalon kirkko

Kirkon päätilat on sijoitettu kadunkulmaan jo kaukaa havaittavaksi, tapuli erilleen kirkosta lähestymisnäkymien päätteeksi ja seurakuntasiipi arkisen toiminnan tiloineen Reposalmentien varteen. Puurakenteet ja erillinen kivisakasti kirkon kyljessä muistuttavat suomalaisesta kirkonrakennusperinteestä.

Sisätilojen korkeus ja luonne vaihtelee toimintoja korostaen; matalasta sileäkattoisesta sisääntuloaulasta siirrytään korkeamman sisä- ja ulkotilaa välittävän pergola-aulan kautta valoisaan kirkkosaliin.

Salit ja aula ovat yhdistettävissä suureksi kirkkotilaksi. Pihasivun valotornit loistavat majakkoina öisin, päivisin ne johdattelevat auringonvaloa sisätiloihin.

Kantavissa rakenteissa ja verhouksissa on voitu käyttää puuta ilman rajoituksia, koska rakennus on kauttaaltaan sprinklattu. Seinärakenteet ovat liimapuuta pilareina ja jäykistävinä levyinä. Kirkkosalin kattorakenteena ovat liimapuupalkeista teräsliitoksin kootut ristikot ja niitä sivusuunnassa tukevat palkit. Jäykistävät betoniseinät ja puuliitosten teräsosat korostavat kontrastisina materiaaleina puun lämpöä.

Verhoukset ovat pääosin puuta, salien suuret julkisivupinnat on suojattu vihreäksi patinoiduilla kuparilevyillä. Sisäpinnat ovat mäntyä ja koivuvaneria, laudoituksia ja akustisia puusäleikköjä. Lautaverhouksissa on aistittavissa höylän terän jälki.

Pinnat on kuultokäsitelty luonnonvärisiksi tai jätetty käsittelemättöminä ajan patinoitaviksi. Salien lattiat ovat öljykäsiteltyä mäntylankkua; mielikuva soitinkotelosta tai puurasiasta. Julkisivujen kuusilankut on öljymaalattu perinteisen punamullan sävyyn.

Puurakenteet antavat mahdollisuuksia ilmeikkäisiin ja helposti ymmärrettäviin rakenteisiin. Pilarit, palkit, arinat ja ristikot sekä niiden liitokset, kantavan ja kannatettavan vuorottelu ja rakenteiden näkyvä kerroksellisuus auttavat jäsentämään eriluonteisten tilojen hierarkiaa ja tunnelmaa.

Salien ja aulojen kalusteet ovat jalavaa ja metsälehmusta. Alttari- ja kastesyvennyksen taideteokset ovat liimattua päätypuuta eri tavoin työstettynä, harmaaleppä ja haapa luovat häilyvät kuvionsa teoksiin.

Erityiskalusteet on suunnitellut Jouko Järvisalo, alttaritaideteokset Pauno Pohjolainen ja aulan paperisen votiivilaivan Merja Winqvist.

Liimapuurakenteet on valmistanut Late-rakenteet Oy ja sisäpuoliset puuverhoukset Ideapuu Oy.

Laajasalon puukirkko on toteutettu v.2000 järjestetyn kutsukilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta. Kirkko vihittiin käyttöönsä adventtina 2003.

Puupalkinto 2004

Faktat kohteesta

Laajasalon kirkko

  • Sijainti | Laajasalo, Helsinki
  • Käyttötarkoitus | Kirkko
  • Rakennuttaja/Tilaaja | Helsingin seurakuntayhtymä
  • Arkkitehtisuunnittelu | Kari Järvinen and Merja Nieminen Arkkitehdit SAFA
  • Rakennesuunnittelu | Insinööritoimisto Magnus Malmberg Oy
  • Pääurakoitsija | JP-Terasto Oy ja Lujatalo Oy
  • Valokuvat | Kimmo Räisänen
  • Teksti | Jussi Vepsäläinen