3.7.2020

Sibeliustalo Lahti

Kesällä 1997 käynnistyi Lahden puisen kongressi- ja konserttitalon kaksiosainen yleinen arkkitehtuurikilpailu. Kilpailualue sijaitsi Lahden Ankkurirannassa, nykyisen matkustajasataman kupeessa, alueella joka on ollut aikaisemmin puuteollisuuden keskus. Lähtökohtaisesti toivottiin uusia, innovatiivisia puurakenneratkaisuja sekä tarkastelemaan suhdetta tontilla sijaitsevaan vanhaan puusepäntehtaaseen.

Hankkeelle oli määritelty kattohinta. Tämän varmistamiseksi kilpailun 2.vaihe toteutettiin ns. design and construct-kilpailuna, johon kutsuttiin 3 nimimerkkiä. Jokaiselle nimimerkille arvottiin urakoitsija. Tilaaja oli määritellyt akustiset tavoitteet jo 1. vaiheessa ja kutsunut kaikkien työryhmien akustikoksi Russel Johnsonin Artec Consultants Inc:stä. Salin lay-out:n tuli toteuttaa tarkalleen ennalta määrättyjä lähtökohtia. Kilpailun 2. vaiheessa muokkasimme kilpailuehdotusta voimakkaasti akustikkojen ja urakoitsijan kanssa.

Suuren tilaohjelman sovittamiseksi vanhan teollisuusrakennuksen yhteyteen jaettiin rakennuskokonaisuus yksinkertaisiin rakennusosiin, joiden rakenteet noudattelevat tehdassalien selkeitä ja tarkoituksenmukaisia rakenneperiaatteita.

Rakennukseen saavutaan vanhimman rakennusosan ns. ”konttorin” kautta. Sisääntuloaula, tärkeimmät kongressitoiminnan aputilat, informaatiopisteet, saniteetti- sekä vaatesäilytystilat sijoitettiin puusepäntehtaan 1. kerroksen tiloihin. Aulasta on suora yhteys metsähalliin, ravintolatilaan sekä näyttelysiipeen. Entisen ns. kuulahuoneen tiloihin 2.kerrokseen on sijoitettu ns. pienet harjoitus ja kokoustilat. Vaaleista koivupuisista harjoitushuoneista avautuu metsähallin lävitse näkymä Vesijärvelle.

Uuden kongressi- ja konserttisalin ja vanhan puusepäntehtaan yhdistäväksi rakennusosaksi luotiin läpikuultava julkinen katettu kaupunkitila, metsähalli, joka tavoittelee mäntymetsän ilmavaa tilavaikutelmaa järvinäkymineen. Tilallisesti selkeä lämpiötila muodostaa rakennuksen kokoavan ytimen. Metsähalli toimii myös banquet-tilana konserttien ja kongressien yhteydessä ja siellä voidaan järjestää pienimuotoisia messuja sekä näyttelyjä. Sinne on sijoitettu tuohiverhoiltu kongressipalvelutoimisto, välittömästi sisäänkäynnin läheisyyteen. Yleisölämpiö avautuu rauhallisesti länteen, Vesijärvelle.

Sibeliustalon salissa on 1100 yleisöpaikkaa sekä 150 paikkaa ns. kuoroparvella, joka voidaan hyödyntää myös yleisökäyttöön. Sali on suunniteltu palvelemaan konsertti ja kongressitilanteita sekä levytyksiä.

Varsinaista salitilaa rajaavat ns. kaikukammiot, mikä mahdollistaa salin jälkikaiuntaajan säätämisen aina katedraaliakustiikkaan saakka. Kaikukammiot hyödynsimme permantotasolla yleisön sisääntuloreitteinä. Salitilaan saavutaan akustisten luukkujen ja kallistettujen massiivisten, hiekkatäytteisten kertopuuelementtiseinien rajaamien ”puukatedraalien” kautta.

Saliakustiikkaa säädetään myös orkesterin yläpuolella olevan puisen canopyn avulla. Canopy säätyy korkeussuunnassa kolmessa osassa. Puisen salitilan dynamiikkaa korostavat akustisissa ovissa olevat urat. Ne tuottavat heijastuvalle äänelle diffuusin äänikentän.

Seminaari- ja harjoitushuoneet sekä taiteilijalämpiö on sijoitettu rantabulevardin suuntaiseen kongressisiipeen. Taitelijalämpiöön liittyy ulkoterassi, joka tarjoaa hyvät edellytykset monimuotoisiin tilaisuuksiin. Tiloista avautuvat kauneimmat näkymät länteen Vesijärvelle.

Metsähallin kantavana rakenteena on yhdeksän puupilarin varaan tuettu suurimittakaavainen puinen avaruusrakenne. Liimapuinen kolmiulotteinen rakenne muodostaa puiden oksiston, joka kannattelee katon puuelementtejä. Massiivinen, kuusipuusta sorvattu liimapuu pyloni kantaa 11.2 x11.2 m rakennekenttää. Avaruusrakenteen liitokset on toteutettu vaarnatappiliitoksin. Kertopuiset lämpiötasot kannatetaan ilmavina siltoina pylonien välisillä salin takaseinään tuketuvilla vaakapalkeilla. Iltaisin juhlavan punaisena hehkuva katto on verhoiltu rei´itetyllä kuultokäsitellyllä kuusivanerilla miellyttävän äänimaiseman aikaansaamiseksi. Salin varsinaisen kantavan rakenteen muodostavat massiiviset liimapuukehät. Ne kannattavat vesikattoa ja salin alakattorakenteita kantavia liimapuuristikoita. Kehiin tukeutuu myös rakennuksen kalteva ulkoseinä, joka puun akustisista ominaisuuksista johtuen toteutettiin monikerrosrakenteena. Salin kaltevat ulkoseinät on verhoiltu säänkestävillä kuultokäsitellyillä vanerilevyillä. Vaneriverhous ja sen takana oleva eristekerros kehitettiin parantamaan seinänä ääneneristysominaisuuksia.

Puupalkinto 2002

Faktat kohteesta

Sibeliustalo Lahti

  • Sijainti | Lahti
  • Käyttötarkoitus | Kongressi- ja konserttitalo
  • Rakennuttaja/Tilaaja | Lahden kaupunki
  • Arkkitehtisuunnittelu | Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy
  • Rakennesuunnittelu | Turun Juva Oy
  • Pääurakoitsija | NCC-Puolimatka
  • Valokuvat | Mikko Auerniitty