29.6.2020

Viikin kirkko

Rakennuttajan toiveena oli suomalaista arkkitehtuuriperinnettä jatkava puukirkko, jonka suunnittelutyössä tutkittaisiin sekä vanhojen rakentamistapojen että uusien ratkaisujen käyttöä. Toteutus perustuu arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen ehdotukseen sekä tarpeeseen korkealaatuisen puurakentamisen edistämiseksi.

Kirkon räystäslinjat toistavat ympäröivän puuston latvusten muotoja ja ajan myötä rakennus kasvaa osaksi puistoa. Tapulin vieritse saavutaan kirkkoon, joka liittyy torin ja puiston tilakokonaisuuteen. Salien pilarit kohtaavat lehvästöinä tilaa rajaavana palkistot, joiden lomasta luonnonvalo paistaa kirkkoon. Tilat on koverrettu rakennukseen metsäisinä aukioina.

Arkkitehtonisten tavoitteiden saavuttaminen edellytti alusta alkaen suunnittelua esivalmistuksen kannalta. Tavoitteena oli integroida rakennusosat saumattomaksi, yksiaineiseksi kokonaisuudeksi, jossa tilat pyrittiin rakentamaan kerralla valmiiksi. Arkkitehtuuri asetettiin rakenteellisen tehokkuuden edelle, mutta tuoteosien valmistaminen ohjasi arkkitehtonisia valintoja.

Rakentamisessa käytettiin kestäviä, korjattavia ja vaihdettavia materiaaleja. Harmaaksi patinoituvat julkisivut verhottiin lohkotuilla haapapaanuilla sekä hienosahatuilla vaakalaudoilla. Laadun vuoksi puun alkuperään, kaatoon, kuivatukseen ja työstöön sekä kuljetukseen ja asennukseen kiinnitettiin erityistä huomiota.

Salien seinien ja lattian kuusilaudat ovat säteen suuntaan sahatut, mikä minimoi puun elämisen ja lisää kulutuskestävyyttä. Puupinnat on pesty lipeäsaippualla, jolloin ne on helppo puhdistaa ja uudistaa. Akustiset alakatot ovat muotopuristettuja viiluelementtejä, joihin integroitiin sprinklaus, ilmanvaihto ja valaistus. Ikkunoiden ja ovien ulkopinnat valmistettiin tammesta.

Tammiset ja haapapuiset kalusteet räätälöitiin kirkon toimintaan. Kirkkosalin parituoli luo vaikutelman pitkästä penkistä. Lohkotulla haapapinnalla korostetut alttarikalusteet piirtyvät vasten kolmiosaista alttariteosta, jonka viinipuun sävyjä valon vaihtelu muuttaa.

Puu on inhimillinen materiaali. Aineen ja mielikuvien yhteys on erityisesti puuarkkitehtuurille luonteenomaista. Nykyrakentaminen on usein korostetun tarkoituksenmukaista ja siksi suunnittelijan tehtävänä on löytää arkkitehtuurin yhteys elävään perinteeseen. Viikin kirkko pyrkii tekemään näkyväksi sanoin kuvaamattoman.

Faktat kohteesta

Viikin kirkko

  • Sijainti | Viikki, Helsinki
  • Rakennuttaja/Tilaaja | Helsingin seurakuntayhtymä
  • Arkkitehtisuunnittelu | JKMM Arkkitehdit Oy
  • Rakennesuunnittelu | Insinööritoimisto Ylimäki & Tinkanen Oy
  • Sisustussuunnittelu | Päivi Meuronen ja Samuli Miettinen
  • Pääurakoitsija | Peab Seicon Oy
  • Valokuvat | Kimmo Räisänen, Arno de la Chapelle
  • Teksti | Samuli Miettinen