29.9.2022

Ajurien Talli

Vuonna 1906 valmistuneen 3-kerroksisen tallin muuttaminen asuinkäyttöön

Alkujaan 52 hevosen 3-kerroksisen tallirakennuksen maantasokerroksessa säilytettiin ajurien kärryjä, toisessa kerroksessa oli hevosten pilttuut ja ylimmässä kerroksessa säilytettiin heiniä. Vesikatto ja siihen liittyvä kattolyhtyratkaisu on muutettu vuonna 1959 katon korjauksen yhteydessä. Asemakaavassa rakennuksen puurakenteinen ja -pintainen keskushalli on suojeltu. Käyttötarkoitukseksi on mahdollistettu asuminen.

Huolellisella suunnittelulla ja yhteistyöllä kaupunginmuseon kanssa asuminen on sijoitettu kiinteistöön siten, että sekä rakennussuojelu- että paloturvallisuusmääräyksiä on noudatettu moitteettomasti. Lopputuloksena on ilmeikäs asuinympäristö alkuperäisessä materiaalisessa maailmassa, jossa puu keskeinen identiteettitekijä.

Tallirakennuksen erikoispiirteisiin kuuluu toisen kerroksen kaksikerroksinen taloa halkova tunnelmallinen aula, jonka kautta kuljetaan 2. kerroksen asuntoihin. Tähän aulaan johtaa kaksi rakennuksen julkisivusta pullistuvaa ramppia, joista toiseen rakennetaan uusi betoniporras ja toinen entisöidään puisine kulkuramppeineen. Aula ramppeineen on suojeltu asemakaavassa historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaana sisätilana. Aulassa pitkälti yli sata vuotta palvelleet puurakenteiset kaiteet, tikapuut, kauralaatikot ja -ovet entisöitiin, sekä kaikki pinnat kunnostettiin ja käsiteltiin yhteistyössä Helsingin kaupunginmuseon kanssa. Erityistä huolellisuutta noudatettiin vahojen pilttuuovien kunnostuksessa. Osa niistä suljettiin pysyvästi ja osa täydennettiin sisäpuolisella uudella palo-ovella, joka toimii asunnon porrastaso-ovena.

Aulan puurakenteinen vesikatto uusittiin olevan geometrian mukaisesti ja korotettiin lämpöeristekerroksen verran, jonka yhteydessä sisäpuolinen laudoitus uusittiin 1950-luvun mallin mukaisesti. Kaksikerroksisen aulan parvikerros sai lisätukea uusitun vesikaton kattovasoista ripustetuista teräksisistä vetotangoista. Aulan ylätasoa on mahdollista ihailla asunnoista käsin aulan ja asuntojen välisten kiinteiden sisäikkunoiden läpi. Aulatilaa ympäröivät tiilipinnat paikattiin ja kalkkimaalattiin valkoisiksi ja valaistus uusittiin vanhan mallin mukaan lyhtymäisillä seinävalaisimilla, mikä korostaa kunnostettuja ja uusia puurakenteita.

Uudet asunnot sijoittuvat maantasokerroksessa vanhoihin kärryjen säilytykseen käytettyihin talleihin. Yläkerran asunnot kiertyvät keskusaulan ympärille vahoihin hevosten pilttuisiin ja heinävarastoihin. Asunnoista suunniteltiin ilmeeltään valoisat ja veistokselliset vastapainona aulan historialliselle havinalle.

Tekniset ratkaisut

Hankkeen onnistumisen edellytyksenä oli paloturvallisuuden ratkaiseminen määräysten mukaisesti. Suojellun keskusaulan puurakenteiden säilyttäminen ja aulan muuttaminen asuntojen poistumistieksi edellyttivät koko rakennuksen varustamista automaattisella sammutusjärjestelmällä ja aulan kattolaudoituksen palonsuojakäsittelyä.

Rakennushanke

Vuonna 1906 rakennettu kolmikerroksinen tallirakennus toimi kaupungin hevosajureiden käytössä 1960-luvulle saakka, jonka jälkeen talli jäi sekalaiseen varastokäyttöön. 2000-luvulla lähes alkuperäiskuntoisen rakennuksen rapistumiseen reagoitiin, kun pitkään heitteillä ollut tallirakennus suojeltiin historiallisesti ja rakennustaiteellisesti huomattavan arvokkaana rakennuksena. Suojelun myötä rakennus kaavoitettiin muutettavaksi asuinkäyttöön, vaikka muutoksesta tiedettiin tulevan todella haastavaa rakennuksen kunnon, ja toisaalta myös asuinrakentamista koskevien määräysten vuoksi.

Vuonna 2019 Ajurien talli sai uuden omistajan, joka tiedosti hankkeen realiteetit ja sitoutui asuntorakentamisella pelastamaan rakennuksen yhteistyössä Helsingin kaupunginmuseon kanssa. Keväällä 2022 Ajurien talliin valmistui 18 asuntoa.

TEKIJÄT

Avarrus Arkkitehdit Oy on helsinkiläinen vuonna 2008 perustettu 16 hengen kestävään arkkitehtuuriin erikoistunut arkkitehtitoimisto, jonka intohimona on parantaa yhteiskuntaamme rakennushanke kerrallaan. Avarrus keskittyy korjaus- ja uudisrakentamisen suunnittelussa asumisen ja elämisen monipuolisiin muotoihin ja tapoihin. Avarruksella arkkitehdit ovat suunnittelutyössään perehtyneet sekä perinteisten että nykyaikaisten rakennusmateriaalien käyttöön kestävällä tavalla.

Faktat kohteesta

Ajurien Talli - Vuonna 1906 valmistuneen 3-kerroksisen tallin muuttaminen asuinkäyttöön

 • Sijainti | Helsinki
 • Käyttötarkoitus | Asuinkerrostalo
 • Rakennuttaja/Tilaaja | Helsingin Top 41 Oy
 • Valmistumisvuosi | 2022
 • Kerrosala | 2 000 m2
 • Kokonaisala | 2 020 m2
 • Tilavuus | 6 250 m3
 • Arkkitehtisuunnittelu | Avarrus Arkkitehdit Oy
 • Rakennesuunnittelu | Sitowise Oy
 • Akustiikkasuunnittelu | Helimäki akustikot Oy
 • Palotekninen suunnittelu | Paloässät Oy
 • LVIA-suunnittelu | Livair Oy
 • Sähkösuunnittelu | Presa Oy
 • Pääurakoitsija | Lakewood Oy
 • Muut rakennusliikkeet | Untamon Entisöinti Oy
 • Valokuvat | Tuomas Uusheimo
 • Teksti | Avarrus Arkkitehdit Oy