13.2.2022

Brahea-kampus

Vuosi sitten Lieksan kaupungin ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian tavoite toteutui, kun yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat pääsivät yhteisiin uusiin tiloihin. Pohjois-Karjalan rakennuspalkintolautakunta palkitsi Brahea-kampuksen vuoden 2020 maakunnallisena rakennuskohteena.

Read the article in English: Brahea Campus

Brahea-kampuksen uudisrakennus ja saneeraus suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä käyttäjien, opiskelijoiden ja henkilöstön, kanssa. Aloitusvaiheen yhteisessä työpajassa määritettiin tavoitteet suunnittelulle ja tulevalle toiminnalle.

Uudisrakennuksen aula on kaksi kerrosta korkea yhteistila. Sitä kiertävät soluperiaatteella muodostetut oppimistilat, jotka liittyvät aulaan opintotorien välityksellä. Ensimmäisessä kerroksessa aulassa on musiikkiluokan esiintymislava, aulakahvio, joka toimii myös kokoustilana, ja toiseen kerrokseen johtavat, katsomona käytettävät tiedonportaat. Aulaa ympäröivät pylväskäytävät oleskelu-, taukotila- ja säilytyskalusteineen. Toisessa kerroksessa olevat aulaa kiertävät oppimistorit laajentavat yhteisen tilan koko koulun juhlahuoneeksi.

Opetustilat on suunniteltu vyöhykeperiaatteella. Aula liikennealueineen muodostaa julkisen vyöhykkeen, jossa voi opiskella itsenäisesti tai pienryhmissä. Pylväiden rajaama puolijulkinen vyöhyke muodostuu kalustein rajattavista oppimistoreista. Varsinaisiin opetusluokkiin muodostuvat puoliyksityiset ja yksityiset oppimisalueet. Siirtoseinien, taiteseinien ja tilojen välisten ovien avulla voidaan muodostaa eri kokoisia oppimistiloja aina tarpeen mukaan.

Luonnontieteet on sijoitettu ensimmäiseen kerrokseen. Toiseen kerrokseen on sijoitettu matematiikan ja kielten opetustilat sekä Riverian opetustilat opintotoreineen. Sisäänkäyntikerroksessa ovat yläkoulun, lukion ja Riverian hallintotilat sekä opintotoimisto.

Sisätiloissa puupinta on kaikkialla läsnä. Ilmettä elävöittävät lattiapintojen väritys, muutamat tehostevärein maalatut levyseinäpinnat ja pääosin valkoinen alakatto. Opintotoreilla ja pylväskäytävissä alakatto on musta.

Puukoulun ulkoverhous on kahden tyyppistä. Osa rakennuksesta on verhottu vaakalaudoituksella, jossa paneloinnin vaaka-aihetta on korostettu kahta värisävyä käyttäen. Muut osat on verhottu pystyyn asennetulla maalatulla peiterimalaudoituksella. Julkisivua elävöittävät pienet värilliset julkisivulevykentät. Korkeimman osan vesikatteena on tummanharmaa bitumikate. Matalamman osan ja sisääntuloaulan bitumikatteen väri on punainen vanhan koulun kattovärin mukaisesti.

Tekniset ratkaisut ja rakennushanke

Uudisosa on puurakennus, jonka pääasiallinen kantava materiaali on clt-levy. Puurakenteisissa ulkoseinissä on kantavana osana clt-levy, lämmöneristeenä 180 mm mineraalivillaa ja ulkoverhouksena peiterimaverhous ja vaakapaneeli. Ulkoseinän U-arvo on 0,17 W/m2K.

Alapohja on maanvarainen 100 mm:n teräsbetonilaatta. Lattiapinnoitteena on pääosin polyuretaanimassapinnoite. Välipohjat ovat pääosin puurakenteiset. Kantavana rakenteena ovat liimapuupalkit, yläpinnassa on havuvaneri ja 100 mm:n pintalaatta. Yläpohjat ovat puurakenteiset, ja vesikatteena on kaksinkertainen kumibitumikermi.

Väliseinät ovat pääosin clt-rakenteisia. Tiloissa, joissa vaaditaan hyvää äänieristystä, seinän toisella puolella on koolaus, mineraalivilla ja kipsilevyverhous.

Rakennuksessa on kaupungin arkistotila, joka on betonirakenteinen. Myös musiikkiluokka on betonirakenteinen, ja sen yläpuolelle on sijoitettu ilmastoinnin konehuone. Betonirakenteiseen väestönsuojaan on sijoitettu säilytys- ja sosiaalisia tiloja.

Rakennuksen paloluokka on P2. Sisällä näkyviä puupintoja ei ole tarvinnut palosuojata, koska rakennuksessa on automaattinen sammutusjärjestelmä ja lämmöneristeenä on kivivilla.

Rakennuksen molemmat kerrokset ovat samaa palo-osastoa, suurin osastokoko on 2430 m2. Osastoidut uloskäytävät, arkistotila ja iv-konehuone ovat omina palo-osastoinaan. Savun leviämistä rajoitetaan kerroksittain savuosastoivilla rakenteilla. Kantavat rakenteet ovat R30-paloluokkaa.

Savunpoisto on koulun tiloissa painovoimainen, arkistossa on koneellinen savunpoisto.

Hanke toteutettiin jaettuna urakkana, jossa rakennusurakoitsija toimi pääurakoitsijana.

TEKIJÄT

Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy:n toimipisteet sijaitsevat Kokkolassa, Ylivieskassa ja Oulussa. Viime vuosien suunnittelukohteet ovat olleet muun muassa kouluja, päiväkoteja, palvelutaloja, paloasemia ja kirkollisia rakennuksia. Lisäksi vuosien aikana on suunniteltu asuntoja sekä teollisuus- ja liikerakennuksia eri puolille Suomea.

Brahea-kampuksen pääsuunnittelusta vastasivat arkkitehdit Kari Kämäräinen (vas.) ja Kari Heikkilä.

Faktat kohteesta

Brahea-kampus

 • Sijainti | Lieksa
 • Käyttötarkoitus | Oppilaitos
 • Rakennuttaja/Tilaaja | Lieksan Kiinteistöt Oy
 • Valmistumisvuosi | 2020
 • Kerrosala | 3 090 m2
 • Kokonaisala | 3 109 m2
 • Tilavuus | 13 900 m3
 • Investointikustannukset | 7100000€
 • Arkkitehtisuunnittelu | Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy
 • Rakennesuunnittelu | Suunnittelu Laukka Oy
 • LVIA-suunnittelu | Insinööritoimisto Kurkinen Oy
 • Sähkösuunnittelu | Insinööritoimisto Varpiola Oy
 • Sisustussuunnittelu | Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy
 • Pääurakoitsija | Kesälahden Rakennus Oy
 • Puuosien toimittaja | Binderholz Nordic Oy
 • Valokuvat | Timo Hilliaho
 • Teksti | Kimmo Heikkilä