13.2.2022

Puu-lehti 1/2022

Teemoina koulut ja päiväkodit sekä puurakentamisen ympäristö- ja hyvinvointivaikutukset

Read the Wood Magazine 1/2022 in English

Tämä Puu-lehti on digilehti. Se julkaistaan ainoastaan sähköisessä muodossa Puuinfon verkkosivuilla, eikä siitä lähetetä paperiversiota tilaajille.

Pääkirjoitus Leader

13.2.2022

Puukoulu – portti ilmastoviisaaseen ja inhimilliseen kaupunkiin

Hallitusohjelman mukaisesti puun käyttöä edistetään nyt reippaasti julkisessa rakentamisessa. Viime vuosina puusta on ra Hallitusohjelman mukaisesti puun käyttöä edistetään nyt reippaasti julkisessa rakentamisessa. Viime vuosina puusta on rakennettu erityisesti kouluja, päiväkoteja ja muita opetusrakennuksia. Sama trendi näkyi myös vuoden 2021 Puupalkinto-kilpailussa: peräti neljä yhdeksästä finalistista oli puukouluja ja -päiväkoteja. Ympäristöministeriön tavoitteena on, että kolmen vuoden päästä, vuonna 2025, jopa

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö

Uutta What’s new

13.2.2022

Rakennuttajan digitaalinen ePuu-työkalu kehittyy edelleen

Puuinfo.fi-sivustolla käydään parhaimmillaan yli 70 000 kertaa kuukaudessa. Moni sivustolla vieraillut on huomannut sen Puuinfo.fi-sivustolla käydään parhaimmillaan yli 70 000 kertaa kuukaudessa. Moni sivustolla vieraillut on huomannut sen ylävalikossa termin ePuu. Mitä ePuu-palvelu tarkoittaa?  ePuu on työkalu rakennuttajalle. Se luotiin vuosina 2019–2020, ja sen kehitystyö jatkuu. Digitaalinen työkalu auttaa rakennushankkeeseen ryhtyvää löytämään lähtökohdat hankkeen suunnittelemiseen puisena. ePuu-työkalull

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
13.2.2022

Kuntia kiritetään puurakentamiseen

Vuosi sitten käynnistynyt maksuton julkisen puurakentamisen neuvontapalvelu tuo yhteen kuntia kehittämään ja vauhdittama Vuosi sitten käynnistynyt maksuton julkisen puurakentamisen neuvontapalvelu tuo yhteen kuntia kehittämään ja vauhdittamaan julkista puurakennuttamista. Puusta rakentamisen yleistyminen vaatii ennen kaikkea lisää osaamista mutta myös kunnille sopivien uusien menettelytapojen löytämistä ja käyttöönottoa. Teksti: Minna MattssonRead the article in English: Wood construction speeding up among municipal

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
13.2.2022

Monion peruskivi on muurattu

Tuusulan lukio ja monitoimitalo Monio on valmistuessaan yksi suurimmista hirrestä toteutetuista julkisista rakennuksista Tuusulan lukio ja monitoimitalo Monio on valmistuessaan yksi suurimmista hirrestä toteutetuista julkisista rakennuksista Suomessa. Read the article in English: Monio log school construction has kicked off Lukio ja kulttuuritalo Monion rakentaminen on alkanut Tuusulan Hyrylässä. Peruskivi muurattiin loppusyksystä, ja rakennuksen on määrä valmistua kesällä 2023. Monio on Tuusulan kunnan rakennuttama

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö

Rakennettu Projects

13.2.2022

Hopealaakson päiväkoti

Hopealaakson päiväkodissa puuta on käytetty monipuolisesti ja luontevasti niin sisällä kuin ulkonakin. Materiaalivalinno Hopealaakson päiväkodissa puuta on käytetty monipuolisesti ja luontevasti niin sisällä kuin ulkonakin. Materiaalivalinnoissa periaatteena on ollut aito materiaalin tuntu, patinoituvuus ja helppo huollettavuus. Päiväkoti voitti vuoden 2021 Puupalkinnon. Read the article in English: Hopealaakso daycare centre Hopealaakson päiväkoti sijaitsee Helsingin Kruunuvuorenrannassa. Kaksikerroksisen rakennuks

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
13.2.2022

Suomalais-venäläinen koulu

Suomalais-venäläisen koulun sydämen muodostaa ruokasalista, näyttämöstä ja katsomoportaikosta koostuva aulamainen tila. Suomalais-venäläisen koulun sydämen muodostaa ruokasalista, näyttämöstä ja katsomoportaikosta koostuva aulamainen tila. Helsingin Kaarelassa sijaitseva koulu voitti vuoden 2021 Puupalkinto-kilpailun yleisöäänestyksen. Read the article in English: The Finnish-Russian School of Helsinki Koulun toiminnallinen ja tilallinen ratkaisu perustuu erilaisten ja erikokoisten tilojen monipuoliseen yhteiskäytt

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
13.2.2022

Metsolan päiväkoti

Nurmijärven Metsolan puupäiväkoti on kaksikerroksinen CLT-rakenteinen uudisrakennus, joka tarjoaa muuntojoustavat t Nurmijärven Metsolan puupäiväkoti on kaksikerroksinen CLT-rakenteinen uudisrakennus, joka tarjoaa muuntojoustavat tilat päiväkodille ja alkuluokkatoiminnalle. Harjanteelle rakennettu kolmionmuotoinen päiväkoti oli myös yksi vuoden 2021 Puupalkintofinalisteista. Read the article in English: Metsola daycare centre Metsolan päiväkodin muotokielessä näkyy päiväkodille ominainen leikkimielisy

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
13.2.2022

Kajaanin lukion ja Kainuun ammattiopiston laajennus

Kun Kajaanin lukion tiloihin yhdistettiin Kainuun ammattioppilaitoksen opetustoimintaa, tarvittiin tilamuutosten myötä u Kun Kajaanin lukion tiloihin yhdistettiin Kainuun ammattioppilaitoksen opetustoimintaa, tarvittiin tilamuutosten myötä uudet henkilöstön työ- ja taukotilat. Tätä tarkoitusta varten suunniteltu uusi laajennusosa oli yksi vuoden 2021 Puupalkinto-ehdokkaista. Read the article in English: Extension of Kajaani High School and Kainuu Vocational College Massiivipuinen laajennus suunniteltiin puretun siiv

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
13.2.2022

Brahea-kampus

Vuosi sitten Lieksan kaupungin ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian tavoite toteutui, kun yläkoululaiset ja Vuosi sitten Lieksan kaupungin ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian tavoite toteutui, kun yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat pääsivät yhteisiin uusiin tiloihin. Pohjois-Karjalan rakennuspalkintolautakunta palkitsi Brahea-kampuksen vuoden 2020 maakunnallisena rakennuskohteena. Read the article in English: Brahea Campus Brahea-kampuksen uudisrakennus ja saneeraus suunniteltiin t

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
13.2.2022

Oulun kristillinen koulu ja päiväkoti Verso

Lähellä merenrantaa, suurella tontilla sijaitsevat Oulun kristillinen koulu ja päiväkoti Verso avasivat ovensa syksyllä Lähellä merenrantaa, suurella tontilla sijaitsevat Oulun kristillinen koulu ja päiväkoti Verso avasivat ovensa syksyllä 2021. Hengittävä ja kosteutta tasaava hirsi on nähtävissä ja aistittavissa lähes kaikissa rakennuksen tiloissa. Read the article in English: Oulu Christian School and Verso daycare centre Päiväkoti-/yhtenäiskoulurakennus on sijoitettu tontille niin, että se maksimoi etelään avaut

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
13.2.2022

Pajarinrannan päiväkoti

Kemin kaupunki rakennutti Vihreä ja kestävä Kemi -linjauksen mukaisesti uuden päiväkodin meren äärelle. Lokakuussa 2021 Kemin kaupunki rakennutti Vihreä ja kestävä Kemi -linjauksen mukaisesti uuden päiväkodin meren äärelle. Lokakuussa 2021 valmistunut Pajarinrannan päiväkoti on maailman suurin hirsipäiväkoti. Read the article in English: Pajarinranta daycare centre Päiväkotirakennus sijoitettiin tontille siten, että vehreät näkymät ja hyvät yhteydet puistoon ja merelle säilyisivät mahdollisimman hyvin. Leikkipiha s

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö

Puurakenteet Wood structures

13.2.2022

Nykyaikaiset laskentateknologiat luovat uusia mahdollisuuksia puukoulujen akustiikkasuunnitteluun

Julkinen puurakentaminen on yleistymässä. Kappalemääräisesti eniten julkisista rakennuksista on viime vuosina toteutettu Julkinen puurakentaminen on yleistymässä. Kappalemääräisesti eniten julkisista rakennuksista on viime vuosina toteutettu puurakenteisia kouluja. Samanaikaisesti puurakenteiden ääneneristävyyden suunnittelumenetelmät ovat kehittyneet nopeasti. Ratkaisujen akustinen toimivuus voidaan varmistaa suunnittelijan työpöydällä ilman tarvetta raskaisiin ja aikaa vieviin laboratoriomittauksiin tai koerakenta

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
13.2.2022

Tutkimus Tuupalan puukoulusta: Melua on vähän ja oppilaiden stressitasot ovat alhaiset

Loppuvuodesta 2021 valmistuneen Puurakentamisen terveysvaikutukset -tutkimuksen mukaan puinen koulurakennus on erinomain Loppuvuodesta 2021 valmistuneen Puurakentamisen terveysvaikutukset -tutkimuksen mukaan puinen koulurakennus on erinomainen opiskeluympäristö koululaisilleen. Tutkimuksessa verrattiin Kuhmon Tuupalan puukoulua verrokkikouluun. Tulosten perusteella puukoulu on melutasoltaan alhainen, ilmankosteuden vaihtelu on siellä tutkimuksen verrokkikoulua vähäisempää, samoin kuin koululaisten stressaantuneisuus

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö

Puusta From Wood

13.2.2022

Rakentamisen ympäristövaikutukset – Puu ja kierrätysmateriaalit osana tarvittavaa murrosta

Rakentaminen aiheuttaa yli kolmasosan hiilidioksidipäästöistämme. Haitallisten ilmastovaikutusten ehkäisemiseksi rakenta Rakentaminen aiheuttaa yli kolmasosan hiilidioksidipäästöistämme. Haitallisten ilmastovaikutusten ehkäisemiseksi rakentamisesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä on pienennettävä. Tehokkaita tapoja on rakentaa puusta tai kierrätysmateriaaleista. Teksti: Ninni WesterholmRead the article in English: Construction’s environmental impact – wood and recycled materials help us face the future Luonnon monimuoto

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
13.2.2022

Energiatehokas ja vähäpäästöinen puurakennus

Rakennuksen energiatehokkuus muodostuu niin rakenteiden, valittujen energiaratkaisujen kuin talotekniikan kokonaisuudest Rakennuksen energiatehokkuus muodostuu niin rakenteiden, valittujen energiaratkaisujen kuin talotekniikan kokonaisuudesta. Rakennettaessa puusta hyvään energialuokkaan päästään valitsemalla paremmat ikkunat, riittävä eristys ja energiatehokas ilmanvaihto. Fiksu ja vastuullinen rakennuttaja tekee valinnat tarkastelemalla rakennuksen koko elinkaaren aikaisia vaikutuksia. Teksti: Minna Mattsson ja Je

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
13.2.2022

Puutuotteet hiilivarastoina – Hiilijemma-hanke tutki puun vastuullista käyttöä rakentamisessa

Hiilijemma-hankkeeseen ryhdyttiin, koska haluttiin selkeyttää puun rakennuskäyttöön liittyvää keskustelua. Osana hankett Hiilijemma-hankkeeseen ryhdyttiin, koska haluttiin selkeyttää puun rakennuskäyttöön liittyvää keskustelua. Osana hanketta SYKE tuotti selvityksen, kuinka puurakentamisen lisääminen voi vaikuttaa rakentamisen päästöihin ja Suomen metsien hiilitaseeseen. Teksti: Aila JanatuinenRead the article in English: Wood products as carbon storage – the Hiilijemma project studied the responsible use of wood in

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö