13.2.2022

Rakennuttajan digitaalinen ePuu-työkalu kehittyy edelleen

Puuinfo.fi-sivustolla käydään parhaimmillaan yli 70 000 kertaa kuukaudessa. Moni sivustolla vieraillut on huomannut sen ylävalikossa termin ePuu. Mitä ePuu-palvelu tarkoittaa? 

ePuu on työkalu rakennuttajalle. Se luotiin vuosina 2019–2020, ja sen kehitystyö jatkuu. Digitaalinen työkalu auttaa rakennushankkeeseen ryhtyvää löytämään lähtökohdat hankkeen suunnittelemiseen puisena. ePuu-työkalulla voi selvittää, miten puurakennushanke poikkeaa muusta rakentamisesta ja mitkä ovat hanketta koskevat palomääräykset.  

Lisäksi palvelussa voi tutustua erilaisiin puurakennejärjestelmiin ja valita hankkeeseen soveltuvat vaatimusten mukaiset rakenneratkaisut. Työkalu sisältää jonkin verran kustannustietoa toteutuneista hankkeista sekä yrityksiä toteutuksen takana.  

− Käyttöliittymä on tosi helppo, kun osaa määritellä kohteen koon. Kohteen palomääräykset ja poikkeamat saa tosi nopeasti selvitettyä, kertoo Sauli Ylinen, ePuun aktiivinen käyttäjä ja puukerrostalorakentamisen hankekehittäjä.  

− ePuun avulla on helppo haarukoida palomääräyksien peruskehys, jossa kukin kehittämisen kohteena oleva kohde toimii. 

Tampereen Hervantaan nousee pian puukerrostalopari opiskelijoille. Kuva: Arkkitehdit LSV

Työkalun luomisen ovat mahdollistaneet ympäristöministeriö, Marjatta ja Eino Kollin Säätiö sekä Rakennustuotteiden Laatu Säätiö sr. Nyt kehitystyötä jatketaan YM:n ohjelman kanssa.  

Vuoden 2022 aikana ePuu tulee täydentymään useammilla referensseillä. Vertailuaineistoa tulee lisää, ja mahdollisista rakennuskustannuksista saa paremman kuvan.  

Puuinfo on saanut Suomen Metsäsäätiöltä rahoituksen kaksivuotiseen hankkeeseen, jossa tuotetaan kuntien rakennuttajaorganisaatioille osaamista puurakennuksen rakennuttamisesta. Hankkeessa syntyvät tiedot tullaan jakamaan ePuu-työkalun kautta kaikkien niitä tarvitsevien käyttöön. Työkaluun tulee malliasiakirjoja, ohjeita ja muuta tietoa puisen julkisen rakennuksen hankintavaiheen hyödynnettäväksi.  

Puuinfo tulee toteuttamaan ympäristöministeriön toimeksiannosta myös julkisen puurakentamisen hankintaoppaan, jonka kehittämistyö tehdään yhdessä ePuun kehittämisen kanssa.  

Puuinfoa ilahduttaa, että myös rakennuttajat alkavat löytää sen palveluita. Puupäivän rakennuttajapäivässä oli reilu 200 seuraajaa, ja Puuinfon tammikuussa 2022 toteutetun asiakaskyselyn 200 vastaajasta reilu kymmenes kertoi edustavansa rakennuttajaa. Ryhmä on puurakentamisen lisääntymisen kannalta avainasemassa, ja nyt ePuusta kehittyy rakennuttajaa mahdollisimman hyvin palveleva työkalu ja tietopankki.  

Puuinfo.fi-sivustolle tulee jatkossa näkyviin Rakennuttaminen-termi, joka on käyttäjälle jatkossa yhtä kuin ePuu. ePuun löydät osoitteesta: https://epuu.fi/.

Teksti: Anu Turunen