13.2.2022

Puukoulu – portti ilmastoviisaaseen ja inhimilliseen kaupunkiin

Hallitusohjelman mukaisesti puun käyttöä edistetään nyt reippaasti julkisessa rakentamisessa. Viime vuosina puusta on rakennettu erityisesti kouluja, päiväkoteja ja muita opetusrakennuksia. Sama trendi näkyi myös vuoden 2021 Puupalkinto-kilpailussa: peräti neljä yhdeksästä finalistista oli puukouluja ja -päiväkoteja.

Ympäristöministeriön tavoitteena on, että kolmen vuoden päästä, vuonna 2025, jopa 65 % opetusrakennuksista rakennettaisiin puisina.

Puukoulut ja -päiväkodit nostamme pääteemaksi myös vuoden ensimmäisessä Puu-lehdessä, joka julkaistaan tällä kertaa pelkästään sähköisenä Puuinfon verkkosivuilla. Verkkolehden jutuissa kerromme onnistuneista koulu- ja päiväkotihankkeista eri puolilta Suomea ja lisäksi käsittelemme muun muassa puurakennusten ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Seuraava, toukokuun lopussa ilmestyvä Puu-lehti kolahtaa postiluukusta tuttuun tapaan paperisena.

Puu on uusiutuva rakennusmateriaali, ja puiden varastoima hiili säilyy puurakennuksissa jopa satoja vuosia. Verkkolehdessämme esittelemme esimerkiksi Hiilijemma-hankkeen teettämän selvityksen, kuinka puurakentamisella saadaan aikaan nopeita hiilidioksidipäästöjen leikkauksia.

Puisia kouluja ja päiväkoteja rakennetaan usein niiden hyvinvointivaikutusten vuoksi. Moni uusi puinen opetusrakennus on noussut vanhan, sisäilmaongelmista kärsineen tilalle. Loppuvuodesta 2021 saatiin uutta tutkimustietoa myös puisen koulurakennuksen melutasosta, ilmankosteuden vaihtelusta sekä käyttäjien eli oppilaiden stressitasoista. Tästä Puu-lehteen kirjoittivat Oulun yliopiston tutkijat.

Puu on esteettinen ja akustisesti miellyttävä materiaali. Akustiikka on erityisen tärkeää kouluissa ja päiväkodissa, joissa voi olla paljon hälyä. Puukoulujen akustiikkasuunnittelun uusista mahdollisuuksista kirjoittavat lehdessämme alan pitkän linjan ammattilaiset.

Kunnat ja kaupungit ovat avainasemassa siinä, kuinka kansallisia ja alueellisia hiilineutraaliustavoitteita toteutetaan käytännössä. Uuden puukoulun tai -päiväkodin rakentaminen voi monessa kunnassa olla ensimmäinen kokeilu puurakentamisen saralla. Maaseudulla puurakentaminen on perinteisesti tutumpaa. Jotta siitä tulisi yleisempää myös kaupungeissa, tarvitaan lisää osaamista, perehtymistä ja yhteistyötä.

Kun ensimmäinen askel on otettu, taidot kehittyvät ja kokemus karttuu. Toivottavasti se tuo kunnille lisärohkeutta rakentaa muitakin ilmastoystävällisiä rakennuksia puusta.

Puuinfo tekee omalta osaltaan yhteistyötä eri tahojen kanssa uusien terveellisten ja turvallisten koulujen ja päiväkotien pystyttämiseksi. Lue lisää hankkeistamme verkkolehdestä. Valoisaa kevättä!

Teksti: Anne Soininen | Kuva: Asko Leinonen
Read the article in English: Wooden schools – the gateway to a climate-aware and humane city