13.2.2022

Kuntia kiritetään puurakentamiseen

Vuosi sitten käynnistynyt maksuton julkisen puurakentamisen neuvontapalvelu tuo yhteen kuntia kehittämään ja vauhdittamaan julkista puurakennuttamista. Puusta rakentamisen yleistyminen vaatii ennen kaikkea lisää osaamista mutta myös kunnille sopivien uusien menettelytapojen löytämistä ja käyttöönottoa.

Teksti: Minna Mattsson
Read the article in English: Wood construction speeding up among municipalities

Kuusamoon rakennetaan 2021–2023 uusi Nilonkankaan alakoulu ja esiopetuspäiväkoti. Kuva: Luovaus Arkkitehdit Oy

Julkiselle puurakentamiselle asetetut kasvutavoitteet edellyttävät vauhdikasta puurakentamisen yleistymistä. Puurakentaminen on tunnistettu yhdeksi keinoksi leikata ilmastopäästöjä ja edistää vähähiilisyyttä kunnissa.

Kun etsitään keinoja lisätä julkisen sektorin puurakentamista, keskiöön nousevat kuntien tietotason kasvattaminen, muiden kuntien hyväksi havaitsemista ratkaisuista oppiminen ja yhtä lailla avoin keskustelu kehittämisen paikoista.

Vauhtia vertaisoppimisesta

Osana julkisen puurakentamisen neuvontapalvelua Motiva kokosi yhteen keväällä 2021 joukon kuntia oppimaan ja jakamaan kokemuksia julkisen sektorin puurakentamisesta. Mukaan osallistui 10 kuntaa, joilla on suunnitteilla tai käynnissä puurakentamiseen liittyvä konkreettinen rakennus- tai kehittämishanke. Ryhmässä mukana olleet Haapajärvi, Hamina, Helsinki, Kuhmo, Kuusamo, Kärkölä, Porvoo, Rauma, Savonlinna ja Simo työstivät tahoillaan omia puurakentamisen hankkeitaan, koulu- ja sotealan rakennuksia, liikuntahallia, kaavahankkeita sekä puurakentamisen strategiaa.

Eri asiantuntijat toivat keskusteluun kuntien kaipaamaa tietoa ja vinkkejä puurakentamisesta. Kunnat kaipasivat asiantuntija- ja vertaisnäkemystä puurakentamisen ajankohtaisimpiin kysymyksiin kustannuksista, julkisista hankinnoista, markkinatilanteesta, vähähiilisyydestä, rakennusteknisistä mahdollisuuksista ja johtamisesta. Ryhmään osallistuneet kunnat saivat myös mahdollisuuden hankekohtaiseen asiantuntijamentorointiin.

Puurakentamisen vauhdittajaryhmässä Kuhmon kaupunki on kehittänyt sosiaalialan rakentamiseen soveltuvaa potilashuoneen tilaelementtiä, joka on pääosin puurakenteinen. Kuva: Antti Karsikas, ALT Arkkitehdit Oy

Toiveissa entistä toimivammat markkinat ja vuoropuhelu

Osallistujat kokivat julkisen puurakentamisen tämän hetken suurimmiksi haasteiksi saatujen tarjousten vähäisen määrän ja markkinoiden kapasiteetin. Vauhdittajaryhmään osallistuneet kunnat näkivät myös, että puurakentamisen standardointia pitää kehittää ja tietoa jakaa aktiivisemmin, jotta ratkaisuja ei tarvitse aina kehittää alusta asti. Yhteistyö kaikkien sidosryhmien kanssa on olennaisen tärkeää. Päättäjillä tulee olla oikea tieto käytössä. Erityisesti kustannukset pitää alusta alkaen laskea puurakentamisen erityispiirteet huomioiden. Myös vuoropuhelu ja tiedon vaihto tilaajien ja toimittajien välillä on tärkeää erityisesti hankkeiden alkuvaiheissa ja jo tarjouspyyntöä valmistellessa. Tietoa aiemmin hyväksi havaituista tavoista tarvitaan myös suunnittelijan ja urakoitsijan työn tueksi.

Vauhdittajaryhmässä käydyn keskustelun pohjalta heräsi tarve markkinatilanteen kartoittamiseen. Kevään 2022 aikana VTT toteuttaa kansallisen markkinakartoituksen ympäristöministeriön rahoittamana. Se palvelee koko Suomen julkisia hankkijoita ja tarjoaa kaikille julkisille rakennuttajille tietoa puutuotealan nykytoimijoista ja ennusteita toimialasta.

Maksuton neuvontapalvelu kunnille

Puurakentamisen vauhdittajaryhmät ovat osa Motivan julkisen puurakentamisen neuvontapalvelua, jota rahoittaa ympäristöministeriö osana Puurakentamisen ohjelmaa (2016–2022). Motiva käynnistää keväällä 2022 toisen julkisen puurakentamisen vauhdittajaryhmän, joka keskittyy puukorjausrakentamiseen ja kehittää ratkaisuja kuntien korjausrakentamisen tarpeisiin.

Kunnille on tarjolla myös maksutonta puurakentamisen lisäoppia eri teemoihin pureutuvissa Puuakatemia-koulutuksissa, joita järjestetään kevään 2022 aikana useita. Kevään verkkokoulutukset keskittyvät kaavoitukseen, maankäyttöön, elinkaariarviointiin ja energiatehokkuuteen, palomääräyksiin ja akustiikkaan sekä puukouluista saatuihin kokemuksiin Suomesta ja ulkomailta.

Maksuton asiantuntijatuki on kuntien puurakentamishankkeille yhden viestin tai puhelinsoiton päässä. Neuvontapalvelussa kuntien ja kaupunkien puurakentamisen kysymyksiin vastaavat alan asiantuntijat.

Lisätietoa: www.motiva.fi/puurakentaminen

Motiva on liittynyt Puuinfon kumppaniksi helmikuussa 2022. Yhteistyö alkoi vuonna 2021.