13.2.2022

Hopealaakson päiväkoti

Hopealaakson päiväkodissa puuta on käytetty monipuolisesti ja luontevasti niin sisällä kuin ulkonakin. Materiaalivalinnoissa periaatteena on ollut aito materiaalin tuntu, patinoituvuus ja helppo huollettavuus. Päiväkoti voitti vuoden 2021 Puupalkinnon.

Read the article in English: Hopealaakso daycare centre

Hopealaakson päiväkoti sijaitsee Helsingin Kruunuvuorenrannassa. Kaksikerroksisen rakennuksen laakea suojaava kattopinta sekä rauhallinen katutilaa rajaava ulkokuori kätkee sisäänsä kylämäisesti polveilevan tilasarjan. Puutarhamainen piha kehystää rakennusta.

Sisätiloissa on runsaasti sisäikkunoita ja lasiseiniä, ja tilojen välille avautuu mielenkiintoisia sisänäkymiä. Ylävaloaiheet lävistävät rakennuksen ja tarjoavat näkymiä myös kerrosten välillä.

210-paikkainen päiväkoti koostuu seitsemästä toiminta-alueesta, jotka sijaitsevat molemmissa kerroksissa. Tiloihin saavutaan ensimmäisen kerroksen yhdistettyjen eteistilojen kautta. Toisen kerroksen toiminta-alueille kuljetaan poistumisteinä toimivien sisäportaiden ja hissin kautta. Toiminta-alueiden tilat on suunniteltu joustavan avoimiksi, ja selkeän muotoiset toimintatilat tukevat eri kokoisten pienryhmien toimintaa. Käytäviä ei ole, ja tilat voivat liittyä toisiinsa myös ilman kiinteitä väliseiniä.

Yhteistilat on jaettu rakennuksen molempiin kerroksiin. Iltakäyttöön soveltuva sali on ensimmäisessä kerroksessa, ja sillä on oma sisäänkäynti. Monitoimitila ja verstas sijoittuvat keskeiselle paikalle toiseen kerrokseen. Ruokailu tapahtuu keskitetysti molemmissa kerroksissa. Henkilökunnan toimisto ja työtila sijoittuvat keskeisesti toiseen kerrokseen.

Tilat on suunniteltu esteettömiksi ja ergonomisesti toimiviksi. Kaikki sisäkattopinnat on tehty vaimentavina, lattioissa on askelääntä vaimentava pinnoite ja seinäpintoja verhotaan vaimentavilla materiaaleilla. Liikuntapuiston tilat sijaitsevat yhteisen katon suojassa omana kokonaisuutenaan.

Rakennuksella on tukipaalutetut perustukset ja betonirakenteinen tuulettuva alapohja. Kantavat ulkoseinät sekä porrashuoneiden seinät ovat CLT-puuelementtejä, jotka on jätetty pääosin näkyviin. Julkisivuverhous on Koirasaarentien suuntaan esipatinoitua sinkkiohutlevyä (Rheinzink) sekä pihan suuntaan esipatinoitua pystysuuntaista lehtikuusiverhousta. Vesikatteena on hulevesikuormitusta tasaava viherkate ulkopuolisella vedenpoistolla. Materiaalivalinnoissa periaatteena on ollut aito materiaalin tuntu, patinoituvuus ja helppo huollettavuus.

Julkisivuverhous on Koirasaarentien suuntaan esipatinoitua sinkkiohutlevyä. Kuva: Hannu Rytky

Tekniset ratkaisut

Kantavat rakenteet ovat CLT-rakenteita eli massiivisia puurakenteita. Välipohjana on teräspalkkien varaan asennettu CLT-betoni-liittorakenne (140 mm + 140 mm), joka on oletettavasti ensimmäisen kerran käytössä Suomessa. Liittorakenne mahdollistaa pitkät jännevälit, ja alakaton palkit on voitu jättää pois viemästä tilaa talotekniikalta. Yläpohjassa on kantava CLT-laatta ja puiset kattokannatteet.

Rakennuksen paloluokka on P2, ja rakennus on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla. Rakennuksessa toteutuu käyttötarkoitusosastointi. Ensimmäisen ja toisen kerroksen päiväkodin toimintatilat kuuluvat samaan palo-osastoon ja muodostavat suurimman palo-osaston, kooltaan noin 1890 m2. Porrashuoneet, ullakko, sosiaalitila, sprinklerikeskus ja varasto ovat omia palo-osastojaan. Lämmönjakohuone ja sähköpääkeskus muodostavat oman palo-osaston. Ullakko (1516 m2) ja yläpohjan ontelot jaetaan 400 m2:n osiin. Alapohjan ontelot jaetaan 400 m2:n osiin, jos tilan pinnat eivät vähäisiä osia lukuun ottamatta täytä D-s2, d2 -luokan vaatimuksia. Yksi- ja kaksikerroksisten rakennusten palotekniset vaatimukset ovat lieventyneet hankkeen suunnittelun jälkeen.

Rakennuksessa on kaksi erillistä, toisiinsa nähden vastakkaisissa suunnissa sijaitsevaa uloskäytävää. Ensimmäisessä kerroksessa on lisäksi useita muita ovia, joista päästään poistumaan suoraan ulos rakennuksesta. Kohteessa tehtiin poistumisaikalaskelma turvallisuusvaatimusten täyttämisen todentamiseksi. RTS-luokituksen mukaisesti kohteeseen tehtiin myös olosuhdesimulointi, jonka perusteella ilmastointiin tuli lisätä jäähdytys. Päiväkoti on ympärivuotisessa käytössä.

Kaikki sisäkattopinnat on tehty vaimentavina. Talotekniikka on piilotettu akustiikkalevyjen taakse. Lepohuoneessa sisäkatto on lisäksi eristetty. Lattioissa on askelääntä vaimentava pinnoite ja seinäpintoja verhotaan vaimentavilla materiaaleilla. Hyvän akustikon ansiosta puupintaa on voitu jättää näkyville ja kaikuminen mm. valokuiluissa on saatu kuriin. CLT-seinissä toinen puoli on paljaana ja toisella puolella on eriste sekä kipsilevy.

Rakennushanke

Hankintamenettelynä oli Helsingin kaupungin päiväkotihankkeessa ensimmäistä kertaa käyttämä kaksivaiheinen SR-urakkakilpailu, ja se toteutettiin kilpailullisena neuvottelumenettelynä. Kilpailuvaiheeseen olennaisena osana kuulunut ehdotusten laatuarviointi toteutettiin yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton edustajan kanssa.

11/2018 Alustava tarjouspyyntö eli pyyntö laatia kilpailuehdotus

 • Alustavassa tarjousvaiheessa arvioitiin laatu eli toiminnalliset ja kaupunkikuvalliset ominaisuudet
 • Jatkoon valituille kolmelle ratkaisulle arviointiryhmä teki kehitysehdotuksia

5-6/2019 Lopullisten tarjousten arviointi ja kilpailun ratkaisu

 • Lopullisessa tarjousvaiheessa arvioitiin sekä laatu että hinta saman suuruisin painoarvoin. Laatuarvioinnissa arvioitiin myös tekniset ja ylläpidolliset ominaisuudet.
 • Matalin hintatarjous ja parhaat laatupisteet ratkaisivat urakkakilpailun Rakennuspartion hyväksi.

8/2019 Päätös urakoitsijan valinnasta ja suunnittelun aloitus

12/2019 Rakennuslupahakemuksen jättäminen

4/2020 Rakennuslupa ja rakentamisen aloittaminen

Kesällä 2021 valmistuminen

Puurakenteet eivät kilpailutusvaiheessa olleet vaatimuksena, eikä rakenneratkaisusta arviointikriteereissäkään ollut lisäkirjauksia. Urakoitsijalla ja suunnitteluryhmällä puolestaan oli jo kokemusta samantyyppisen rakennejärjestelmän haasteista ja mahdollisuuksista. Kokonaisuuden kannalta olennaista on, että esitetty ratkaisu oli muihin ehdotuksiin verrattuna kilpailukykyinen paitsi laadullisilta ominaisuuksiltaan myös kustannuksiltaan.

Urakka ajoittui hyvään vaiheeseen ennen metallin hinnan nousua.

– Sinkitty julkisivu ei olisi nykyisillä hinnoilla mahdollista toteuttaa, kertoo Rakennuspartion rakennuspäällikkö Sebastian Hallén. Hän kehuu myös suunnittelutiimiä.

–  Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, ja teltan alla tekeminenkin oli helppoa.

Työmaan aikainen suojaus oli paikallaan 4,5 kuukautta.

TEKIJÄT

Kohteen palotekninen suunnittelija KK-Palokonsultti Oy, johtava suomalainen puurakenteiden paloturvallisuuden asiantuntija, liittyi Puuinfon kumppaniksi tammikuussa 2022. KK-Palokonsultin kohde on myös Supercellin toimistorakennus, Wood City. KK-Palokonsultti on ollut myös mukana laatimassa Puuinfon Paloturvallinen puutalo -ohjetta.

Puurakentajat Group Oy on suomalainen puurakentamiseen ja puuteknologiaan erikoistunut konserni, jolla on kokemusta massiivipuurakentamisesta jo vuodesta 2006. Puurakentajat suunnittelee ja rakentaa ekologisesti kestäviä ja terveellisiä pientaloja, kerrostaloja sekä muun muassa kouluja ja päiväkoteja, kuten Lapinmäen päiväkoti, Metsolan päiväkoti ja Supercellin toimistorakennus, Wood City.

Faktat kohteesta

Hopealaakson päiväkoti

Puupalkintovoittaja 2021
 • Sijainti | Helsinki
 • Käyttötarkoitus | Päiväkoti
 • Rakennuttaja/Tilaaja | Helsingin kaupunki, projektinjohtaja Pentti Salo ja projektinjohtaja Juha Aaltonen
 • Valmistumisvuosi | 2021
 • Kerrosala | 2 098 m2
 • Kokonaisala | 2 358 m2
 • Tilavuus | 10 050 m3
 • Investointikustannukset | 9 700 000€
 • Arkkitehtisuunnittelu | AFKS Arkkitehdit Oy, Jari Frondelius ja Mikko Liski
 • Rakennesuunnittelu | Rakennuskonsultointi T Kekki Oy, Toni Kekki
 • Akustiikkasuunnittelu | A-Insinöörit Oy, Pekka Latvanne
 • Palotekninen suunnittelu | KK-Palokonsultti Oy, Teemu Karhula
 • LVIA-suunnittelu | Granlund Oy
 • Sähkösuunnittelu | Granlund Oy
 • Sisustussuunnittelu | AFKS Arkkitehdit Oy, irtokalustus Helsingin kaupunki
 • Muut suunnittelijat ja asiantuntijat | Puurakenteiden asiantuntija: Wood Expert Oy
 • Pääurakoitsija | Oy Rakennuspartio, vastaava mestari Veli-Matti Latvala
 • Muut rakennusliikkeet | CLT-elementtien toimitus ja rungon asennus: Puurakentajat Group Oy
 • Puuosien toimittaja | CLT-elementtien valmistus: Stora Enso; palkit: Versowood
 • Valokuvat | Hannu Rytky
 • Teksti | AFKS Arkkitehdit Oy ja Puuinfo