13.2.2022

Oulun kristillinen koulu ja päiväkoti Verso

Lähellä merenrantaa, suurella tontilla sijaitsevat Oulun kristillinen koulu ja päiväkoti Verso avasivat ovensa syksyllä 2021. Hengittävä ja kosteutta tasaava hirsi on nähtävissä ja aistittavissa lähes kaikissa rakennuksen tiloissa.

Read the article in English: Oulu Christian School and Verso daycare centre

Päiväkoti-/yhtenäiskoulurakennus on sijoitettu tontille niin, että se maksimoi etelään avautuvan, metsään rajautuvan pihan koon. Uusi hirsirakennus muodostaa taustan korttelissa olevalle vanhalle, suojellulle huvilalle. 

Rakennusta käyttävät päiväkotilapset, esikoululaiset sekä peruskoululaiset ensimmäisestä yhdeksänteen luokkaan asti. L-mallinen pohjaratkaisu ohjaa kasvun polkua: päiväkodista kuljetaan alkuopetuksen kautta alaluokkasiipeen, josta jatketaan yläluokkalaisten aineopetustiloihin monitoimisalia sivuten.

Opetustiloja voidaan yhdistellä. Monitoimisali, jossa myös ruokaillaan, on rakennuksen korkea ydintila, joka avautuu viereisiin opetustiloihin ja pihaan.

Yksikerroksisen, säterikattoisen (huopa) rakennuksen päämateriaali on lämpimän harmaalla maalattu painumaton höylähirsi. Julkisivuja on jäsennelty perinteisiin puna- ja keltamullan sävyisiin värikenttiin. Kuitusementtilevyllä pinnoitetut tehovärialueet on pääasiassa sijoitettu sisäänkäyntien yhteyteen, jossa ne paitsi korostavat sisäänkäyntejä myös ottavat vastaan kovempaa kulutusta. Ilmanvaihtokoneet sijaitsevat jyrkän vesikaton alapuolella.

Rakennus on ”sukkakoulu”: ulkovaatteet ja -jalkineet jätetään heti sisääntulon jälkeen omiin, hyvin tuuletettuihin säilytystiloihin. Puhtauden ja allergisoimattomien pintamateriaalien ansiosta sisäilma on raikas.

Tekniset ratkaisut

Rakennuksen rungon suunniteltu käyttöikä on 100 vuotta. Rakennuksen paloluokka on P2. Ensimmäisen kerroksen runkokorkeus on 3640 mm, ja se on luokka- ja aulatiloissa jätetty täysimääräisesti käyttöön. Alaslaskettuja kattorakenteita ei pääsääntöisesti ole.

Painumattomasta lamellihirrestä rakennetut ulkoseinät kantavat vesikattokuormia. Rakennuksen läpi kulkee lisäksi 1–2 kantavaa puurakenteista väliseinälinjaa. Avoimen ja moneen suuntaan avautuvan ruokasalin alueella kantavina rakenteina toimivat puu- ja teräsrakenteiset pilarit ja palkit. Erilaisia väliseinien rakennetyyppejä on 13 kpl eri tilojen toiminnallisten, rakenteellisten ja ääniteknisten vaatimusten mukaan suunniteltuina aina ääniluokkaan Dntv 55dB asti.

Perustukset on valettu teräsbetonista, sokkelissa on ulkopuolinen lämmöneristys ja pinnoitteena kuitusementtilevy. Vesikatto on paikalla rakennettu naulalevyristikkorakenteinen kermieristetty katto.

Rakennus on jäykistetty hirsiulkoseinillä ja levyrakenteisilla väliseinillä. Vaakajäykistyksenä toimii ristikon alapinnan levytys levykenttänä.

Ensimmäinen kerros muodostuu kahdesta palo-osastosta (sekä väestönsuoja eri osastona), jotka on rajattu toisistaan EI30-rakentein. Kerroksen yläpohjarakenne on kauttaaltaan EI 30 -kipsilevytetty. Lisäksi ullakkokerroksessa kattoristikoiden sisällä sijaitsevat kaksi IV-konehuonetta ovat omia osastojaan ja ullakon kylmät tilat on jaettu EI15-seinärakentein maks. 400 m2:n osastoihin. P2-paloluokan vaatimusten mukaisesti sisäpuoliset puupinnat on käsitelty Nordtreat Deco -palonsuoja-aineella.

Opetus- ja muiden tilojen pääasiallisena akustisena materiaalina toimii kattopintaan asennettu allergiaystävällinen Cewood-sementti-puulastuvillalevy. Huoneakustiikkaa täydentävät seinille asennetut akustiikkalevyt ja akustiset kiinnityspinnat sekä osassa tiloista lattian tekstiilimatot.

Rakennushanke

Suunnittelu käynnistyi loppuvuodesta 2019 Oulun kristillisen koulun kilpailuttaessa vuokrahanketta varaamalleen tontille. Kilpailun ratkettua vuoden 2020 alussa alkoi intensiivinen suunnitelmien kehittäminen käyttäjän ja suunnittelutiimin yhteistyönä. Yhteiskehittäminen sujui hyvässä yhteistyössä ja oli antoisaa – joskin aiheutti haastetta pysyä tiukassa suunnitteluaikataulussa. Tulevia kohteita varten tästä opittiin, että on tärkeää viestiä heti prosessin alussa kehittämisen aikataulu ja aikarajat.

Rakennuslupaa haettiin maaliskuussa 2020. Lupa myönnettiin huhtikuussa rakennustöiden jo alettua maisematyöluvan voimin. Heinäkuussa alkoi kattoelementtien rakentaminen pihalle rakennettujen asennuspetien päällä. Elokuussa aloitettiin hirsirungon asennus. Hirsiasennus jaettiin kolmeen lohkoon. Heti lohkon valmistuessa nostettiin valmiit, alushuopaan asti pinnoitetut kattoelementit paikoilleen.

Talven 2020–2021 aikana tehtiin sisätöitä, ja keväällä jatkuivat ulkopuolen viimeistelyt sekä pihanrakennus. Kohde luovutettiin sisäpuolisilta osin käyttäjälle kalustettavaksi heinäkuun alussa ja koko kiinteistö pihoineen heinäkuun lopussa 2021 – reilu viikko ennen koulutyön alkua.

Rakennusurakoitsijalla oli työmaalla vastaavan työnjohtajan lisäksi yksi työnjohtaja. Työmaan työntekijämäärä oli suurimmillaan 40–50 henkilöä. Työmaakokouksiin kokoonnuttiin kuukausittain koronapandemiatilanteen sanelemin ehdoin. Pandemia näkyi projektissa eniten kokouskäytäntöjen muuttumisena, työmaalla taukojen porrastamisena ja hygieniakäytäntöjen parantamisena sekä monien hankintojen hankinta-ajan pitenemisenä. Isoilta poissaoloryppäiltä kuitenkin vältyttiin, samoin kriittisten hankintojen aikataulut pitivät.

Hankkeelle ja sen onnistumiselle leimallista oli kaikkien osapuolien hyvä ja avoin yhteistyö.

TEKIJÄT  

Turkulainen arkkitehtitoimisto Ark’Aboa Oy on perustettu vuonna 1995. Toimistossa työskentelee 5–6 henkilöä. Toimiston tilauskanta koostuu pääosin julkisista hankkeista, joista suuri osa on koulu-/päiväkotihankkeita.

Hoivarakentajat Oy on aistiystävällisiin päiväkoteihin, kouluihin ja palvelurakennuksiin erikoistunut rakennusliike, Suomen suurin julkinen hirsirakentaja. Hoivarakentajat on rakentanut yli 100 tervettä, kestävästi suunniteltua rakennusta.

Projektipäällikkö
Tuomas Nieminen
Hoivarakentajat Oy

Faktat kohteesta

Oulun kristillinen koulu ja päiväkoti Verso

 • Sijainti | Oulu
 • Käyttötarkoitus | Koulu ja päiväkoti
 • Rakennuttaja/Tilaaja | Kiinteistö Oy MHR 3
 • Valmistumisvuosi | 2021
 • Kerrosala | 2 583 m2
 • Kokonaisala | 2 823 m2
 • Tilavuus | 12 105 m3
 • Arkkitehtisuunnittelu | Arkkitehtitoimisto ArK’Aboa Oy: pääsuunnittelija Pia Helin, arkkitehti SAFA, projektiarkkitehti Esa Virtanen, arkkitehti SAFA
 • Rakennesuunnittelu | Insinööritoimisto Linnakangas Risto Oy
 • Akustiikkasuunnittelu | A-Insinöörit Akustiikkasuunnittelu
 • Palotekninen suunnittelu | L2 Paloturvallisuus Oy
 • LVIA-suunnittelu | LVI-suunnittelu Ervasti Oy
 • Sähkösuunnittelu | Sähkö-Polar Oy
 • Sisustussuunnittelu | Arkkitehtitoimisto Ark’Aboa Oy
 • Muut suunnittelijat ja asiantuntijat | Piha- ja pinnantasaussuunnittelu: Pihasuunnittelu Susanna Rantanen, Energialaskenta: Vesitaito Oy, Rakennustöiden valvonta: Rakennuttajatoimisto Promen Oy
 • Pääurakoitsija | KVR-urakoitsija Hoivarakentajat Oy, työmaalla päätoteuttaja ja rakennusurakoitsija Rakennusyhtiö Observo Oy
 • Muut rakennusliikkeet | Muita urakoitsijoita: LVI-palvelu Pitkälä Oy, Sähkö-Polar Oy, Honkarakenne Oyj, Electrolux Professional Oy
 • Puuosien toimittaja | Honkarakenne Oyj
 • Valokuvat | Hoivarakentajat Oy
 • Teksti | Pia Helin ja Tuomas Nieminen