2.7.2020

Kahdeksan paviljonkipäiväkotia

Päiväkoti-ikäisten lasten määrän kasvun sekä vanhojen päiväkotien peruskorjausten takia Helsingin kaupunki tarvitsi kiireellisesti kuusi siirrettävää päiväkotia. Suunnittelu alkoi helmikuussa ja ensimmäiset rakennukset otettiin käyttöön jo saman vuoden marraskuussa.

Yhteensä kahdeksan päiväkotia toteutettiin vakiovalmisteisina tilaelementteinä. Niille haettiin tilapäinen, viiden vuoden rakennuslupa, jonka edellytyksenä oli kaikkien rakentamismääräyskokoelman vaatimusten toteutuminen sekä ympäristöön sopeutuva suunnittelu.

Päiväkoteja suunniteltiin kolme tyyppiä. Kaksi mitoitettiin kahdelle lapsiryhmälle. Näistä toinen toimii itsenäisenä päiväkotina ja toinen on suunniteltu lisärakennukseksi. Kolmas tyyppi räätälöitiin kahden ja kolmen ryhmän paviljongista.

Tilaelementtien leveys on 3,3 tai 4,5 metriä ja pituus 9 metriä. Katetun terassielementin syvyys on kolme metriä. Erilaisia moduuleja on kahdeksan peilikuvineen.

Kantavissa päätyseinissä on 200 mm puurunko, lattioissa on pituussuuntaan kantava 220 mm kertopuupalkisto ja katossa pituussuuntaan kantava puuristikko. Terassien kertopuiset ulokepalkit on tuettu kattoristikoihin. Väliseinät ovat 45 mm kertopuisia rankaseiniä.

Pitkät julkisivut on päällystetty komposiittilevyillä. Pihajulkisivun värit on lainattu ympärillä olevista rakennuksista. Takaseinä on sommiteltu vaaleista levyistä. Päädyt ovat konesaumattua peltiä. Terassitasot ovat lämpö- ja kuultokäsiteltyä puuta.

Rakennukset on suunniteltu siten, että siirrettäessä vain muutama lauta tai levy irrotetaan saumojen kohdalta. Jos uusi paikka vaatii uuden värin, se onnistuu muutaman levyn vaihdolla.

Faktat kohteesta

Kahdeksan paviljonkipäiväkotia

  • Sijainti | Helsinki
  • Käyttötarkoitus | Päiväkoti
  • Rakennuttaja/Tilaaja | Helsingin kaupunki, Sosiaalivirasto
  • Valmistumisvuosi | 2010
  • Arkkitehtisuunnittelu | Arkkitehtitoimisto Häkli Ky ja Arkkitehtitoimisto Huttunen-Lipasti-Pakkanen Oy
  • Rakennesuunnittelu | Insinööritoimisto Konstru Oy
  • Pääurakoitsija | Casatino Oy
  • Valokuvat | Seppo Häkli ja Marko Huttunen
  • Teksti | Seppo Häkli ja Risto Huttunen